reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Zbieg tytułów do ubezpieczeń

Zbieg tytułów do ubezpieczeń

Osoby będące w stosunku pracy i zawierające ze swym pracodawcą dodatkowo umowy zlecenia są uznawane z tytułu zawarcia tych umów za pracowników.

Osoby, które w ramach umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż pracodawca wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, są uznawane z tytułu zawarcia tych umów za pracowników. Osoby wykonujące tego typu umowy zlecenia podlegają z tytułu ich wykonywania obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu (niezależnie, gdzie umowę wykonują) i zdrowotnemu.

W tym przypadku dla powstania obowiązku ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia nie ma znaczenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy.

Przykład:
Od 1 kwietnia 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r. osoba wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z firmą A. Jednocześnie pozostaje z tą firmą w stosunku pracy od 1 stycznia 2007 r. Wymieniona osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu zarówno z tytułu umowy o pracę jak i z tytułu umowy zlecenia. Pracodawca zobowiązany był zgłosić tę osobę od 1 stycznia 2007 r. do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, chorobowego, wypadkowego i zdrowotnego z tytułu zawartej umowy o pracę.
Nie powinien natomiast zgłaszać tej osoby do ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy zlecenia. Powinien jedynie dodać przychód uzyskany z tytułu umowy zlecenia do przychodu z umowy o pracę i wykazać w imiennym raporcie miesięcznym składanym za kwiecień 2007 r. Raport powinien oznaczyć kodem właściwym dla pracownika (01 xx x x).

Umowa zlecenia z emerytem/rencistą

Zleceniobiorca mający ustalone prawo do emerytury lub renty nie podlega ubezpieczeniom społecznym, jeżeli pozostaje w stosunku pracy z innym podmiotem niż zleceniodawca (art. 9 ust. 4a ustawy systemowej). Jeżeli w stosunku pracy pozostaje ze zleceniodawcą lub w ogóle nie pozostaje w stosunku pracy – ubezpieczeniom społecznym podlega obowiązkowo (art. 9 ust. 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Przy tym w przypadku emeryta/rencisty wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o pracę dla powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia nie ma znaczenia wysokość podstawy wymiaru składek z tytułu umowy o pracę.

Emeryt/rencista wykonujący umowę zlecenia podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu i opłaca z tego tytułu składki (art. 66 ust. 1 pkt 1e i pkt 16 oraz art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Przykład:
Od 1 kwietnia 2007 r. osoba wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia. Osoba ta jest jednocześnie uprawniona do emerytury i nie pozostaje w stosunku pracy. Z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia powinna zostać zgłoszona na druku ZUS ZUA do obowiązkowych ubezpieczeń: zdrowotnego, emerytalnego, rentowych i wypadkowego (jeśli wykonuje pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę) oraz ewentualnie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Do ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca przystępuje na swój wniosek. Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych osoba powinna zostać zgłoszona od 1 kwietnia 2007 r. Kodem tytułu ubezpieczenia jest 04 xx x x.Umowa zlecenia zawarta z przedsiębiorcą

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które jednocześnie wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, z tytułu której podstawa wymiaru składek jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności (art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, ubezpieczeniom społecznym podlegają na swój wniosek.

Jeżeli natomiast podstawa wymiaru składek z tytułu pracy na podstawie umowy zlecenia jest równa bądź wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą, osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu, który powstał wcześniej. Z drugiego tytułu, podlega ubezpieczeniom społecznym na swój wniosek. Osobie tej przysługuje również prawo zmiany tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (art. 9 ust. 2 ustawy systemowej).

Przez obowiązującą daną osobę najniższą podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność należy rozumieć odpowiednio 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale lub 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Powyższe zasady dotyczą nie tylko osób prowadzących indywidualnie działalność gospodarczą ale również np. wspólników spółek cywilnych czy też osób, które po dopełnieniu obowiązku uzyskania odpowiedniego wpisu (zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej) w ramach działalności gospodarczej wykonują wolny zawód.

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia i prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z obu tytułów (art. 66 ust. 1 pkt 1c i 1e oraz art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Wyjątkiem są osoby, które wykonują umowę zlecenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, gdy przedmiot tej umowy jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności. Osoba taka podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu prowadzonej działalności, choć są wyjątki.

Ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu tylko z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają również osoby, które zawarły umowę zlecenia i są studentami lub uczniami gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej czy szkoły ponadpodstawowej oraz nie ukończyły 26 lat.

Kontrakty menedżerskie

Jeżeli osoba wykonuje pracę na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze (umowy zlecenia) w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to przychód uzyskiwany z takich umów stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście.

W takiej sytuacji wymienione umowy są traktowane jako odrębne tytuły do ubezpieczeń, a nie jako umowy wykonywane w ramach działalności gospodarczej. W konsekwencji w przypadku osiągania w ramach posiadanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przychodów zarówno z działalności pozarolniczej (w rozumieniu przepisów podatkowych) oraz przychodów na podstawie np. kontraktu menedżerskiego, następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń.

 
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama