| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Czy nieprawidłowo naliczoną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy ponownie przeliczyć

Czy nieprawidłowo naliczoną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy ponownie przeliczyć

Zauważyliśmy, że nieprawidłowo ustaliliśmy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla naszego 52-letniego pracownika, który chorował od 2 do 28 kwietnia br. i z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. W podstawie nie uwzględniliśmy regulaminowej premii kwartalnej za I kwartał br., która została wypłacona pracownikowi w marcu w kwocie 500 zł. Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3300 zł, które jest wypłacane do 28. dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc. Pracownik jest uprawniony do premii kwartalnej, która w naszym zakładzie jest wypłacana w różnej wysokości, tj. od 200 zł do 600 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, w razie niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby trwającej do 45 dni nagroda jest zmniejszana o 50%, a gdy niezdolność do pracy trwa dłużej – nagroda nie przysługuje. Za poprzednie kwartały pracownik otrzymał nagrody w wysokości 430 zł, 560 zł i 280 zł. Czy jesteśmy zobowiązani ponownie przeliczyć podstawę wymiaru i wyrównać wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego?

Tak, są Państwo zobowiązani do przeliczenia podstawy wymiaru świadczenia. W związku z tym, że nastąpiła niedopłata wysokości należnego wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w następstwie błędu pracodawcy upoważnionego do jego wypłaty, pracownikowi należy wyrównać należne świadczenia wraz z odsetkami od kwoty wyrównania finansowanymi przez pracodawcę.

Ustalając podstawę wymiaru zasiłków płatnik składek uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych lub ZUS, oprócz wynagrodzenia zasadniczego przyjmowanego z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, uwzględnia również inne składniki wynagrodzenia, tj. premie, nagrody, dodatki przysługujące pracownikowi za okresy miesięczne i dłuższe, np. kwartalne i roczne, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu przewidują zmniejszanie ich za okres pobierania świadczeń chorobowych (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Zatem ustalając, czy w podstawie tej powinien zostać uwzględniony dany składnik wynagrodzenia, należy kierować się przede wszystkim zapisami w regulaminach wynagradzania obowiązujących w poszczególnych zakładach pracy. Regulaminy te decydują także o sposobie ewentualnego wliczenia danego składnika wynagrodzenia do podstawy wymiaru, tj. czy daną premię lub dodatek należy uzupełnić czy przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej.

Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy kwartalne uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłków w wysokości stanowiącej 1/12 premii wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, nawet jeżeli w niektórych kwartałach poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownik nie otrzymał premii, bez względu na przyczynę nieprzyznania. Zasada ta ma również zastosowanie do innych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy kwartalne.

PRZYKŁAD

Pracownik uległ wypadkowi przy pracy i z tego tytułu jest niezdolny do pracy od 2 sierpnia do 7 września br. W zakładzie pracy jest wypłacana premia kwartalna, zmniejszana za czas choroby. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagrodzenie pracownika osiągnięte w okresie od sierpnia 2011 r. do lipca br. oraz premie kwartalne za III i IV kwartał ubiegłego roku oraz za I i II kwartał br. Za III kwartał, mimo przepracowania obowiązującego w tym kwartale czasu pracy, pracownik nie otrzymał premii. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć premie wypłacone za IV, I i II kwartał w wysokości 1/12 łącznej kwoty.

Pracodawca upoważniony do wypłaty zasiłków jest zobowiązany do prawidłowego ustalenia prawa i wysokości tych zasiłków oraz do terminowej ich wypłaty, a więc w terminach przyjętych do wypłaty wynagrodzeń. Płatnik zasiłku ma obowiązek wypłacić świadczenie nie późnej niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków. W sytuacji gdy płatnik nie dokona wypłaty zasiłku w całości lub w części w terminie 30 dni od dnia otrzymania niezbędnych dokumentów potwierdzających prawo do świadczenia, jest zobowiązany do wypłaty odsetek w wysokości i na zasadach określonych w art. 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. odsetek podatkowych). Odsetki wypłaca się za okres od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin na ustalenie prawa do świadczeń lub ich wypłaty, do dnia wypłaty świadczeń, łącznie z tym dniem. Odsetki ustawowe od 15 grudnia 2008 r. do chwili obecnej wynoszą 13% w stosunku rocznym.

WAŻNE!

Odsetki ustawowe od nieterminowo wypłaconych świadczeń chorobowych wynoszą 13% w stosunku rocznym.

Państwa pracownik oprócz wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości jest uprawniony do nagrody kwartalnej, którą ze względu na zapis regulaminowy należy przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie faktycznie wypłaconej, gdyż sposób jej zmniejszania nie jest proporcjonalny do nieobecności usprawiedliwionej.

W wyniku Państwa niedopatrzenia, w podstawie wymiaru zasiłku nie została uwzględniona nagroda za I kwartał br., w wyniku czego została zaniżona podstawa wymiaru należnego świadczenia.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »