Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady wypłacania zasiłku opiekuńczego

Aldona Salamon
Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem; doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca, m.in. w zakresie szkoleń i kursów z tematyki naliczania wynagrodzeń (od podstaw i dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
Zasady wypłacania zasiłku opiekuńczego. /Fot. Fotolia
Zasady wypłacania zasiłku opiekuńczego. /Fot. Fotolia
ShutterStock
Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu pod warunkiem, że nie ma innych domowników mogących zapewnić opiekę dziecku lub innemu choremu członkowi rodziny. Jakie są szczególne zasady wypłacania zasiłku opiekuńczego?

Świadczenie to przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Do uzyskania prawa do zasiłku nie jest wymagany okres wyczekiwania.

Warunkiem nabycia prawa do zasiłku opiekuńczego jest konieczność osobistego zaopiekowania się dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. Potrzeba osobistego sprawowania opieki oznacza, że nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy mogą zapewnić wymaganą opiekę. Ubezpieczony, który ubiega się o zasiłek opiekuńczy, we wniosku o przyznanie zasiłku (ZUS Z-15) składa oświadczenie, czy są inni domownicy, którzy mogą zapewnić opiekę. Nie dotyczy to konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 2 lat (art. 34 ustawy zasiłkowej). W takim przypadku zasiłek przysługuje matce lub ojcu chorego dziecka, które nie ukończyło 2 lat, mimo że w domu jest inna osoba, która może się nim zaopiekować w tym czasie.

Polecamy artykuł: Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 1 stycznia 2014 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, mimo że jest inny członek rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli osoba ta nie jest zdolna do sprawowania opieki. Za osobę niemogącą zapewnić opieki uznaje się osobę:

 • całkowicie niezdolną do pracy,
 • chorą,
 • niesprawną fizycznie lub psychicznie ze względu na wiek,
 • prowadzącą gospodarstwo rolne,
 • odpoczywającą po pracy na nocnej zmianie,
 • prowadzącą działalność pozarolniczą, jeżeli nie może regulować swojego czasu pracy w sposób dowolny (ma ustalone godziny pracy),
 • niezobowiązaną do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli odmawia sprawowania tej opieki.

W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat rodzice dziecka niepozostający w formalnym związku małżeńskim, lecz pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, są traktowani co celów wypłaty zasiłku opiekuńczego jak małżonkowie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje m.in. w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, a także w przypadku wykonywania pracy zarobkowej.

Przypadki, w których powstaje prawo do zasiłku opiekuńczego

Osoba, nad którą jest sprawowana osobista opieka

Przyczyna sprawowania osobistej opieki

Maksymalny okres pobierania zasiłku w roku

zdrowe dziecko w wieku do ukończenia 8 lat, za które uważa się dziecko własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dziecko przysposobione, a także dziecko obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie

nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także choroba niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem

60 dni

poród lub choroba małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki

pobyt małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej

chore dziecko w wieku do ukończenia 14 lat, za które uważa się dziecko własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dziecko przysposobione, a także dziecko obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie

choroba dziecka lub innego członka rodziny

inny chory członek rodziny, za którego uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki

14 dni, przy czym zasiłek na opiekę nad dziećmi (zdrowymi i chorymi) oraz innymi członkami rodziny nie może łącznie przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym

dziecko, nad którym matka, pobierająca zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie sprawuje osobistej opieki, ponieważ wymaga opieki szpitalnej

jeżeli ubezpieczony ojciec dziecka lub inny członek najbliższej rodziny przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

8 tygodni, przy czym jest to wymiar niezwiązany z rokiem kalendarzowym i niezależny od przysługujących 60 i 14 dni zasiłku w roku

Zasiłek opiekuńczy należy wypłacać nie tylko za dni robocze, ale również za dni wolne wynikające z harmonogramu czasu pracy, pod warunkiem że nie ma innych domowników mogących w tych dniach zapewnić opiekę choremu dziecku. Świadczenia nie należy wypłacać za te dni robocze, obowiązujące pracownika sprawującego opiekę, w których jego małżonek ma dni wolne od pracy (np. pracuje w systemie pracy zmianowej i dzień wolny od pracy nie przypada po pracy na nocnej zmianie).

Zobacz także: Warunki przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego


Opieka nad dzieckiem zdrowym do ukończenia 8 lat

Jeżeli oboje rodzice zdrowego dziecka w wieku do 8 lat są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej na różnych zmianach, to każdego z nich uważa się za osobę stale opiekującą się dzieckiem. Oznacza to, że w razie choroby, porodu lub pobytu jednego z rodziców w zakładzie opieki zdrowotnej (np. w szpitalu) drugiemu z rodziców przysługuje zasiłek opiekuńczy. Natomiast w przypadku, gdy oboje rodzice takiego dziecka są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej na tych samych, a czasem na innych zmianach lub gdy tylko jedno z nich jest zatrudnione w systemie pracy zmianowej, zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko za dni, w których rodzice pracują na różnych zmianach i w związku z tym dziecko w wieku do ukończenia 8 lat pozostawałoby bez opieki z powodu porodu, choroby lub pobytu drugiego z rodziców w zakładzie opieki zdrowotnej.

Jeżeli rodzice dziecka są zatrudnieni w systemach pracy zmianowej na różnych zmianach, to w przypadku zamknięcia np. przedszkola, za osobę stale opiekującą się dzieckiem (w wieku do ukończenia 8 lat) uważa się każdego z rodziców i w razie nieprzewidzianego zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko, obojgu rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy. Będzie on jednak przysługiwał tylko za te dni, w których dziecko pozostawałoby bez opieki. Nie oznacza to jednak, że zasiłek opiekuńczy wypłaca się obojgu rodzicom. Przysługuje on tylko jednej osobie, która wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę. Podobna sytuacja będzie miała miejsce wtedy, gdy oboje rodzice lub jedno z nich pracują w systemie pracy zmianowej. Wówczas zasiłek opiekuńczy w razie nieprzewidzianego zamknięcia np. przedszkola przysługuje za okres sprawowania opieki, w którym oboje rodzice pracują na tych samych lub na różnych zmianach, jeżeli dziecko pozostawałoby bez opieki w wyniku częściowego pokrywania się godzin pracy opiekunów wskutek dojazdu lub dojścia do pracy i z pracy.

Polecamy serwis: Składki na ubezpieczenie społeczne

Opieka nad chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat

Jeżeli oboje rodzice (bądź jedno z nich) pracują w systemie pracy zmianowej, zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres sprawowania opieki, w którym oboje rodzice pracują na tych samych zmianach, a także na różnych zmianach, jeżeli chore dziecko (do ukończenia 14 lat) pozostawałoby bez opieki w wyniku częściowego pokrywania się godzin pracy bądź wskutek dojazdu lub dojścia do pracy i powrotu z pracy.

Przykład:

Pracownica pracująca w systemie 3-zmianowym złożyła wniosek o przyznanie jej zasiłku opiekuńczego. Małżonek pracownicy prowadzi działalność gospodarczą – sklep odzieżowy czynny w godzinach od 10.00 do 18.00 (miejsce i godziny prowadzenia działalności są ściśle określone) – co powoduje, że nie może dostosować godzin prowadzenia działalności do godzin pracy żony, pracującej na 3 zmiany. Na co dzień dziecko uczęszcza do przedszkola. W takiej sytuacji pracownica:

 • w razie choroby dziecka (w wieku do 14 lat) – ma prawo do zasiłku opiekuńczego za każdy dzień objęty zwolnieniem lekarskim, w którym godziny pracy jej i męża pokrywają się choćby częściowo,
 • w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem (w wieku do 8 lat) – ma prawo do zasiłku opiekuńczego w okresie choroby męża lub jego pobytu w szpitalu. W takim przypadku zasiłek przysługuje wyłącznie za dni, w których dziecko choćby przez krótki czas pozostawało bez opieki (np. kiedy pracownica powinna świadczyć pracę po godzinach otwarcia przedszkola, tj. na drugiej i trzeciej zmianie) oraz za dni, w których praca zmianowa uniemożliwiałaby odprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.

Przykład:

Pracownica pracująca w systemie 3-zmianowym złożyła wniosek o przyznanie jej zasiłku opiekuńczego. Jej współmałżonek prowadzi działalność gospodarczą, dostosowując godziny prowadzenia tej działalności do godzin pracy żony. Tym samym rodzice zapewniają stałą opiekę nad 4-letnim dzieckiem, a każde z nich jest osobą stale opiekującą się dzieckiem. W takiej sytuacji pracownica:

 • w razie choroby dziecka (w wieku do 14 lat) – nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego, ponieważ mąż prowadzący działalność gospodarczą może dostosować godziny swojej pracy do godzin pracy żony w taki sposób, aby zapewnić opiekę choremu dziecku,
 • w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem (w wieku do lat 8) – ma prawo do zasiłku opiekuńczego w okresie choroby męża lub jego pobytu w szpitalu, a więc w okresach, w których mąż nie może sprawować opieki nad dzieckiem (zasiłek opiekuńczy przysługuje bez względu na to, na której zmianie pracownica miała w tych dniach świadczyć pracę).

Omówione zasady w praktyce skutkują tym, że nie zawsze liczba dni, za które pracownik nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego, pokrywa się z liczbą dni, na które składa wniosek o zasiłek opiekuńczy.


Przykład:

Pracownik zatrudniony w systemie pracy zmianowej (równoważne normy czasu pracy – praca przeważnie po 12 godzin w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym) złożył wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w okresie od 6 do 15 grudnia 2013 r. (10 dni). Z wniosku złożonego przez pracownika wynika, że matka dziecka pracuje w systemie 1-zmianowym, świadcząc pracę od wtorku do soboty w godzinach od 6.00 do 14.00. Pracownik powinien wykonywać pracę we wskazanym okresie zgodnie z następującym harmonogramem:

dni/godz.
pracy ojca

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

cz

pt

so

nd

pn

wt

śr

cz

pt

so

nd

6.00–18.00

 

 

 

 

12 godz.

 

 

 

12 godz.

 

12 godz.

18.00–6.00

12 godz.

 

 

 

 

12 godz.

 

 

 

 

 

dni pracy matki w godz. 6.00–14.00

8 godz.

8 godz.

8 godz.

W

W

8 godz.

8 godz.

8 godz.

8 godz.

8 godz.

W

Ponieważ oboje rodzice są zatrudnieni, to przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem należy przeanalizować rozkład czasu pracy rodziców i ustalić, w których dniach pracownik występujący z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy nie musi zapewniać opieki choremu dziecku z uwagi na obecność w domu matki dziecka.

Polecamy: Kodeks pracy 2013 z komentarzem - praktycznie o rewolucyjnych zmianach

Pracownik nabędzie prawo do zasiłku opiekuńczego za:

 • 6 i 10 grudnia, ponieważ miał rozpocząć pracę 5 grudnia o godz. 18.00 i zakończyć 6 grudnia o godz. 6.00, oraz 10 grudnia o godz. 18.00 i zakończyć 11 grudnia o godz. 6.00, zatem dziecko pozostawałoby bez opieki po wyjściu jego matki do pracy, a przed powrotem ojca z pracy,
 • 7, 11, 13 i 14 grudnia, tj. za dni wolne od pracy, na które pracownik przedstawił zwolnienie lekarskie,
 • 12 grudnia – w tym dniu pokrywały się godziny pracy ojca i matki dziecka.

Pracownikowi nie przysługuje natomiast zasiłek opiekuńczy za 8, 9 i 15 grudnia (2 niedziele i poniedziałek), ponieważ w tych dniach matka dziecka była w domu, a tym samym miała możliwość zapewnienia mu opieki, a pracownik mógł przystąpić do pracy. W tej sytuacji należy wypłacić pracownikowi zasiłek opiekuńczy łącznie za 7 dni.

Przykład:

Pracownik zatrudniony w systemie pracy 3-zmianowej wystąpił z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego na chore dziecko na okres od 6 do 10 grudnia 2013 r. (5 dni). Z wniosku wynika, że matka dziecka wykonuje pracę również w systemie pracy 3-zmianowej.

Zgodnie z harmonogramami obojga rodziców ich rozkład czasu pracy we wskazanym okresie przedstawiał się następująco:

 • harmonogram pracownika-ojca

dni/godz.

5

6

7

8

9

10

cz

pt

so

nd

pn

wt

22.00–6.00

 

 

8 godz.

8 godz.

8 godz.

 

 • harmonogram pracownicy-matki

dni/godz.

5

6

7

8

9

10

cz

pt

so

nd

pn

wt

6.00–14.00

 

8 godz.

8 godz.

8 godz.

8 godz.

8 godz.

Pracownik ma prawo do zasiłku opiekuńczego za cały okres sprawowania opieki wynikający ze złożonego wniosku, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim, w tym również za dni dla niego wolne od pracy, tj. za 6 i 10 grudnia. Wynika to z tego, że gdy matka dziecka byłaby w drodze do pracy, pracownik wracałby z pracy do domu. W tym czasie chore dziecko nie miałoby opieki.

Jeżeli z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy wystąpiłaby matka dziecka, to miałaby prawo do zasiłku opiekuńczego tylko za okres od 8 do 10 grudnia, tj. za dni, w których pracownik odpoczywałby po pracy na nocnej zmianie. Matka dziecka nie miałaby prawa do zasiłku opiekuńczego za 6 i 7 grudnia, ponieważ w tych dniach ojciec może zapewnić choremu dziecku opiekę (6 grudnia ojciec ma wolne, a 7 grudnia rozpoczyna pracę dopiero o godz. 22.00, a tym samym godziny pracy matki i ojca w tym dniu nie pokrywają się).

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Podstawa prawna:

Więcej przeczytasz w Sposobie na Płacę >>>

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Sposób na płace
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotnej - ostatnie dwa dni na wysłanie wniosku

  Złożenie rozliczenia składki zdrowotnej po terminie, który upłynął 22 maja, nie skutkuje konsekwencjami, ale tylko wysłanie wniosku o najpóźniej pierwszego czerwca - gwarantuje zwrot nadpłaty. 

  Płace w sektorze IT w Polsce w 2023 roku hamują po latach dynamicznych wzrostów

  Średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło – takie są wnioski wynikające z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 roku. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r/r. Podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 r. Na początku br. firmy deklarowały kolejne wzrosty płac. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 procent i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

  Czym jest urlop na żądanie?

  Czym jest urlop na żądanie? Czym różni się urlop wypoczynkowy od urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie to to samo co urlop z powodu siły wyższej? Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie? Ile jest płatny urlop na żądanie? Kiedy się zgłasza urlop na żądanie?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne. Co uchwalił sejm?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne na nowych zasadach. Przewidziano kilka progów. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne, które ma być wypłacane na każde dziecko.

  Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb?

  Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb? Okazuje się, że szczególne uprawnienia przysługują rodzinie tylko w związku ze śmiercią strażaka w akcji ratowniczej. 

  Praca zdalna. Jakie zdarzenia nie będą uznawane za wypadki przy pracy

  Praca zdalna zagościła na stałe w wielu firmach. Od kwietnia zaczęły również w pełni obowiązywać przepisy Kodeksu pracy regulujące jej zasady. W wielu aspektach samą organizację pracy zdalnej mogą dookreślić pracodawcy za pomocą zapisów regulaminów pracy czy porozumień z pracownikami. Natomiast jeden aspekt pozostaje prawie całkowicie niezmieniony – jest nim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. W związku tym umożliwiając pracę zdalną pracodawca musi mieć pewność, że warunki jej wykonywania są odpowiednie i nie będą generowały zagrożeń. 

  Lekarski egzamin weryfikacyjny 2023. 900 lekarzy spoza UE chce pracować w Polsce

  Do lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego (LEW) przystąpi 29 maja 2023 r. w Łodzi 900 osób, które ukończyły studia medyczne w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej i chcą wykonywać zawód lekarza w Polsce. To przede wszystkim obywatele Ukrainy i Białorusi.

  Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. Związkowcy – podwyższać, pracodawcy – zamrozić

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosiło co najmniej 4300 zł od 1 stycznia, i co najmniej 4540 zł od lipca. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) najlepsze będzie zamrożenie wynagrodzeń na obecnym poziomie.

  Olbrzymie zainteresowanie konkursem ZUS na poprawę BHP dla przedsiębiorców

  Konkurs na poprawę BHP dla przedsiębiorców. Ponad 5 tysięcy wniosków wpłynęło w konkursie dla płatników składek na projekty poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Na ten cel ZUS przeznaczy 100 milionów zł. Wnioski dotyczyły takich dziedzin, jak: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

  Wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 rok dostępny na PUE ZUS

  Wniosek o zwrot nadpłaty, w związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 r., jest udostępniany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przed jego podpisaniem i wysłaniem należy koniecznie potwierdzić rachunek bankowy, na który ma być przekazany zwrot.

  Zasady równego wynagradzania. Walka z różnicami płacowymi ze względu na płeć

  Równość płci i walka z dyskryminacją to ważne kwestie społeczne i prawne, które mają istotne znaczenie w dziedzinie pracy. Jednym z najważniejszych aspektów równości jest zapewnienie równego wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet wykonujących tę samą pracę lub pracę o równorzędnej wartości.

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Wprowadzenie RODO a prywatność pracowników

  Wprowadzenie ogólnych uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych przyniosło zmiany również w sferze miejsc pracy. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w maju 2018 roku, ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa danych i ochronę prywatności obywateli. 

  Dzień Matki. Co należy się matkom

  Dzień Matki to dobra okazja, by przypomnieć, z jakich świadczeń pieniężnych korzystają matki i ojcowie. Co należy się rodzicom mającym dzieci?

  Dzień Matki. Łączenie macierzyństwa z powrotem na rynek pracy to wyzwanie

  Mamy stawiane są przed wieloma wyzwaniami. Dotyczy to zarówno samego macierzyństwa, ale także powrotu do pracy. Z jednej strony obciąża je opieka nad dzieckiem, a z drugiej strony, wydłużające się okresy urlopów związanych z macierzyństwem powodują trudności z powrotem na rynek pracy. 

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne: zmiany zasad i stawek

  Świadczenie wspierające zmienia kształt na etapie prac sejmowych. Obecnie przewiduje się kilka progów. Planowane są kwoty od 635 zł do ponad 3 tys. zł. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne.

  Przedsiębiorcy boją się rozliczenia z fiskusem. Chodzi o koszty pracy zdalnej pracowników

  Praca zdalna została uregulowana w Kodeksie pracy. Nowe przepisy nakładają na pracodawców nowe obowiązki. W związku z tym wielu z nich stanęło przed pilną potrzebą cyfryzacji. Pojawił się też problem rozliczenia z fiskusem w zakresie odliczenia od podatku komputerów i urządzeń przekazywanych pracownikom. Czy jest się czego bać?

  Środki na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

  Zasadą jest, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Nie dotyczy to egzekucji, która ma na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych.

  Webinarium „Ewidencja czasu pracy po zmianach 2023 – wzory dokumentów” + certyfikat gwarantowany

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Ewidencja czasu pracy po zmianach 2023 – wzory dokumentów” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 12 czerwca 2023 roku. Polecamy!

  IT. Idealna branża dla mam?

  Intensywny rozwój nowych technologii sprawił, że znacznie poszerzył się wachlarz profesji, dla których IT jest wspólnym mianownikiem. I choć utarł się stereotyp, że branża IT zdominowana jest przez mężczyzn, kobiety coraz lepiej sobie radzą w tym sektorze, skutecznie konkurując i współpracując z panami. Również te, które zdecydowały się łączyć rozwój zawodowy z macierzyństwem. Co je przekonuje do pracy w IT?

  Chorwacja: Świętowanie z pasją

  Chorwacja, malownicze państwo położone na wybrzeżu Adriatyku, słynie nie tylko z pięknych krajobrazów i wspaniałych plaż, ale także z bogatej kultury i tradycji. Jednym z aspektów, które przyciągają uwagę zarówno turystów, jak i mieszkańców, są dni wolne od pracy obchodzone w tym kraju. 

  Chorwacja – Dni wolne 2023

  Chorwacja znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem liczby dni wolnych od pracy w roku. Nie licząc niedziel kalendarz chorwackich dni świątecznych obejmuje trzynaście dni w roku. Kiedy przypadają dni wolne od pracy w Chorwacji?

  Jakich umiejętności polscy pracownicy uczą się najchętniej?

  Analizując 782 632 minut spędzonych na oglądaniu 10 najpopularniejszych seriali edukacyjnych, serwis rozwojowy Youniversity przygotował ranking umiejętności najbardziej pożądanych przez pracowników. Użytkownicy platformy najczęściej sięgają po tematykę dotyczącą snu oraz tego co na niego wpływa i w jaki sposób można nim zarządzać. Kolejnymi umiejętnościami, które chcą nabyć pracownicy są skuteczne rozwiązywanie konfliktów oraz przekazywanie dobrego feedbacku.

  Zwolnienia w branży IT

  Od początku 2023 roku w branży technologicznej dokonano zwolnień dziesiątek tysięcy specjalistów. W Polsce trend ten jest obecny w mniejszym wymiarze, jednak specjaliści biorący udział w procesach rekrutacyjnych coraz częściej wymagają form zatrudnienia, które zabezpieczą ich przed nagłą utratą pracy.

  Centrum technologiczne Visa w Polsce

  Visa uruchomi w Polsce nowoczesny Hub Technologiczny. Będzie to piąte tego typu centrum Visa na świecie i pierwsze w Europie.

  Minister Maląg o egzaminie ósmoklasisty

  Przed wami bardzo ważne dni. Jestem przekonana, że wykonana przez was ogromna praca w trakcie roku szkolnego przyniesie zamierzone rezultaty - napisała minister rodziny i pracy Marlena Maląg, życząc ósmoklasistom powodzenia na egzaminie.