reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Obowiązki zgłoszeniowe płatnika składek

Obowiązki zgłoszeniowe płatnika składek

Każda osoba podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenia dokonuje płatnik składek w jednostce terytorialnej ZUS.

Ubezpieczeni podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym muszą być zgłoszeni do ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Natomiast podlegający ubezpieczeniom społecznym na zasadzie dobrowolności zgłaszani są w terminie wybranym przez ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż od dnia złożenia wniosku.

Ubezpieczeni zamierzający kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe po ich ustaniu muszą być zgłoszeni w ciągu 30 dni od ustania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Obowiązek imiennego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych spoczywa na płatniku składek w odniesieniu do podmiotów wyszczególnionych w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej zwana ustawą).

Obowiązek ten odnosi się m.in. do pracowników, osób wykonujących pracę nakładczą, osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, osób współpracujących z osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą. Pracownicy będący członkami służby zagranicznej zgłaszani są przez płatnika składek do ubezpieczeń społecznych nie później niż w terminie rozliczania i opłacania składek za miesiąc, w którym powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Osoby, które chcą być objęte ubezpieczeniami społecznymi na zasadzie dobrowolności, z wyłączeniem osób kontynuujących ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgłaszają wniosek o objęcie ubezpieczeniem w terminie przez siebie wybranym.

Osoby, które zamierzają kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgłaszają wniosek w tej sprawie w terminie 30 dni od ustania ubezpieczeń społecznych.

WAŻNE!

W przypadku przekazywania do ZUS zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci dokumentu elektronicznego zgłoszenie w postaci dokumentu pisemnego z własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej płatnik składek przechowuje przez 5 lat.


We wszelkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi (w tym w zgłoszeniu do ubezpieczeń, imiennych raportach miesięcznych) należy podawać w przypadku ubezpieczonych następujące dane identyfikacyjne:

  • numery REGON i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich,
  • PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu (art. 43 ustawy).

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Zgłoszenie do ubezpieczeń (formularz ZUS ZUA) zawiera w szczególności następujące dane osoby zgłaszanej: PESEL, NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (w przypadku gdy pole to jest wypełniane, wówczas należy podać także kod wykonywanego zawodu), posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania – jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu lub adres zamieszkania.

Zgłoszenie wyrejestrowania

Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu. Wyjątek dotyczy pracowników będących członkami służby zagranicznej – płatnik składek zobowiązany jest złożyć zgłoszenie wyrejestrowania w terminie 30 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Przykład

Firma, która rozpoczęła działalność w styczniu 2009 r., zgłosiła płatnika składek w ustawowym terminie na formularzu ZUS ZPA, dokonała również zgłoszeń do ubezpieczeń wszystkich pracowników oraz innych ubezpieczonych na formularzach ZUS ZUA. W kwietniu 2010 r. firma ta podzieliła się na centralę i 5 oddziałów, które stały się pracodawcami dla części pracowników. W takiej sytuacji dotychczasowy płatnik składek zobowiązany jest dokonać wyrejestrowania tych ubezpieczonych, którzy stali się pracownikami oddziałów. Każdy zaś oddział powinien dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń przejętych pracowników na formularzach ZUS ZUA oraz siebie jako płatnika składek na formularzu ZUS ZPA.

reklama

Czytaj także

Autor:

specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

Źródło:

INFOR
Nowa matryca stawek VAT – Usługi Nowa matryca stawek VAT - Towary - STANDARD378.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Pundyk-Glet

dr nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama