Kategorie

Czy należy opłacać składki za absolwenta, który kontynuuje kształcenie

Joanna Grzelińska-Darłak
W grudniu 2011 r. podpisaliśmy umowę zlecenia ze studentem V roku studiów. Zleceniobiorca obronił pracę magisterską 12 stycznia 2012 r. Oprócz tego od października 2011 r. nasz zleceniobiorca uczęszcza na 3-semestralne studia podyplomowe. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia w styczniu wypłacimy zleceniobiorcy ostatniego dnia miesiąca. Czy powinniśmy opłacić od niego składki ZUS? Jakim ubezpieczeniom podlega ta osoba do i po 12 stycznia br.?

Jeżeli Państwa zleceniobiorca nie ukończył jeszcze 26. roku życia, wówczas do ukończenia przez niego studiów magisterskich (do 12 stycznia 2011 r. włącznie) z tytułu zawartej umowy zlecenia nie należy w ogóle zgłaszać go do ZUS i nie należy opłacać za niego żadnych składek. Po ukończeniu przez niego studiów (czyli od 13 stycznia 2012 r.) powinni Państwo zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Kontynuacja przez niego nauki na studiach podyplomowch nie stanowi podstawy do zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega, co do zasady, obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeżeli zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wówczas ma prawo przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Ta generalna zasada nie ma zastosowania m.in. do osób, które są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami – do ukończenia przez nie 26. roku życia.

Studentem jest osoba kształcąca się na studiach wyższych, przez które rozumie się studia:

 • pierwszego stopnia (kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem),
 • drugiego stopnia (zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzone odpowiednim dyplomem) lub
 • jednolite studia magisterskie.

Studia podyplomowe są natomiast odrębną formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, prowadzoną przez uprawnione do tego pomioty. Zdarza się, że na studia podyplomowe są przyjmowani studenci ostatniego roku studiów wyższych, ale uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zawsze jest uzależnione od wcześniejszego uzyskania kwalifikacji 1 lub 2 stopnia – czyli ukończenia studiów.

Słuchacz studiów podyplomowych nie jest studentem, co oznacza, że w przypadku podjęcia pracy na podstawie umowy zlecenia, niezależnie od swojego wieku, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu albo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (w zależności od tego, czy posiada inne tytuły do objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym).

WAŻNE!

Słuchacz studiów podyplomowych nie jest studentem w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, co oznacza, że podlega on ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy zlecenia bez względu na wiek.

Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego (w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu; w przypadku kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki).


Zleceniobiorcy, który nie ukończył 26. roku życia i jest studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, nie należy zgłaszać do ubezpieczeń. Umowa zlecenia nie stanowi dla takiej osoby tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Państwa zleceniobiorca ukończył studia wyższe 12 stycznia 2012 r. i od następnego dnia nie posiada już statusu studenta. A zatem od 13 stycznia 2012 r. powinni go państwo zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń na ogólnych zasadach dotyczących wszystkich zleceniobiorców. Jako datę zarejestrowania w dokumencie ZUS ZUA należy wskazać 13 stycznia 2012 r. Termin na złożenie zgłoszenia do ZUS upływa 20 stycznia 2012 r.

Jeżeli w styczniu 2012 r. z tytułu umowy zlecenia zostanie wypłacone wynagrodzenie, wówczas płatnik ma obowiązek ustalić, jaka część wynagrodzenia jest należna za okres do 12 i od 13 stycznia br. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia tego zleceniobiorcy w styczniu 2012 r. stanowi przychód należny mu za wykonanie zlecenia w okresie od 13 do 31 stycznia 2012 r.

PRZYKŁAD

Firma podpisała umowę zlecenia na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. z 24-letnim studentem ostatniego roku studiów magisterskich. Obronę pracy magisterskiej student ma wyznaczoną na 5 marca 2012 r. Jest on równocześnie słuchaczem studiów podyplomowych, które ukończy w czerwcu br. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zostało określone kwotowo na sumę 1400 zł miesięcznie, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, po przedstawieniu rachunku przez zleceniobiorcę.

Płatnik powinien zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA, z datą zarejestrowania 6 marca 2012 r. (jeżeli obrona pracy magisterskiej nastąpi w zaplanowanym terminie), z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx.

Rozliczając składki pracodawca uznaje, że w przypadku tej umowy zlecenia za każdy dzień marca należna jest 1/31 wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy w tym miesiącu. W składanym za zleceniobiorcę raporcie imiennym ZUS RCA jako podstawę wymiaru składek należy wykazać:

 • na ubezpieczenia społeczne – kwotę 1174,19 zł (1400 zł : 31 dni x 26 dni podlegania ubezpieczeniom),
 • na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę 1041,98 zł [(1174,19 zł – (1174,19 zł x 11,26%)] – kwota składek finansowana ze środków ubezpieczonego).

Podstawa prawna:

 • art. 6 ust. 1 pkt 4, ust. 4, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 2 ust. 1 pkt 7–9 i pkt 11, art. 167 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.),
 • załączniki nr 1, 12 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.