Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady wypłacania zasiłku opiekuńczego

Aldona Salamon
Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem; doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca, m.in. w zakresie szkoleń i kursów z tematyki naliczania wynagrodzeń (od podstaw i dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
Zasady wypłacania zasiłku opiekuńczego. /Fot. Fotolia
Zasady wypłacania zasiłku opiekuńczego. /Fot. Fotolia
ShutterStock
Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu pod warunkiem, że nie ma innych domowników mogących zapewnić opiekę dziecku lub innemu choremu członkowi rodziny. Jakie są szczególne zasady wypłacania zasiłku opiekuńczego?

Świadczenie to przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Do uzyskania prawa do zasiłku nie jest wymagany okres wyczekiwania.

Warunkiem nabycia prawa do zasiłku opiekuńczego jest konieczność osobistego zaopiekowania się dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. Potrzeba osobistego sprawowania opieki oznacza, że nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy mogą zapewnić wymaganą opiekę. Ubezpieczony, który ubiega się o zasiłek opiekuńczy, we wniosku o przyznanie zasiłku (ZUS Z-15) składa oświadczenie, czy są inni domownicy, którzy mogą zapewnić opiekę. Nie dotyczy to konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 2 lat (art. 34 ustawy zasiłkowej). W takim przypadku zasiłek przysługuje matce lub ojcu chorego dziecka, które nie ukończyło 2 lat, mimo że w domu jest inna osoba, która może się nim zaopiekować w tym czasie.

Polecamy artykuł: Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 1 stycznia 2014 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, mimo że jest inny członek rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli osoba ta nie jest zdolna do sprawowania opieki. Za osobę niemogącą zapewnić opieki uznaje się osobę:

 • całkowicie niezdolną do pracy,
 • chorą,
 • niesprawną fizycznie lub psychicznie ze względu na wiek,
 • prowadzącą gospodarstwo rolne,
 • odpoczywającą po pracy na nocnej zmianie,
 • prowadzącą działalność pozarolniczą, jeżeli nie może regulować swojego czasu pracy w sposób dowolny (ma ustalone godziny pracy),
 • niezobowiązaną do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli odmawia sprawowania tej opieki.

W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat rodzice dziecka niepozostający w formalnym związku małżeńskim, lecz pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, są traktowani co celów wypłaty zasiłku opiekuńczego jak małżonkowie.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje m.in. w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, a także w przypadku wykonywania pracy zarobkowej.

Przypadki, w których powstaje prawo do zasiłku opiekuńczego

Osoba, nad którą jest sprawowana osobista opieka

Przyczyna sprawowania osobistej opieki

Maksymalny okres pobierania zasiłku w roku

zdrowe dziecko w wieku do ukończenia 8 lat, za które uważa się dziecko własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dziecko przysposobione, a także dziecko obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie

nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także choroba niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem

60 dni

poród lub choroba małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki

pobyt małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej

chore dziecko w wieku do ukończenia 14 lat, za które uważa się dziecko własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dziecko przysposobione, a także dziecko obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie

choroba dziecka lub innego członka rodziny

inny chory członek rodziny, za którego uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki

14 dni, przy czym zasiłek na opiekę nad dziećmi (zdrowymi i chorymi) oraz innymi członkami rodziny nie może łącznie przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym

dziecko, nad którym matka, pobierająca zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie sprawuje osobistej opieki, ponieważ wymaga opieki szpitalnej

jeżeli ubezpieczony ojciec dziecka lub inny członek najbliższej rodziny przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

8 tygodni, przy czym jest to wymiar niezwiązany z rokiem kalendarzowym i niezależny od przysługujących 60 i 14 dni zasiłku w roku

Zasiłek opiekuńczy należy wypłacać nie tylko za dni robocze, ale również za dni wolne wynikające z harmonogramu czasu pracy, pod warunkiem że nie ma innych domowników mogących w tych dniach zapewnić opiekę choremu dziecku. Świadczenia nie należy wypłacać za te dni robocze, obowiązujące pracownika sprawującego opiekę, w których jego małżonek ma dni wolne od pracy (np. pracuje w systemie pracy zmianowej i dzień wolny od pracy nie przypada po pracy na nocnej zmianie).

Zobacz także: Warunki przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego


Opieka nad dzieckiem zdrowym do ukończenia 8 lat

Jeżeli oboje rodzice zdrowego dziecka w wieku do 8 lat są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej na różnych zmianach, to każdego z nich uważa się za osobę stale opiekującą się dzieckiem. Oznacza to, że w razie choroby, porodu lub pobytu jednego z rodziców w zakładzie opieki zdrowotnej (np. w szpitalu) drugiemu z rodziców przysługuje zasiłek opiekuńczy. Natomiast w przypadku, gdy oboje rodzice takiego dziecka są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej na tych samych, a czasem na innych zmianach lub gdy tylko jedno z nich jest zatrudnione w systemie pracy zmianowej, zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko za dni, w których rodzice pracują na różnych zmianach i w związku z tym dziecko w wieku do ukończenia 8 lat pozostawałoby bez opieki z powodu porodu, choroby lub pobytu drugiego z rodziców w zakładzie opieki zdrowotnej.

Jeżeli rodzice dziecka są zatrudnieni w systemach pracy zmianowej na różnych zmianach, to w przypadku zamknięcia np. przedszkola, za osobę stale opiekującą się dzieckiem (w wieku do ukończenia 8 lat) uważa się każdego z rodziców i w razie nieprzewidzianego zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko, obojgu rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy. Będzie on jednak przysługiwał tylko za te dni, w których dziecko pozostawałoby bez opieki. Nie oznacza to jednak, że zasiłek opiekuńczy wypłaca się obojgu rodzicom. Przysługuje on tylko jednej osobie, która wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę. Podobna sytuacja będzie miała miejsce wtedy, gdy oboje rodzice lub jedno z nich pracują w systemie pracy zmianowej. Wówczas zasiłek opiekuńczy w razie nieprzewidzianego zamknięcia np. przedszkola przysługuje za okres sprawowania opieki, w którym oboje rodzice pracują na tych samych lub na różnych zmianach, jeżeli dziecko pozostawałoby bez opieki w wyniku częściowego pokrywania się godzin pracy opiekunów wskutek dojazdu lub dojścia do pracy i z pracy.

Polecamy serwis: Składki na ubezpieczenie społeczne

Opieka nad chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat

Jeżeli oboje rodzice (bądź jedno z nich) pracują w systemie pracy zmianowej, zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres sprawowania opieki, w którym oboje rodzice pracują na tych samych zmianach, a także na różnych zmianach, jeżeli chore dziecko (do ukończenia 14 lat) pozostawałoby bez opieki w wyniku częściowego pokrywania się godzin pracy bądź wskutek dojazdu lub dojścia do pracy i powrotu z pracy.

Przykład:

Pracownica pracująca w systemie 3-zmianowym złożyła wniosek o przyznanie jej zasiłku opiekuńczego. Małżonek pracownicy prowadzi działalność gospodarczą – sklep odzieżowy czynny w godzinach od 10.00 do 18.00 (miejsce i godziny prowadzenia działalności są ściśle określone) – co powoduje, że nie może dostosować godzin prowadzenia działalności do godzin pracy żony, pracującej na 3 zmiany. Na co dzień dziecko uczęszcza do przedszkola. W takiej sytuacji pracownica:

 • w razie choroby dziecka (w wieku do 14 lat) – ma prawo do zasiłku opiekuńczego za każdy dzień objęty zwolnieniem lekarskim, w którym godziny pracy jej i męża pokrywają się choćby częściowo,
 • w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem (w wieku do 8 lat) – ma prawo do zasiłku opiekuńczego w okresie choroby męża lub jego pobytu w szpitalu. W takim przypadku zasiłek przysługuje wyłącznie za dni, w których dziecko choćby przez krótki czas pozostawało bez opieki (np. kiedy pracownica powinna świadczyć pracę po godzinach otwarcia przedszkola, tj. na drugiej i trzeciej zmianie) oraz za dni, w których praca zmianowa uniemożliwiałaby odprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.

Przykład:

Pracownica pracująca w systemie 3-zmianowym złożyła wniosek o przyznanie jej zasiłku opiekuńczego. Jej współmałżonek prowadzi działalność gospodarczą, dostosowując godziny prowadzenia tej działalności do godzin pracy żony. Tym samym rodzice zapewniają stałą opiekę nad 4-letnim dzieckiem, a każde z nich jest osobą stale opiekującą się dzieckiem. W takiej sytuacji pracownica:

 • w razie choroby dziecka (w wieku do 14 lat) – nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego, ponieważ mąż prowadzący działalność gospodarczą może dostosować godziny swojej pracy do godzin pracy żony w taki sposób, aby zapewnić opiekę choremu dziecku,
 • w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem (w wieku do lat 8) – ma prawo do zasiłku opiekuńczego w okresie choroby męża lub jego pobytu w szpitalu, a więc w okresach, w których mąż nie może sprawować opieki nad dzieckiem (zasiłek opiekuńczy przysługuje bez względu na to, na której zmianie pracownica miała w tych dniach świadczyć pracę).

Omówione zasady w praktyce skutkują tym, że nie zawsze liczba dni, za które pracownik nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego, pokrywa się z liczbą dni, na które składa wniosek o zasiłek opiekuńczy.


Przykład:

Pracownik zatrudniony w systemie pracy zmianowej (równoważne normy czasu pracy – praca przeważnie po 12 godzin w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym) złożył wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w okresie od 6 do 15 grudnia 2013 r. (10 dni). Z wniosku złożonego przez pracownika wynika, że matka dziecka pracuje w systemie 1-zmianowym, świadcząc pracę od wtorku do soboty w godzinach od 6.00 do 14.00. Pracownik powinien wykonywać pracę we wskazanym okresie zgodnie z następującym harmonogramem:

dni/godz.
pracy ojca

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

cz

pt

so

nd

pn

wt

śr

cz

pt

so

nd

6.00–18.00

 

 

 

 

12 godz.

 

 

 

12 godz.

 

12 godz.

18.00–6.00

12 godz.

 

 

 

 

12 godz.

 

 

 

 

 

dni pracy matki w godz. 6.00–14.00

8 godz.

8 godz.

8 godz.

W

W

8 godz.

8 godz.

8 godz.

8 godz.

8 godz.

W

Ponieważ oboje rodzice są zatrudnieni, to przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem należy przeanalizować rozkład czasu pracy rodziców i ustalić, w których dniach pracownik występujący z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy nie musi zapewniać opieki choremu dziecku z uwagi na obecność w domu matki dziecka.

Polecamy: Kodeks pracy 2013 z komentarzem - praktycznie o rewolucyjnych zmianach

Pracownik nabędzie prawo do zasiłku opiekuńczego za:

 • 6 i 10 grudnia, ponieważ miał rozpocząć pracę 5 grudnia o godz. 18.00 i zakończyć 6 grudnia o godz. 6.00, oraz 10 grudnia o godz. 18.00 i zakończyć 11 grudnia o godz. 6.00, zatem dziecko pozostawałoby bez opieki po wyjściu jego matki do pracy, a przed powrotem ojca z pracy,
 • 7, 11, 13 i 14 grudnia, tj. za dni wolne od pracy, na które pracownik przedstawił zwolnienie lekarskie,
 • 12 grudnia – w tym dniu pokrywały się godziny pracy ojca i matki dziecka.

Pracownikowi nie przysługuje natomiast zasiłek opiekuńczy za 8, 9 i 15 grudnia (2 niedziele i poniedziałek), ponieważ w tych dniach matka dziecka była w domu, a tym samym miała możliwość zapewnienia mu opieki, a pracownik mógł przystąpić do pracy. W tej sytuacji należy wypłacić pracownikowi zasiłek opiekuńczy łącznie za 7 dni.

Przykład:

Pracownik zatrudniony w systemie pracy 3-zmianowej wystąpił z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego na chore dziecko na okres od 6 do 10 grudnia 2013 r. (5 dni). Z wniosku wynika, że matka dziecka wykonuje pracę również w systemie pracy 3-zmianowej.

Zgodnie z harmonogramami obojga rodziców ich rozkład czasu pracy we wskazanym okresie przedstawiał się następująco:

 • harmonogram pracownika-ojca

dni/godz.

5

6

7

8

9

10

cz

pt

so

nd

pn

wt

22.00–6.00

 

 

8 godz.

8 godz.

8 godz.

 

 • harmonogram pracownicy-matki

dni/godz.

5

6

7

8

9

10

cz

pt

so

nd

pn

wt

6.00–14.00

 

8 godz.

8 godz.

8 godz.

8 godz.

8 godz.

Pracownik ma prawo do zasiłku opiekuńczego za cały okres sprawowania opieki wynikający ze złożonego wniosku, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim, w tym również za dni dla niego wolne od pracy, tj. za 6 i 10 grudnia. Wynika to z tego, że gdy matka dziecka byłaby w drodze do pracy, pracownik wracałby z pracy do domu. W tym czasie chore dziecko nie miałoby opieki.

Jeżeli z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy wystąpiłaby matka dziecka, to miałaby prawo do zasiłku opiekuńczego tylko za okres od 8 do 10 grudnia, tj. za dni, w których pracownik odpoczywałby po pracy na nocnej zmianie. Matka dziecka nie miałaby prawa do zasiłku opiekuńczego za 6 i 7 grudnia, ponieważ w tych dniach ojciec może zapewnić choremu dziecku opiekę (6 grudnia ojciec ma wolne, a 7 grudnia rozpoczyna pracę dopiero o godz. 22.00, a tym samym godziny pracy matki i ojca w tym dniu nie pokrywają się).

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Podstawa prawna:

Więcej przeczytasz w Sposobie na Płacę >>>

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: Sposób na płace
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czym jest prawo pracy?
  Mówiąc o prawie pracy, często myślimy o Kodeksie pracy. Czy są jeszcze jakieś regulacje dotyczące stosunku pracy?
  Trzynasta emerytura ze Słowacji
  Słowacka instytucja ubezpieczeniowa (SIA) wypłaci w lipcu 2022 rl trzynastą emeryturę osobom, które pobierają emeryturę słowacką i mieszkają w Polsce.
  Od 2023 roku pracownicy automatycznie będą zapisani do PPK
  Wykorzystując dostępne w internecie kalkulatory PPK, można wyliczyć, że – odkładając tylko 56 zł miesięcznie – w ciągu roku zgromadzimy 1666 zł. Gdybyśmy chcieli te pieniądze odkładać samodzielnie w innym produkcie, oszczędzilibyśmy ok. 650–680 zł. Udział pracodawcy i dopłaty od państwa powodują więc, że zyskujemy dużo więcej – mówi Joanna Załęska, dyrektor biura PPK w Compensie.
  FORUM KADR I KSIĘGOWOŚCI 2022 - rabat 15% na zgłoszenia do 31 maja
  FORUM KADR I KSIĘGOWOŚCI 2022 odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 r. Można uzyskać rabat – 15% na zgłoszenia wysłane do 31 maja. Zapraszamy!
  Podwyżka płacy minimalnej w 2023 roku może przyspieszyć inflację
  Rząd rozważa podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 r. do 3350 zł, a od lipca do 3500 zł. Obecnie wynosi ono 3010 zł. Wyższy od ustawowego wzrost płacy minimalnej i wskaźnika waloryzacji emerytur i rent może oznaczać dalszy niekontrolowany wzrost inflacji – ostrzega Konfederacja Lewiatan.
  Większość czasu pracy naukowców jest marnowana na biurokrację [WYWIAD]
  Nauka w Polsce rozwija się znacznie wolniej, niż mogłaby się rozwijać - ocenił w rozmowie z PAP prof. Grzegorz Węgrzyn, biolog molekularny. Jego zdaniem, nawet do 70-80 proc. normalnego czasu pracy naukowców jest marnowanego na działania biurokratyczne.
  Komu przysługuje ulga dla rodzin 4+?
  Ulga dla pracowników z co najmniej czworgiem dzieci – komu przysługuje? Czym jest?
  Sześć lat bez awansu, a później zwolnienie? Nowy system awansu zawodowego nauczycieli
  Nowy system awansu zawodowego nauczycieli sprawi, że nauczyciel, jeżeli uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, może ją wykonywać przez sześć lat, bez konieczności uzyskania stopnia awansu zawodowego. Po upływie tego czasu umowa z nim zostanie rozwiązana z mocy prawa.
  Sobota i niedziela – czy są dniami urlopu?
  Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu na sobotę i niedzielę?
  Urlop menstruacyjny – czy także w Polsce?
  Urlop menstruacyjny można wziąć w Japonii i Korei Południowej, a obecnie w projekcie ustawy proponuje go Hiszpania. Czym jest? Czy można ubiegać się o taki urlop również w Polsce?
  Polski pracownik w obliczu inflacji
  Pomimo sytuacji gospodarczej, wojny w Ukrainie oraz pandemii, wielu Polaków jest gotowych do zmiany miejsca zatrudnienia. Czynnikiem szczególnie wpływającym na postawy zawodowe jest inflacja.
  Prawnicy - ile zarabiają?
  Wywołana przez pandemię niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia zaowocowała zmniejszoną responsywnością na oferty pracy przez doświadczonych kandydatów na stanowiska prawnicze i wysoką liczbą odrzuconych ofert. Z tego powodu pracodawcy często byli zmuszeni uelastyczniać swoje wymagania wobec kandydatów oraz redefiniować widełki wynagrodzenia na korzyść pracownika. Więcej w analizie przygotowanej przez Manpower.
  Wskaźniki dla przyszłych emerytów bardzo dobre
  Stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, na których gromadzone są składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
  Osoby na przedemerytalnym muszą rozliczyć się z ZUS
  Jak co roku tylko do końca maja czas osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego na powiadomienie ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
  Co czwarta firma chce pozyskiwać nowych pracowników
  ManpowerGroup opublikował swój najnowszy raport, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany zatrudnienia na czas od lipca do końca września. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, która jest barometrem rynku pracy i pokazuje chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr wynosi +11%. To wynik wyższy o 5 punktów procentowych od prognozy deklarowanej na bieżący kwartał. Podczas gdy 27% badanych przedsiębiorstw mówi o planach zatrudnienia nowych pracowników, 17% prognozuje redukcje etatów. Jednocześnie co druga firma (54%) chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a jedynie 2% nie zna planów zatrudnienia na kolejny kwartał.
  Ukraińcy pracują na Dolnym Śląsku
  W pierwszym kwartale tego roku o prawie 7 proc. wzrosła ilość zatrudnionych na Dolnym Śląsku Ukraińców. Na koniec grudnia 2021 roku do ZUS w województwie dolnośląskim było zgłoszonych 66 638 pracowników pochodzących z Ukrainy, na koniec marca 2022 roku już 71 238.
  Reputacja oparta na powrotach, czyli dlaczego reboarding ma znaczenie
  Dla wielu pracowników powrót do pracy po pandemii był prawdziwym wyzwaniem. Podobnie jak dla pracodawców. Okazało się, że po długiej nieobecności w biurze trzeba na nowo uczyć się firmowej rzeczywistości offline. Lepiej poradziły sobie z tą sytuacją firmy, które w swojej strategii HR uwzględniły reboarding. Tym bardziej, że termin ten nie dotyczy tylko powrotu do postpandemicznej biurowej rzeczywistości.
  Pracodawcy powinni przygotować się na zmiany w ustawie o PPK
  Pracodawca będzie mógł szybciej zapisać pracownika do PPK. Szybciej niż dotychczas będzie mógł także dokonać pierwszych wpłat do tego programu, nawet od razu po ich naliczeniu i pobraniu.
  Algorytmy SI pod kontrolą związków zawodowych?
  Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, przewiduje obowiązek pracodawcy udzielenia stronie społecznej informacji o parametrach, zasadach i instrukcji stanowiących bazę dla algorytmów lub systemów sztucznej inteligencji, a które wpływać mogą na warunki pracy.
  Poszukiwani pracownicy sezonowi do zbioru truskawek
  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku poszukuje pracowników sezonowych do zbioru truskawek i malin, m.in. w gminach Czerwińsk nad Wisłą, Załuski i Naruszewo. Wkrótce ma ruszyć kampania informacyjna, zachęcająca do podjęcia zatrudnienia, w tym skierowana do przebywających w Polsce obywateli Ukrainy.
  Powstanie platforma z bazą ofert pracy dla obywateli Ukrainy
  Nowa platforma ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Kto będzie mógł korzystać z bazy?
  44 proc. Polaków myśli o zmianie pracy na lepiej płatną
  44 proc. Polaków jest obecnie bardziej skłonnych do zmiany pracy na lepiej płatną ze względu na inflację; podobny odsetek ankietowanych starał się w ciągu ostatniego roku o podwyżkę z powodu wzrostu cen.
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy?
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy po 24 lutego br. jest zauważalny; napływ uchodźców z pewnością go nie uzupełni - stwierdził dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski.
  Zniesienie stanu epidemii a postojowe
  Jeszcze tylko do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę tzw. postojowego.
  Niedziela handlowa – czerwiec 2022
  Niedziela handlowa — czerwiec 2022 ma 4 niedziele. Czy 5 czerwca, 12 czerwca, 19 czerwca lub 26 czerwca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?