Kategorie

Jak ustalać podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami

Aneta Maj
Prawo do zasiłku chorobowego mają nie tylko osoby, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają obowiązkowo. Niektóre osoby mogą przystąpić do ubezpieczenia dobrowolnie. Ubezpieczenie na wypadek choroby jest dla nich zabezpieczeniem w sytuacji, gdy przejściowo utracą możliwość wykonywania swojej pracy. Zasady, na jakich uwzględnia się przychód osiągany przez te osoby, ustalając podstawę wymiaru należnego im świadczenia, różnią się od zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego pracowników.
Osoby, które przystąpiły na swój wniosek do ubezpieczenia chorobowego, w razie choroby otrzymają zasiłek chorobowy. Do tego ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają obowiązkowo i które:

• wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,

• prowadzą pozarolniczą działalność lub współpracują przy jej prowadzeniu,

• są duchownymi,

• wykonują pracę nakładczą.

Przychód, który stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla wymienionych wyżej osób pod uwagę bierze się przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek.

WAŻNE!
Za nieprzerwany okres ubezpieczenia chorobowego uważa się także kolejne okresy podlegania temu ubezpieczeniu z tego samego tytułu.

Takim okresem są np. następujące po sobie kolejne umowy zlecenia zawarte z tym samym zleceniodawcą albo kolejne okresy prowadzenia pozarolniczej działalności.

Za przychód uważa się kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty stanowiącej 18,71% podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi, tak jak w przypadku osób ubezpieczonych obowiązkowo, przychód za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Gdy osoba ubezpieczona zachoruje przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych tego ubezpieczenia, to w podstawie wymiaru uwzględnia się przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia za pełne miesiące kalendarzowe.

Przykład:
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłosiła się do ubezpieczenia chorobowego i została nim objęta od 20 listopada 2005 r. Zachorowała 26 czerwca 2006 r. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zostanie przyjęty łączny przychód za okres od grudnia 2005 r. do maja 2006 r. Po zsumowaniu przychód ten należy podzielić przez 6, tzn. przez liczbę pełnych kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia chorobowego.

WAŻNE!
Gdy osoba zgłosiła się do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca, a zachorowała w następnym miesiącu, wówczas podstawę wymiaru stanowi przychód z pierwszego niepełnego miesiąca ubezpieczenia.

Sposób ustalenia podstawy wymiaru dla poszczególnych ubezpieczonych w przypadku powstania niezdolności do pracy z powodu choroby w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia przedstawia poniższa tabela.
Jeżeli ubezpieczony, dla którego nie została określona najniższa podstawa wymiaru składek, zachorował w pierwszym kalendarzowym miesiącu ubezpieczenia, a u płatnika składek nie ma innych ubezpieczonych, których przychód powinien zostać przyjęty, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się przychód osiągnięty przez ubezpieczonego bez uzupełniania.

Wyłączenie przychodu

Z podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wyłącza się przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę lub działalność przez mniej niż połowę miesiąca, a przyjmuje przychód za miesiące, w których wykonywał pracę lub działalność przez co najmniej połowę miesiąca, jeżeli w okresie 12 miesięcy, z którego jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku, przychód ubezpieczonego uległ zmniejszeniu z powodu niewykonywania pracy lub działalności wskutek pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych.

Gdy przychód w każdym miesiącu uległ z takich powodów zmniejszeniu, to przy ustalaniu podstawy wymiaru przyjmuje się przychód za wszystkie miesiące. W przypadku przyjęcia do podstawy wymiaru zasiłku przychodu za niepełny miesiąc, przychodu tego się nie uzupełnia, lecz uwzględnia się przychód w faktycznej wysokości.


Przykład:
Prowadzący pozarolniczą działalność podlegający ubezpieczeniu chorobowemu zachorował 3 lipca 2006 r. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, tj. za okres od lipca 2005 r. do czerwca 2006 r. W tym okresie osoba ta pobierała zasiłek chorobowy od 29 sierpnia do 7 października 2005 r. oraz od 12 grudnia 2005 r. do 24 lutego 2006 r.
Podstawę wymiaru zasiłku stanowi kwota przychodu za lipiec, sierpień, październik i listopad 2005 r. oraz za marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2006 r. podzielony przez 8. Nie uwzględnia się przychodu za wrzesień 2005 r. oraz za styczeń 2006 r., w których ubezpieczony przez cały miesiąc nie wykonywał działalności i otrzymał zasiłek chorobowy, oraz za grudzień 2005 r. i luty 2006 r., w których wykonywał działalność przez mniej niż połowę miesiąca.

Ponowne ustalenie podstawy wymiaru

Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli w pobieraniu zasiłków – bez względu na ich rodzaj – nie było przerwy lub przerwa trwała krócej niż trzy miesiące kalendarzowe.

W przypadku gdy poprzednio pobieranym świadczeniem było świadczenie rehabilitacyjne i w związku z tym podstawa wymiaru podlegała waloryzacji, podstawę wymiaru kolejnego zasiłku stanowi kwota przyjęta jako podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, tj. po waloryzacji.

Przykład:
Osoba ubezpieczona, która jest osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, zachorowała 10 sierpnia 2006 r. Wcześniej ubezpieczony pobierał zasiłek chorobowy do 15 listopada 2005 r. oraz świadczenie rehabilitacyjne przyznane od 16 listopada 2005 r. na 6 miesięcy, tj. do 14 maja 2006 r. Podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, do którego prawo powstało w sierpniu 2006 r., nie ustala się ponownie. Jest to kwota, która stanowiła podstawę wymiaru przysługującego wcześniej świadczenia rehabilitacyjnego, tj. zwaloryzowana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego.

Zasady tej nie stosuje się przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń przysługujących poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Inne składniki wynagrodzenia

Umowy cywilnoprawne mogą zawierać postanowienia o dodatkowych składnikach wynagrodzenia. Może to być dodatkowy element motywujący do rzetelnego wykonania zawartej umowy. Jeżeli zapisy umowy zawierają również postanowienia, że składniki te będą pomniejszane za czas choroby i w jaki sposób, to należy je także wliczać do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Te dodatkowe składniki wlicza się również wtedy, gdy z ich właściwości wynika, że nie przysługują za czas choroby.

Takim motywującym składnikiem wynagrodzenia jest, obok wynagrodzenia podstawowego, dodatkowa prowizja od zawartych umów ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego.

Przykład:
Towarzystwo ubezpieczeń zawarło z Jarosławem D. umowę agencyjną o pośredniczenie w zawieraniu umów o przystąpienie do ubezpieczenia. Przepisy umowy przewidują, że Jarosław D. będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 900 zł oraz 5% prowizję od wartości zawartej umowy ubezpieczenia.
Prowizja jest wypłacana w następnym miesiącu po podpisaniu umowy ubezpieczenia. Taki składnik dodatkowego wynagrodzenia jest wliczany do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w razie niemożności wykonywania umowy z powodu choroby.

Przerwa między kolejnymi zasiłkami

Tak jak w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, który przysługuje osobom ubezpieczonym dobrowolnie, nie ustala się na nowo, jeżeli między kolejnymi zasiłkami przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Nie ma przy tym znaczenia, czy przed i po przerwie osoba ta otrzymywała ten sam czy inny rodzaj zasiłku.

Przykład:
Zleceniobiorczyni przebywała na zasiłku chorobowym. Urodziła dziecko i zleceniodawca wypłacił jej zasiłek macierzyński. Umowa zlecenia rozwiązała się z dniem, na jaki została zawarta, po wyczerpaniu okresu, za który przysługiwał zasiłek macierzyński.
Osoba ta 7. dnia od rozwiązania umowy zlecenia zachorowała. W tym przypadku podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przed ustaniem zatrudnienia oraz zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia jest taka sama.
Między kolejnymi niezdolnościami do pracy nie było przerw albo były krótsze niż 3 miesiące kalendarzowe.

Podstawa wymiaru po ustaniu tytułu do ubezpieczenia

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wypłacanego za okres po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego, np. po rozwiązaniu umowy zlecenia czy wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, nie może przekraczać 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

WAŻNE!
Jeśli po ustaniu tytułu do tego ubezpieczenia podstawa wymiaru byłaby wyższa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia, ZUS obniży ją do tej wysokości.

Jeżeli prawo do zasiłku chorobowego powstało w trakcie ubezpieczenia chorobowego, to podstawę wymiaru ustala się z faktycznie osiągniętego przychodu przez te osoby.


Podstawa prawna:
• art. 48–52a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).


 
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Potrącenie zaległości ZUS z emerytury od 2022 r.

  Potrącenie zaległości składkowych z emerytury, renty i zasiłku będzie możliwe od 2022 r. ZUS odliczy składkę zdrowotną, podatek i należności składkowe nieopłacone w terminie. Do jakiej wysokości?

  Niemcy: niezaszczepieni bez rekompensaty za czas kwarantanny

  Niezaszczepieni nie otrzymają rekompensaty za czas kwarantanny. Nowe przepisy w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

  Praca zdalna a work-life balance

  Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid [VIDEO]

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.