Kategorie

Kogo pracodawca powinien zapisać do PPK?

Anna Puszkarska
Anna Puszkarska
Kogo pracodawca powinien zapisać do PPK?
Shutterstock
PPK - kogo pracodawca powinien zapisać? 10 maja 2021 r. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. To już ostatni etap wdrażania PPK.

PPK 2021 - do kiedy?

10 maja 2021 r. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez pracodawców z ostatniego etapu wdrożenia programu. Dopiero zawarcie tej umowy, w imieniu i na rzecz konkretnych osób, powoduje, że stają się one uczestnikami PPK.

Od 1 stycznia 2021 r. ustawę z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342), dalej „ustawa o PPK”, stosuje się m.in. do najmniejszych pracodawców z sektora prywatnego (takich, którzy na 31 grudnia 2019 r. zatrudniali mniej niż 20 osób zatrudnionych). Mają oni czas na zapisanie pracowników do PPK do 10 maja. Następuje to poprzez zawarcie dla nich umowy o prowadzenie PPK. Jako, że za niezawarcie tej umowy - w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej - w przewidzianym terminie pracodawcy grozi grzywna od 1000 do 1 mln zł, co wynika z art. 107 pkt 1 ustawy o PPK, warto jeszcze raz przypomnieć, kogo pracodawca ma obowiązek zapisać do PPK.  

PPK - tylko osoby zatrudnione

Przede wszystkim należy pamiętać, że do PPK pracodawca zapisać może tylko osoby spełniające definicję osoby zatrudnionej, zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK”, jeżeli nie ukończyły 70. roku życia.

Za osoby zatrudnione, w rozumieniu tej ustawy, uważa się:

 • pracowników, z wyjątkiem m.in. młodocianych,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, mające ukończony 18. rok życia,
 • osoby, o których mowa powyżej, przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a także
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji,

jeżeli podlegają - z tych tytułów - obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Umowy o prowadzenie PPK nie można zatem zawrzeć np. dla osób, które:

 • są zatrudnione na umowie zlecenia, ale z tytułu tej umowy podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowych bądź
 • podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale z innego tytułu niż te wymienione w definicji osoby zatrudnionej.

Definicja podmiotu zatrudniającego, w stosunku do określonych osób zatrudnionych, zawarta jest w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o PPK. Przykładowo, podmiotem zatrudniającym dla osoby zatrudnionej będącej pracownikiem jest pracodawca, a dla osoby zatrudnionej będącej zleceniobiorcą – zleceniodawca.  

PPK a choroba, urlop macierzyński, urlop bezpłatny

Reklama

Osobami zatrudnionymi są także m.in. osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim czy na urlopie macierzyńskim albo rodzicielskim. Oznacza to więc, że i te osoby pracodawca powinien zapisać do PPK, choć od wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego nie będzie naliczał wpłat do PPK.

Wynika to z definicji wynagrodzenia, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK. Wpłaty do PPK, za uczestnika PPK, są obliczane i pobierane tylko od jego wynagrodzenia rozumianego jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy (tzw. trzydziestokrotność), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.  

Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja osób przebywających na urlopie bezpłatnym. Taki pracownik spełnia definicję osoby zatrudnionej w razie otrzymania w danym miesiącu ze stosunku pracy przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli zatem na dzień zawarcia przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK (np. 10 maja) pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, ale w miesiącu, w którym zawierana jest ta umowa (czyli w maju), uzyskał ze stosunku pracy przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK także w imieniu i na rzecz tego pracownika.

Zapis do PPK - automatycznie albo na wniosek

W imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, które nie ukończyły 55 lat, jeśli nie złożyły deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, podmiot zatrudniający zawiera umowy o prowadzenie PPK automatycznie, bez konieczności uzyskania ich zgody. Dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70 lat, umowę o prowadzenie PPK zawiera się wyłącznie na ich wniosek. Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformować je o możliwości złożenia tego wniosku. Nie można zapisać do PPK osoby, która ukończyła 70 lat. Jeżeli jednak dana osoba, przed ukończeniem 70. roku życia, zostanie zapisana do PPK, będzie mogła oszczędzać w tym programie także po osiągnięciu tego wieku.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

Ważny okres zatrudnienia

Reklama

Warunkiem zawarcia dla osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK jest zasadniczo posiadanie przez tę osobę co najmniej 3-miesięcznego (90-dniowego) okresu zatrudnienia w danym podmiocie zatrudniającym. Warunek ten dotyczy jednak tylko osób, które nie były zatrudnione w tym podmiocie w dniu, od którego ma do niego zastosowanie ustawa o PPK, czyli w przypadku pracodawców z ostatniego etapu wdrożenia PPK - 1 stycznia 2021 r. W przypadku osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym w dniu, w którym został on objęty ustawą o PPK, posiadany przez nie okres zatrudnienia nie ma znaczenia.

Do 90-dniowego okresu zatrudnienia, o którym powyżej, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał tę osobę (por. art. 16 ustawy o PPK).

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Pracodawca zawiera z instytucją finansową jedną umowę o prowadzenie PPK i załącza do tej umowy listę uczestników PPK. Zmiana tej listy (dopisanie kolejnej osoby) nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK.

Datą zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest data przyjęcia przez instytucję finansową oświadczenia woli złożonego przez podmiot zatrudniający w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej (czyli uczestników wskazanych na liście załączonej do umowy o prowadzenie PPK).

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.                                                                                    

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • remek
  2021-05-20 10:00:01
  Fajne jest to, że ppk jest tak napisanym programem, że obejmuje sporą grupę osób, dając im możliwość oszczędzania w fajny sposób. A widząc wyniki z programu do tej pory, to zdecydowanie warto skorzystać
  0
 • igor
  2021-05-11 18:01:02
  No u mnie póki co wszyscy byli wpisani do ppk bo każdy się w to łapie i zdecydowana większość pozostała w programie. Warto nie wypisywać się chociażby na samą próbę, bo jak widać do tej pory, sporo się tu zyskuje.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

Składka zdrowotna - Nowy Ład

Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?