Kategorie

Czy pracownicy, którym upłynął 12-miesięczny okres delegowania, nadal mogą podlegać polskim ubezpieczeniom

Małgorzata Kozłowska
W połowie października 2007 r. nasza firma wysłała do Austrii na 12 miesięcy 5 pracowników, którzy zajmują się wdrażaniem nowego projektu, który realizujemy wspólnie z austriackim kontrahentem. Osoby te są ubezpieczone w Polsce na podstawie poświadczonych przez ZUS formularzy E-101. Okazało się, że prace w Austrii przedłużą się o kolejne 4 miesiące. Jakiemu ustawodawstwu będą podlegać w tym czasie delegowani pracownicy? Czy możemy starać się, aby nadal byli ubezpieczeni w Polsce?

RADA

Wysłani pracownicy mogą nadal podlegać polskiemu ustawodawstwu. W tym celu należy wypełnić dla każdego pracownika formularz E-102 (część A) w 4 egzemplarzach i przesłać je do właściwej instytucji austriackiej bezpośrednio albo za pośrednictwem Centrali ZUS.

UZASADNIENIE

Reklama

W zasadzie pracownik może być oddelegowany do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego UE/EOG na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zdarza się jednak, że wystąpią okoliczności, które powodują konieczność przedłużenia okresu delegowania, a których nie dało się przewidzieć w momencie wysyłania pracownika do pracy za granicą. Chodzi o sytuacje szczególne, jak np. brak możliwości ukończenia prac w określonym wcześniej terminie w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi, opóźnieniem dostaw materiałów itd. W takiej sytuacji istnieje możliwość kontynuowania ubezpieczeń w państwie wysłania aż do zakończenia pracy (nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy), pod warunkiem że wyrazi na to zgodę właściwa instytucja państwa, w którym pracownik wykonuje pracę w czasie delegowania (art. 14 ust. 1b rozporządzenia Rady).

Wniosek o przedłużenie okresu podlegania ubezpieczeniom w państwie wysłania należy składać we właściwej instytucji łącznikowej na druku E-102. O zgodę należy wystąpić przed upływem początkowego okresu delegowania. Wniosek złożony po tym terminie może zostać zwrócony lub rozpatrzony negatywnie.

WAŻNE!

Wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń w przedłużonym okresie delegowania należy składać na formularzu E-102 przed upływem początkowego okresu delegowania.

Reklama

Dla każdej osoby, której okres delegowania ma się przedłużyć, należy sporządzić 4 egzemplarze wypełnionego w części A formularza E-102. Druki te należy składać do właściwej instytucji państwa, do którego zostali delegowani pracownicy - bezpośrednio albo za pośrednictwem ZUS. W przypadku Austrii jest to Ministerstwo ds. Zabezpieczenia Społecznego, Integracji Pokoleń i Ochrony Konsumentów (Bundesministerium für soziale Sicherheit Generationen und Konsumentenschutz, Stubering 1, AU - 1010 Wien).

Istotne jest, aby formularz E-102 był prawidłowo wypełniony, kompletny i nie zawierał błędów. Przede wszystkim w części A oraz w pkt 3.3 należy podać dotychczasowy okres delegowania do pracy w danym państwie na podstawie art. 14 ust. 1a (pkt 3.2) oraz nazwę i adres firmy zagranicznej, w której praca była w tym czasie wykonywana (pkt 3.3). Jeśli instytucja państwa wykonywania pracy uzna, że formularz zawiera błędy, może go zwrócić lub odmówić przedłużenia stosowania polskiego ustawodawstwa. Jeśli formularz E-102 zostanie przekazany za pośrednictwem Centrali ZUS, zostanie sprawdzony pod względem poprawności formalnej.

Po złożeniu prawidłowo wypełnionego formularza E-102 instytucja państwa, w której pracownicy wykonują pracę, wypełnia część B tego druku, wyrażając zgodę lub jej odmawiając na dalsze stosowanie ustawodawstwa państwa wysłania. Następnie 2 egzemplarze E-102 zostają odesłane pracodawcy, a jeden przekazany do Centrali ZUS w Warszawie jako instytucji łącznikowej lub przesyłany jednostce ZUS właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy.

Inaczej jest w sytuacji, gdy z góry wiadomo, że przewidywany okres delegowania będzie trwał dłużej niż 12 miesięcy. Wówczas wysłani pracownicy powinni podlegać od początku okresu oddelegowania ustawodawstwu państwa, w którym wykonują pracę. W tym przypadku również istnieje możliwość starania się o to, by w okresie oddelegowania pracownicy podlegali ubezpieczeniom w państwie wysłania, ale procedura wygląda inaczej niż w sytuacji przedłużenia się okresu oddelegowania.

Przedsiębiorstwo delegujące powinno w tej sytuacji wystąpić z wnioskiem do Centrali ZUS w Warszawie o zawarcie porozumienia z instytucją ubezpieczeniową państwa, w którym pracownicy delegowani będą wykonywać pracę, na podstawie art. 17 rozporządzenia Rady (EWG). Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

• dane pracowników delegowanych,

• dane pracodawcy,

• okres i miejsce delegowania,

• opis stanu faktycznego (rodzaj prowadzonej działalności, stan zatrudnienia przed i w okresie delegowania itd.) wraz z uzasadnieniem,

• oświadczenie pracowników, że w okresie delegowania będą zgłoszeni do ubezpieczeń w Polsce.

Jeżeli instytucja wyrazi zgodę na pozostawanie tych osób w polskim systemie, wówczas należy się zwrócić do właściwej jednostki ZUS z wnioskiem o wydanie oddelegowanym pracownikom formularzy E-101.

PRZYKŁAD

Polska firma oddelegowała do pracy na terenie Holandii 3 swoich pracowników na okres 1 roku (od 15 sierpnia 2007 r. do 14 sierpnia 2008 r.). W tym okresie osoby te podlegały ubezpieczeniom w Polsce na podstawie poświadczonych formularzy E-101. Po powrocie pracownicy przepracowali 1 miesiąc w Polsce. 20 września 2008 r. firma podpisała kolejny kontrakt z przedsiębiorcą holenderskim, którego realizacja zaczęła się 30 września br. i potrwa kolejne 20 miesięcy. Ponieważ z góry wiadomo, że okres delegowania przekroczy 12 miesięcy, polski pracodawca może ubiegać się o zawarcie porozumienia z instytucją holenderską w celu pozostawienia delegowanych pracowników w polskim systemie na podstawie art. 17 rozporządzenia Rady (EWG).

Podstawa prawna:

• art. 13 ust. 2a, art. 14 ust. 1b, art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (DzU UE.L.71.149.2 ze zm.),

• załącznik nr 10 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (DzU UE.L.72.71.1 ze zm.).

Małgorzata Kozłowska

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?