| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Jakie są konsekwencje zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego osoby współpracującej zatrudnionej na umowę o pracę

Jakie są konsekwencje zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego osoby współpracującej zatrudnionej na umowę o pracę

Przedsiębiorcy zatrudniający członków rodziny często mają wątpliwości, jak zgłosić taką osobę do ubezpieczeń – jako pracownika czy jako osobę współpracującą. Aby dokonać poprawnego wyboru tytułu do ubezpieczeń niezbędna jest znajomość warunków, jakie musi spełnić członek rodziny, aby został uznany za osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Nieprawidłowe zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczeń może bowiem skutkować odmową wypłaty świadczeń takiej osobie przez ZUS.

Ubezpieczenie chorobowe dla osoby współpracującej jest dobrowolne. Wynikają z tego określone konsekwencje, mające wpływ na możliwość uzyskania przez takie osoby świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (m.in. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego).

WAŻNE

Ubezpieczenie chorobowe dla osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy, ale spełniającej warunki uznania ją za osobę współpracującą, jest dobrowolne.

Nie może Pan zgłosić żony do ubezpieczenia chorobowego z datą wsteczną, od 1 stycznia 2011 r., bowiem zgłoszenia do tego ubezpieczenia można dokonać tylko na bieżąco.

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony (art. 14 ust. 1 ustawy systemowej). Dobrowolne objęcie tym ubezpieczeniem od dnia wskazanego we wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego zostaje dokonane w ustawowym terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń. Nie dotyczy to jednak sytuacji opisanej przez Pana. W wyniku pomyłki zgłosi Pan bowiem żonę do ubezpieczeń ze znacznym, kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje:

● od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,
● od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom, tj. od dnia zaprzestania wykonywania współpracy,
● od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie należnej składki na ubezpieczenie chorobowe (jeżeli za część miesiąca został pobrany zasiłek, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następnego po dniu, za który zasiłek przysługuje).

W praktyce oznacza to, że prawo do zasiłku chorobowego (lub innego świadczenia gwarantowanego z ubezpieczenia chorobowego) dla osoby współpracującej jest ściśle związane z terminowością opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Każde, nawet jednodniowe opóźnienie skutkuje wyłączeniem z ubezpieczenia chorobowego, a tym samym odmową wypłaty świadczenia. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby ubezpieczonej ZUS może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie i tym samym uznać ciągłość podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, która gwarantuje dostęp do świadczeń z tego ubezpieczenia. Ma Pan zatem możliwość wystąpienia z takim wnioskiem do ZUS, przy czym nie można jednoznacznie stwierdzić, że Zakład przychyli się do Pana wniosku.

Gdyby składki na ubezpieczenia społeczne (w tym ubezpieczenie chorobowe) z tytułu stosunku pracy były opłacane od kwoty nie niższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia (minimalna podstawa wymiaru składek za osoby współpracujące), po zmianie tytułu do ubezpieczeń kwota faktycznie opłaconych składek pokryłaby w całości powstałe zadłużenie, w tym składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. ZUS stosuje instytucję tzw. dorozumianego wniosku o objęcie ubezpieczeniem chorobowym i uznaje podleganie temu ubezpieczeniu, gdy mimo braku prawidłowego zgłoszenia składki faktycznie były opłacone. Należy zatem domniemywać, że w takiej sytuacji Zakład powinien uznać, że od pierwszego dnia współpracy osoba współpracująca podlegała także dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »