Kategorie

Czy urlop udzielony pracownikowi pracującemu za granicą wpływa na podstawę wymiaru składek

Kacper Pyrka
Jak rozliczać urlopy wypoczynkowe pracowników, którzy wykonują dla naszej firmy pracę w innych krajach unijnych? Czy urlop spędzony przez pracownika w kraju, w którym ostatnio jest zatrudniony, należy wliczyć mu do tzw. dni pobytu, czy też dni urlopu mamy odpisywać od okresu oddelegowania na podstawie formularza E-101?

Dni urlopu wypoczynkowego spędzonego przez pracownika w kraju, w którym wykonuje on pracę, nie są tzw. dniami pobytu. Oznacza to, że nie można pomniejszyć podstawy wymiaru składek za miesiąc, w którym pracownik przebywał na urlopie, o równowartość diet z tytułu podróży służbowej za dni tego urlopu.

UZASADNIENIE

Reklama

Co do zasady, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotny wyjątek od tej zasady dotyczy składek opłacanych za pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców. Przychód tych osób, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, można w tym przypadku pomniejszyć o równowartość diety za każdy dzień pobytu za granicą (mimo że pracownicy ci nie mają prawa do diet). Chodzi tu o kwoty diet, jakie przysługują z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. W takim przypadku podstawę wymiaru składek można obniżyć maksymalnie do wysokości przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w 2009 r. wynosi ono 3193 zł).

Jeśli pracownik pracuje za granicą tylko przez część miesiąca, najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (przeciętne prognozowane wynagrodzenie) należy zmniejszyć proporcjonalnie do okresu wykonywania pracy za granicą. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy pracownik w trakcie miesiąca zaczął lub zakończył pracę za granicą, chorował lub przebywał na urlopie bezpłatnym.

WAŻNE!

Miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika, który wykonuje pracę za granicą, nie może być niższa od prognozowanego wynagrodzenia na dany rok w wysokości proporcjonalnej do okresu wykonywania pracy za granicą.

Podstawowym pojęciem, które wymaga uściślenia, jest dzień pobytu. Za dni pobytu uznaje się dni, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek. Wlicza się do nich zarówno dni wykonywania pracy, jak i dni rozkładowo wolne od pracy (np. soboty, niedziele).

Aby ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc wykonywania pracy za granicą, przychód pracownika trzeba pomniejszyć o równowartość diet za dni pobytu za granicą według wzoru:

S = P – (D x L x K),

gdzie:

S – podstawa wymiaru składek po odliczeniu równowartości diet, która nie może być niższa niż 3193 zł,

P – przychód pracownika,

D – kwota diety za jeden dzień podróży służbowej,

L – liczba dni uznanych za dni pobytu,

K – kurs, według którego przeliczamy ero na złote.

PRZYKŁAD

Reklama

Zdzisław F. został oddelegowany do pracy na terytorium Holandii w oddziale swojego zakładu pracy na okres od 1 do 30 września 2009 r. Pracownik przepracował cały wrzesień br. (nie korzystał z urlopu ani nie chorował). Za ten miesiąc jego przychód z tytułu zatrudnienia wyniósł 7000 zł. Aby ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za wrzesień br., wynagrodzenie trzeba pomniejszyć o równowartość diet za 30 dni pobytu.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika za wrzesień br. należy ustalić uwzględniając dietę za dobę podróży do Holandii (Niderlandów) w wysokości 42 euro. Zakładając, że kurs wynosi 4 zł/euro obliczenie powinno wyglądać następująco):

S = 7000 zł – (42 euro x 30 dni x 4 zł/euro)

S = 7000 zł – 5040 zł = 1960 zł.

Ponieważ podstawa wymiaru składek po odliczeniu równowartości diet jest niższa od przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego na 2009 r., składki należy naliczyć i opłacić od podstawy wymiaru równej kwocie tego wynagrodzenia (3193 zł).

Dni, w których pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, nie są uznawane za dni pobytu w kraju wykonywania pracy, nawet jeśli pracownik spędza urlop za granicą. Tak samo jest w przypadku, gdy pracownik w okresie pracy za granicą stał się niezdolny do pracy i otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek. W konsekwencji podstawy wymiaru składek nie można wówczas pomniejszyć o równowartość diet za dni urlopu wypoczynkowego czy niezdolności do pracy.

PRZYKŁAD

Benedykt R. został oddelegowany do pracy w Holandii na okres od 1 do 30 września 2009 r. Pracodawca udzielił mu w tym czasie urlopu wypoczynkowego na okres od 21 do 30 września br. (łącznie 10 dni kalendarzowych, a 8 dni roboczych). Za wrzesień br. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 7000 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika za wrzesień br. powinny być opłacone od podstawy wymiaru w wysokości:

S = 7000 zł – (42 euro x 20 dni x 4 zł/euro)

S = 7000 zł – 3360 zł = 3640 zł.

Zatem w przypadku Benedykta R. składki na ubezpieczenia społeczne za wrzesień br. muszą być opłacone od podstawy wymiaru wynoszącej 3640 zł, a więc od wyższej podstawy niż w przypadku pracownika, któremu urlop nie został udzielony.

Dni urlopu wypoczynkowego nie uznaje się za dni pobytu do celów obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ale są one wliczane do okresu, na który wystawione jest zaświadczenie E-101. Praktyka i przepisy wykonawcze przewidują, że wszelkie przerwy w oddelegowaniu trwające nie dłużej niż dwa miesiąc, są wliczane do okresu oddelegowania (na który poświadczono zarówno formularz E-101, jak i formularz E-102). Natomiast przerwy dłuższe niż dwa miesiące przerywają bieg okresu oddelegowania.

Przerwanie biegu oddelegowania powoduje, że w przypadku ponownego wysłania pracownika do państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego można naliczać okres oddelegowania od nowa. W tej sytuacji ZUS może na nowo wydać formularz E-101.

Podstawa prawna

 • art. 18 ust. 1, ust. 9, ust. 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
 • § 1, § 2 pkt 16 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.),
 • art. 34 ustawy budżetowej na rok 2009 (DzU nr 10, poz. 58),
 • załącznik do rozporządzenia z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami (DzU nr 236, poz. 1991 ze zm.),
 • art. 14 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (DzU L 149 z 5 lipca 1971 r., str. 2–50),
 • decyzja Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich 2001/891/EC ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących nr 181 z 13 grudnia 2000 r. dotycząca wykładni art. 14 ust. 1, art. 14a ust. 1 oraz art. 14b ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników oddelegowanych i osób pracujących na własny rachunek, którzy czasowo pracują poza granicami właściwego państwa (DzU L 329 z 14 grudnia 2001 r., str. 73–77).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?