| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Zleceniobiorcę, który ukończył studia, należy zgłosić do ubezpieczeń

Zleceniobiorcę, który ukończył studia, należy zgłosić do ubezpieczeń

Zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia studenta w wieku 23 lat, który ma wyznaczony termin obrony pracy dyplomowej na 12 maja 2008 r. Zleceniobiorca chce od października br. podjąć uzupełniające studia magisterskie. Do kiedy nie musimy opłacać za niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, do dnia ukończenia studiów licencjackich, czy do końca roku akademickiego?

RADA

 

Zleceniobiorcę należy zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia następnego po dniu ukończenia studiów (tj. złożenia egzaminu dyplomowego). Jeśli podejmie naukę na studiach magisterskich, od dnia przyjęcia na studia nie będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

UZASADNIENIE

Praca na podstawie umowy zlecenia jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od dnia rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Umowa zlecenia nie jest tytułem do ubezpieczeń (ani obowiązkowych, ani dobrowolnych) w sytuacji, gdy pracę na podstawie tej umowy wykonuje student, który nie ukończył 26 lat.

Studentem jest osoba kształcąca się na:

• studiach pierwszego stopnia - licencjackich lub inżynierskich kończących się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera,

• studiach drugiego stopnia - magisterskich kończących się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego,

• jednolitych studiach magisterskich - na które są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończących się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego.

Umowa zlecenia staje się dla takiej osoby tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia następnego po dniu skreślenia z listy studentów lub po dniu ukończenia studiów. Dniem ukończenia studiów jest dzień:

• złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego,

• złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu (w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii),

• zaliczenia przez studenta ostatniej praktyki przewidzianej w planie studiów (w przypadku kierunku farmacja).

Oznacza to, że jeśli Państwa zleceniobiorca złoży egzamin dyplomowy 12 maja br., to od 13 maja br. będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

To, że student zamierza kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich, nie ma wpływu na objęcie go ubezpieczeniami po ukończeniu studiów licencjackich. Do 2005 r. ZUS uznawał, opierając się na interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pismo z 3 sierpnia 2000 r., znak: U.520-287/2000), że studentem do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia jest - do 30 września każdego roku - osoba, która: kontynuuje naukę na tej samej uczelni, ukończyła studia i rozpoczyna naukę na innej uczelni lub ukończyła studia i nie kontynuuje nauki. Od 2006 r. ZUS uznaje, że ostatnim dniem, w którym umowa zlecenia nie jest tytułem do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym, jest dzień skreślenia z listy studentów, ukończenia studiów lub ukończenia 26 lat.

Jeśli zleceniobiorca podejmie naukę na studiach magisterskich od października 2008 r., praca na zlecenie znów nie będzie dla niego tytułem do objęcia ubezpieczeniami społecznymi ani ubezpieczeniem zdrowotym od daty immatrykulacji (tj. aktu przyjęcia w poczet studentów uczelni i złożenia ślubowania) do dnia ukończenia tych studiów lub ukończenia 26 roku życia.

Podstawa prawna:

• art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),

• art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 ze zm.),

• art. 2 ust. 1 pkt 20, art. 167 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365 ze zm.).

Joanna Kalinowska

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »