| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Umorzenie składek w ramach pomocy de minimis

Umorzenie składek w ramach pomocy de minimis

Od wielu lat jestem właścicielem warsztatu samochodowego, którego prowadzenie z roku na rok przynosi coraz mniejsze zyski. Nie wiem, jak długo będę mógł dalej prowadzić firmę wobec panującego kryzysu. Największy problem stanowią podatki, a zwłaszcza składki na ZUS, z którymi zalegam na ponad 20 tys. zł. Czy mam szansę na umorzenie nieopłaconych składek? Kiedyś wnosiłem o umorzenie samych odsetek, ale ZUS w decyzji stwierdził, że nie spełniam przesłanek, które uzasadniają umorzenie. Słyszałem jednak ostatnio, że ZUS wyraża zgodę na umorzenie składek niektórym przedsiębiorcom w ramach pomocy de minimis. Czy to jakiś nowy rodzaj umorzenia? Czy spełniam warunki, aby się o nie ubiegać?

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest umorzenie składek mimo braku stwierdzenia całkowitej nieściągalności długu (art. 28 ust. 3a ustawy systemowej). Wyjątkowe okoliczności mogące stanowić przesłankę do takiego umorzenia, to:

  • ubóstwo zobowiązanego, zagrażające jego dalszej egzystencji oraz sytuacja, gdy po uiszczeniu należności z tytułu składek dłużnik nie będzie dysponował środkami finansowymi pozwalającymi na zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych,
  • nadzwyczajne zdarzenia losowe i klęski żywiołowe, w wyniku których opłacenie należności z tytułu składek zagraża możliwości dalszego prowadzenia działalności,
  • choroba zobowiązanego lub członków jego najbliższej rodziny (np. małżonka, dzieci, rodziców), nad którymi sprawuje on bezpośrednią opiekę – uniemożliwiająca pozyskiwanie dochodów niezbędnych do spłaty zadłużenia.

Możliwość uzyskania umorzenia bez wcześniejszego stwierdzenia całkowitej nieściągalności długu jest zarezerwowana wyłącznie dla osób opłacających składki na własne ubezpieczenia.

WAŻNE!

O umorzenie składek bez spełnienia przesłanki całkowitej nieściągalności zadłużenia mogą skutecznie ubiegać się tylko ubezpieczeni, którzy jednocześnie są płatnikami składek na własne ubezpieczenia.

Umarzając przedsiębiorcy zadłużenie z tytułu składek, ZUS ułatwia mu prowadzenie działalności gospodarczej, a zatem różnicuje jego sytuację i sytuacje pozostałych przedsiębiorców, którzy funkcjonują na rynku bez żadnej pomocy ze strony państwa. Może to doprowadzić do nieuzasadnionego wzmocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorcy wobec jego rynkowych konkurentów, a także mieć wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W konsekwencji może dojść do naruszenia zasad uczciwej konkurencji na rynku wspólnotowym. Przepisy, których celem jest zapobieżenie takiej sytuacji, są określone w:

  • ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz
  • traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej TFUE).

Regulują one zasady konkurencji, która może zostać naruszona m.in. przez udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom posiadającymi konkurentów, nawet na rynku lokalnym. Za taką pomoc może zostać również uznane umorzenie zadłużenia z tytułu należności cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisami TFUE, pomoc publiczna:

  • jest udzielana ze środków publicznych (budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego, agencji rządowej itp.),
  • stanowi korzyść ekonomiczną dla przedsiębiorcy; uzyskuje on bowiem przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku i przez to zostaje naruszona równowaga konkurencyjna (lub zachodzi groźba jej naruszenia),
  • ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa),
  • zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa negatywnie na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorcy zachodzi wówczas, gdy w wyniku umorzenia zostaną łącznie spełnione wszystkie wskazane warunki. Każde udzielenie pomocy publicznej podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. Jedyny wyjątek stanowi pomoc de minimis, która ze względu na swą niewielką wartość nie zakłóca konkurencji w wymiarze unijnym.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Eugenia Jabłokow

Radca prawny- ekspert w dziedzinie postępowania spadkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »