Kategorie

Świadczenie pieniężne dla Sybiraków minimum 2400 zł (dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956)

Emilia Panufnik
Świadczenie pieniężne dla Sybiraków minimum 2400 zł (dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956). / fot. Shutterstock
Świadczenie pieniężne dla Sybiraków minimum 2400 zł (dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956). / fot. Shutterstock
Będzie nowe świadczenie pieniężne - dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939–1956. To tzw. świadczenie pieniężne dla Sybiraków. Aby osoba represjonowana mogła je otrzymać, musi złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minimalna kwota świadczenia to 2400 zł. Od czego zależy jego wysokość? Czy jest to dodatek jednorazowy?

Nowe świadczenie pieniężne z UdSKiOR (dla Sybiraków)

Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956. Jest to swego rodzaju odszkodowanie dla tych osób, które nie otrzymały go dotychczas. Większość uprawnień kombatanckich (dodatek kombatancki - 229,91 zł miesięcznie, ryczałt energetyczny - 171,41 zł miesięcznie, dodatek kompensacyjny - 15% dodatku kombatanckiego czyli 34,49 zł, ulga - 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego) przysługuje tylko emerytom, rencistom, inwalidom, a także pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne. Wejście w życie nowej ustawy spowoduje wyrównanie sytuacji wszystkich tych, którzy byli zesłani lub deportowani, lecz nie otrzymali rekompensaty za doznane krzywdy.

Polecamy: Dziennik Gazeta Prawna – wydanie cyfrowe

Komu przysługuje świadczenie pieniężne?

Zgodnie z art. 2 ustawy nowe świadczenie pieniężne przysługuje osobie, która uzyskała na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517) decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą okres przebywania:

 1. w niewoli lub obozach internowanych oraz w obozach podległych Głównemu Zarządowi do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych (GUPWI) NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, i obozach podległych Wydziałowi Obozów Kontrolno-Filtracyjnych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, spowodowanego działalnością kombatancką, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 2. w więzieniach i poprawczych obozach pracy oraz poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych (GUŁag) NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, spowodowanego działalnością, o której mowa w art. 1 ust. 2 i art. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 3. z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych:

– w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, lub

– na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR.

Drugim warunkiem przyznania świadczenia jest posiadanie obywatelstwa polskiego w dniu złożenia wniosku. Świadczenie przyznaje się bowiem na wniosek osoby zainteresowanej.

Reklama

Dalej ustawa zawiera wyłączenie. Świadczenia nie przyznaje się osobie, która uzyskała odszkodowanie lub zadośćuczynienie na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2099 oraz z 2019 r. poz. 1952). Można uzyskać tylko jedno z tych świadczeń. Jeśli ktoś otrzyma świadczenie pieniężne, nie będzie miał prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia z art. 8 ust. 2a wspomnianej ustawy.

Świadczenie nie przysługuje osobie, która otrzymała odszkodowanie lub zadośćuczynienie z ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Wniosek o świadczenie pieniężne

Jak już zostało wspomniane wniosek o świadczenie pieniężne składa się do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dokument musi zawierać następujące elementy:

 1. imię i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. imiona rodziców,
 4. numer PESEL,
 5. adres zamieszkania
 6. oświadczenie o nieuzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
 7. numer rachunku bankowego, numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub adres, na który ma zostać wypłacone świadczenie pieniężne;
 8. podpis osoby zainteresowanej.

Oświadczenie z punktu 6. składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Musi zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Zastępuje ona pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Do wniosku zawierającego powyższe dane należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie mieszka zagranicą w państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zamieszcza we wniosku następujące informacje:

 1. imię i nazwisko właściciela rachunku (może być nim tylko osoba zainteresowana),
 2. adres zamieszkania,
 3. nazwa banku,
 4. adres banku,
 5. numer rachunku bankowego w formie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego),
 6. międzynarodowy identyfikator banku w formacie BIC/SWIFT,
 7. waluta wymienialna, w której jest prowadzony rachunek.

Natomiast gdy osoba zainteresowana świadczeniem mieszka w innym państwie niż wymienione powyżej, konstruuje wniosek w taki sposób, aby zawierał wymienione niżej dane:

 1. imię i nazwisko właściciela rachunku (może być nim tylko osoba zainteresowana),
 2. adres zamieszkania,
 3. nazwa banku,
 4. adres banku,
 5. międzynarodowy identyfikator banku w formacie SWIFT,
 6. numer rachunku bankowego (w formacie ABA/Routing – dotyczy osoby zainteresowanej zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej),
 7. waluta wymienialna, w której jest prowadzony rachunek.

Wysokość świadczenia

Reklama

Przewidziane ustawą świadczenie pieniężne będzie miało charakter jednorazowy. Jego wysokość uzależniona jest od okresu podlegania represjom, o których mowa powyżej. Każdy miesiąc represji to 200 zł. Należy podkreślić, że okres ten musi być potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ustawodawca określa jednak minimalną wysokość świadczenia pieniężnego. Nie może być ono niższe niż 2400 zł.

Świadczenie pieniężne jest wolne od egzekucji i nie podlega wliczeniu do dochodu uprawniającego do świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych (art. 10 ustawy).

Przyznanie świadczenia

O tym czy i w jakiej wysokości świadczenie zostanie przyznane decyduje w formie decyzji administracyjnej Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wypłaty świadczenia dokonuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na konto bankowe, konto w SKOK lub za pośrednictwem poczty polskim do rąk własnych osoby uprawnionej. Jeśli osoba, która ubiega się o świadczenie mieszka zagranicą, otrzyma je na jej zagraniczne konto bankowe w walucie wymienialnej.

Ze względów bezpieczeństwa Urząd rekomenduje formę przelewu na konto.

Ustawa przewiduje maksymalny termin wypłaty świadczenia – jest to miesiąc od doręczenia decyzji o jego przyznaniu.

Termin wejścia w życie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956 określono na 30 dni od ogłoszenia.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956 (druk 452)

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 517)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?