| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Uchwała SN z dnia 5 sierpnia 2008 r., sygn. I UZP 3/08

Uchwała SN z dnia 5 sierpnia 2008 r., sygn. I UZP 3/08

Nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej z własnych środków przez zbywcę jako płatnika składek (pracodawcę) a nie odpowiada za należności z tytułu składek w części finansowanej przez ubezpieczonych pracowników (art.112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm. w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych - jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.)

Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący, sprawozdawca), SSN Katarzyna Gonera, SSN Józef Iwulski
Protokolant Edyta Jastrzębska

w sprawie z odwołania Huty Szkła i Kryształów "Alicja" "Watra" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie
przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Nowym Sączu
o zapłatę należności z tytułu składek,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 5 sierpnia 2008 r.,
zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny w K.
z dnia 8 października 2007 r., sygn. akt III AUa 2132/05,

czy odpowiednie stosowanie art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) do należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w myśl art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. 2007 r Nr 11 poz. 74 ze zm.) prowadzi do wyłączenia odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa na podstawie art. 112 § 4 Ordynacji podatkowej w związku z art. 107 § 2 pkt 1 tej ustawy jedynie za tę część składki na ubezpieczenie społeczne, która jest potrącana przez przedsiębiorcę jako płatnika z wynagrodzenia zatrudnianych przez niego pracowników, czy też wyłączenie odpowiedzialności przewidziane w tym przepisie nie ma zastosowania do odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa za zobowiązania składkowe zbywcy?

podjął uchwałę:

Nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej z własnych środków przez zbywcę jako płatnika składek (pracodawcę) a nie odpowiada za należności z tytułu składek w części finansowanej przez ubezpieczonych pracowników (art.112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm. w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych - jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.)

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 19 sierpnia 2005 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Tarnowie stwierdził, że Huta Szkła i Kryształów „Alicja” „Warta” sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie odpowiada solidarnie całym swym majątkiem za należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne Huty Szkła i Kryształów ALICJA Stanisław B. w łącznej wysokości 618.206,09 zł.

Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2005 r. Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w T. oddalił odwołanie Huty Szkła i Kryształów „Alicja„ „Warta” sp. z o.o. w Tarnowie od decyzji ZUS.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »