REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenie pieniężne dla Sybiraków minimum 2400 zł (dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956)

Świadczenie pieniężne dla Sybiraków minimum 2400 zł (dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956). / fot. Shutterstock
Świadczenie pieniężne dla Sybiraków minimum 2400 zł (dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956). / fot. Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Będzie nowe świadczenie pieniężne - dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939–1956. To tzw. świadczenie pieniężne dla Sybiraków. Aby osoba represjonowana mogła je otrzymać, musi złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minimalna kwota świadczenia to 2400 zł. Od czego zależy jego wysokość? Czy jest to dodatek jednorazowy?

Nowe świadczenie pieniężne z UdSKiOR (dla Sybiraków)

Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956. Jest to swego rodzaju odszkodowanie dla tych osób, które nie otrzymały go dotychczas. Większość uprawnień kombatanckich (dodatek kombatancki - 229,91 zł miesięcznie, ryczałt energetyczny - 171,41 zł miesięcznie, dodatek kompensacyjny - 15% dodatku kombatanckiego czyli 34,49 zł, ulga - 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego) przysługuje tylko emerytom, rencistom, inwalidom, a także pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne. Wejście w życie nowej ustawy spowoduje wyrównanie sytuacji wszystkich tych, którzy byli zesłani lub deportowani, lecz nie otrzymali rekompensaty za doznane krzywdy.

REKLAMA

Autopromocja

Polecamy: Dziennik Gazeta Prawna – wydanie cyfrowe

Komu przysługuje świadczenie pieniężne?

Zgodnie z art. 2 ustawy nowe świadczenie pieniężne przysługuje osobie, która uzyskała na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517) decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą okres przebywania:

 1. w niewoli lub obozach internowanych oraz w obozach podległych Głównemu Zarządowi do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych (GUPWI) NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, i obozach podległych Wydziałowi Obozów Kontrolno-Filtracyjnych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, spowodowanego działalnością kombatancką, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 2. w więzieniach i poprawczych obozach pracy oraz poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych (GUŁag) NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, spowodowanego działalnością, o której mowa w art. 1 ust. 2 i art. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 3. z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych:

– w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, lub

– na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Drugim warunkiem przyznania świadczenia jest posiadanie obywatelstwa polskiego w dniu złożenia wniosku. Świadczenie przyznaje się bowiem na wniosek osoby zainteresowanej.

Dalej ustawa zawiera wyłączenie. Świadczenia nie przyznaje się osobie, która uzyskała odszkodowanie lub zadośćuczynienie na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2099 oraz z 2019 r. poz. 1952). Można uzyskać tylko jedno z tych świadczeń. Jeśli ktoś otrzyma świadczenie pieniężne, nie będzie miał prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia z art. 8 ust. 2a wspomnianej ustawy.

Świadczenie nie przysługuje osobie, która otrzymała odszkodowanie lub zadośćuczynienie z ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Wniosek o świadczenie pieniężne

Jak już zostało wspomniane wniosek o świadczenie pieniężne składa się do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dokument musi zawierać następujące elementy:

 1. imię i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. imiona rodziców,
 4. numer PESEL,
 5. adres zamieszkania
 6. oświadczenie o nieuzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
 7. numer rachunku bankowego, numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub adres, na który ma zostać wypłacone świadczenie pieniężne;
 8. podpis osoby zainteresowanej.

Oświadczenie z punktu 6. składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Musi zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Zastępuje ona pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Do wniosku zawierającego powyższe dane należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie mieszka zagranicą w państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zamieszcza we wniosku następujące informacje:

 1. imię i nazwisko właściciela rachunku (może być nim tylko osoba zainteresowana),
 2. adres zamieszkania,
 3. nazwa banku,
 4. adres banku,
 5. numer rachunku bankowego w formie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego),
 6. międzynarodowy identyfikator banku w formacie BIC/SWIFT,
 7. waluta wymienialna, w której jest prowadzony rachunek.

Natomiast gdy osoba zainteresowana świadczeniem mieszka w innym państwie niż wymienione powyżej, konstruuje wniosek w taki sposób, aby zawierał wymienione niżej dane:

 1. imię i nazwisko właściciela rachunku (może być nim tylko osoba zainteresowana),
 2. adres zamieszkania,
 3. nazwa banku,
 4. adres banku,
 5. międzynarodowy identyfikator banku w formacie SWIFT,
 6. numer rachunku bankowego (w formacie ABA/Routing – dotyczy osoby zainteresowanej zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej),
 7. waluta wymienialna, w której jest prowadzony rachunek.

Wysokość świadczenia

Przewidziane ustawą świadczenie pieniężne będzie miało charakter jednorazowy. Jego wysokość uzależniona jest od okresu podlegania represjom, o których mowa powyżej. Każdy miesiąc represji to 200 zł. Należy podkreślić, że okres ten musi być potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ustawodawca określa jednak minimalną wysokość świadczenia pieniężnego. Nie może być ono niższe niż 2400 zł.

Świadczenie pieniężne jest wolne od egzekucji i nie podlega wliczeniu do dochodu uprawniającego do świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych (art. 10 ustawy).

Przyznanie świadczenia

O tym czy i w jakiej wysokości świadczenie zostanie przyznane decyduje w formie decyzji administracyjnej Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wypłaty świadczenia dokonuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na konto bankowe, konto w SKOK lub za pośrednictwem poczty polskim do rąk własnych osoby uprawnionej. Jeśli osoba, która ubiega się o świadczenie mieszka zagranicą, otrzyma je na jej zagraniczne konto bankowe w walucie wymienialnej.

Ze względów bezpieczeństwa Urząd rekomenduje formę przelewu na konto.

Ustawa przewiduje maksymalny termin wypłaty świadczenia – jest to miesiąc od doręczenia decyzji o jego przyznaniu.

Termin wejścia w życie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956 określono na 30 dni od ogłoszenia.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956 (druk 452)

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 517)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
21 dni darmowej rehabilitacji [dla kogo, kiedy, jaki wniosek]

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Nowa wysokość składek ubezpieczeniowych

Nowa wysokość składek ubezpieczeniowych - zbliża się ważny termin 31 lipca 2024 r. do tego czasu pewna grupa ubezpieczonych musi opłacić składki macierzyńskie, wypadkowe i chorobowe. Nie można tego przegapić, szczególnie teraz kiedy zbliża się sezon żniw.

Jakie prawa ma tata w pracy?

Ważne jest wczesne tworzenie więzi między ojcem a dzieckiem, dlatego  warto korzystać z prawa do urlopu ojcowskiego. Taki urlop ojcowski powinien być wykorzystywany w okresie narodzin dziecka i wyraźnie wiązać się z tym wydarzeniem, a jego celem powinno być sprawowanie opieki. Oczywiście w późniejszym okresie więź między ojcem a dzieckiem też jest niezwykle ważne, ale ma ona później inny wymiar.

Świadczenie urlopowe 2024 i 2025 r.

Świadczenie urlopowe ustalane jest w wysokości, która nie może być wyższa od odpisu podstawowego na zfśs. W 2024 r. wysokość tego świadczenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w normalnych warunkach pracy wynosi 2417,14 zł. Czy już wiadomo, ile wyniesie w 2025 r.?

REKLAMA

Zmiana minimalnej stawki godzinowej. Jak obliczać wynagrodzenie za umowę zlecenia na przełomie czerwca i lipca 2024 r.

1 lipca 2024 r. zmieni się minimalna stawka godzinowa należna za każdą godzinę wykonywania zlecenia. Ustalając wynagrodzenie za zlecenie wyrażone w stawce godzinowej należy pamiętać, aby nie było niższe od stawki minimalnej.

PIP: Kontrola pracodawcy o każdej porze dnia i nocy, bez uprzedzenia i bez upoważnienia

Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować pracodawców o każdej porze dnia i nocy. Jednak do przeprowadzenia kontroli konieczna jest legitymacja służbowa i specjalne upoważnienie. Wkrótce to się może zmienić.

Renta wdowia 15%. Nie dla zaniżenia świadczenia. Postulaty wyrównania dla wdów pokrzywdzonych modelem kroczącym. I przyznania zwolnienia z PIT

Renta wdowia przez okres 2025 r. wypłacana w zaniżonej wartości. Początkowo będzie to tylko 15%. Nic nie wskazuje dziś na to, aby Sejm przyjął inne rozwiązanie. Zresztą rząd zapowiedział 15% jeszcze na początków rządów (w grudniu 2023 r.) Wskaźnik 15% wywołuje protesty osób zainteresowanych rentą wdowią. Dlaczego więc nie przyznać wyrównania do kwot wypłacanych na podstawie 15% (wypłata wyrównania w 2026 r. albo 2027 r.) I równolegle - za okres obowiązywania modelu kroczącego -zaproponować osobom poszkodowanym tym modelem zwolnienie z podatku PIT. 

MRPiPS: 1000 zł miesięcznie dodatku do wynagrodzenia już od lipca 2024 r. Dla kogo?

W środę, 19 czerwca 2024 r. rząd przyjął cztery programy finansowania dodatków do wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Programy zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

REKLAMA

Budżetówka: 1000 zł miesięcznie brutto do końca 2027 r. [Katalog uprawnionych]

Wypłata 1000 zł brutto dodatku motywacyjnego miesięcznie (pierwsze wypłaty w lipcu 2024 r.) potrwa aż do końca 2027 r. Istniały obawy, że dodatek ten będzie miał krótszy okres finansowania. Na szczęście się nie potwierdziły. Podstawą wypłaty 1000 zł są uchwały Rady Ministrów. W artykule omówienie każdej z nich.

Można połączyć dwa świadczenia: 1) Renta wdowia i 2) Udział w emeryturze zmarłych: męża albo żony [wypłata gwarantowana]

Na dziś jest duże rozczarowanie rentą wdowią. W Sejmie prace toczą się wolno (według emerytów bardzo wolno). I nawet jak ustawa wejdzie w 2024 roku, to przez długi czas świadczenia z „renty wdowiej” będą wypłacane w zaniżonej wartości. Istnieje jednak możliwość zwiększenia niskiej wartości renty wdowiej poprzez wypłatę gwarantowaną (wypłata jednorazowa często około 30 000 zł - wysoki podatek PIT) .

REKLAMA