Kategorie

Czy należy opłacać składki za absolwenta, który kontynuuje kształcenie

Joanna Grzelińska-Darłak
W grudniu 2011 r. podpisaliśmy umowę zlecenia ze studentem V roku studiów. Zleceniobiorca obronił pracę magisterską 12 stycznia 2012 r. Oprócz tego od października 2011 r. nasz zleceniobiorca uczęszcza na 3-semestralne studia podyplomowe. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia w styczniu wypłacimy zleceniobiorcy ostatniego dnia miesiąca. Czy powinniśmy opłacić od niego składki ZUS? Jakim ubezpieczeniom podlega ta osoba do i po 12 stycznia br.?

Jeżeli Państwa zleceniobiorca nie ukończył jeszcze 26. roku życia, wówczas do ukończenia przez niego studiów magisterskich (do 12 stycznia 2011 r. włącznie) z tytułu zawartej umowy zlecenia nie należy w ogóle zgłaszać go do ZUS i nie należy opłacać za niego żadnych składek. Po ukończeniu przez niego studiów (czyli od 13 stycznia 2012 r.) powinni Państwo zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Kontynuacja przez niego nauki na studiach podyplomowch nie stanowi podstawy do zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Reklama

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega, co do zasady, obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeżeli zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wówczas ma prawo przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Ta generalna zasada nie ma zastosowania m.in. do osób, które są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami – do ukończenia przez nie 26. roku życia.

Studentem jest osoba kształcąca się na studiach wyższych, przez które rozumie się studia:

 • pierwszego stopnia (kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem),
 • drugiego stopnia (zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzone odpowiednim dyplomem) lub
 • jednolite studia magisterskie.
Reklama

Studia podyplomowe są natomiast odrębną formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, prowadzoną przez uprawnione do tego pomioty. Zdarza się, że na studia podyplomowe są przyjmowani studenci ostatniego roku studiów wyższych, ale uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zawsze jest uzależnione od wcześniejszego uzyskania kwalifikacji 1 lub 2 stopnia – czyli ukończenia studiów.

Słuchacz studiów podyplomowych nie jest studentem, co oznacza, że w przypadku podjęcia pracy na podstawie umowy zlecenia, niezależnie od swojego wieku, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu albo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (w zależności od tego, czy posiada inne tytuły do objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym).

WAŻNE!

Słuchacz studiów podyplomowych nie jest studentem w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, co oznacza, że podlega on ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy zlecenia bez względu na wiek.

Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego (w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu; w przypadku kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki).


Zleceniobiorcy, który nie ukończył 26. roku życia i jest studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, nie należy zgłaszać do ubezpieczeń. Umowa zlecenia nie stanowi dla takiej osoby tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Państwa zleceniobiorca ukończył studia wyższe 12 stycznia 2012 r. i od następnego dnia nie posiada już statusu studenta. A zatem od 13 stycznia 2012 r. powinni go państwo zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń na ogólnych zasadach dotyczących wszystkich zleceniobiorców. Jako datę zarejestrowania w dokumencie ZUS ZUA należy wskazać 13 stycznia 2012 r. Termin na złożenie zgłoszenia do ZUS upływa 20 stycznia 2012 r.

Jeżeli w styczniu 2012 r. z tytułu umowy zlecenia zostanie wypłacone wynagrodzenie, wówczas płatnik ma obowiązek ustalić, jaka część wynagrodzenia jest należna za okres do 12 i od 13 stycznia br. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia tego zleceniobiorcy w styczniu 2012 r. stanowi przychód należny mu za wykonanie zlecenia w okresie od 13 do 31 stycznia 2012 r.

PRZYKŁAD

Firma podpisała umowę zlecenia na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. z 24-letnim studentem ostatniego roku studiów magisterskich. Obronę pracy magisterskiej student ma wyznaczoną na 5 marca 2012 r. Jest on równocześnie słuchaczem studiów podyplomowych, które ukończy w czerwcu br. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zostało określone kwotowo na sumę 1400 zł miesięcznie, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, po przedstawieniu rachunku przez zleceniobiorcę.

Płatnik powinien zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA, z datą zarejestrowania 6 marca 2012 r. (jeżeli obrona pracy magisterskiej nastąpi w zaplanowanym terminie), z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx.

Rozliczając składki pracodawca uznaje, że w przypadku tej umowy zlecenia za każdy dzień marca należna jest 1/31 wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy w tym miesiącu. W składanym za zleceniobiorcę raporcie imiennym ZUS RCA jako podstawę wymiaru składek należy wykazać:

 • na ubezpieczenia społeczne – kwotę 1174,19 zł (1400 zł : 31 dni x 26 dni podlegania ubezpieczeniom),
 • na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę 1041,98 zł [(1174,19 zł – (1174,19 zł x 11,26%)] – kwota składek finansowana ze środków ubezpieczonego).

Podstawa prawna:

 • art. 6 ust. 1 pkt 4, ust. 4, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 2 ust. 1 pkt 7–9 i pkt 11, art. 167 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.),
 • załączniki nr 1, 12 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.