| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 16 maja 2006 r. sygn. I UK 286/05

Wyrok SN z dnia 16 maja 2006 r. sygn. I UK 286/05

Okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego, pracy na gospodarstwie rolnym i opłacania składki na rolnicze ubezpieczenie społeczne podlegają obliczeniu w oparciu o § 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.) w związku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) i w związku z art. 195 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).

Okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego, pracy na gospodarstwie rolnym i opłacania składki na rolnicze ubezpieczenie społeczne podlegają obliczeniu w oparciu o § 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.) w związku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) i w związku z art. 195 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza

Sędziowie: SN Roman Kuczyński (sprawozdawca), SA Jolanta Strusińska-Żukowska

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 maja 2006 r. sprawy z odwołania Jadwigi S. przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego-Oddziałowi Regionalnemu w B. o emeryturę, na skutek skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2005 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i oddalił apelację Jadwigi S. od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku z dnia 7grudnia 2004 r. [...].

Uzasadnienie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego-Oddział Regionalny w B. decyzją z dnia 10 maja 2004 r. odmówiła Jadwidze S. prawa do emerytury rolniczej przewidzianej w ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin wskazując, iż nie udowodniła podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez okres 25 lat. W odwołaniu od powyższej decyzji Jadwiga S. wywodziła, iż spełnia wszystkie przesłanki do przyznania jej emerytury rolniczej określone ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku wyrokiem z dnia 7 grudnia 2004 r. [...] oddalił odwołanie. Sąd Okręgowy ustalił, że wnioskodawczyni uzyskała wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalającą wysokość emerytury z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego z jednoczesnym zawieszeniem jej wypłaty do 5 maja 2004 r. Ustalenie wnioskodawczyni prawa do emerytury i jego zawieszenie było decyzją warunkową która utraciła moc zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wnioskodawczyni, jako że przekazała gospodarstwo rolne do końca 1990 r, zachowała jednakże uprawnienie do ubiegania się o przyznanie świadczenia emerytalnego na podstawie dotychczasowych przepisów. Sąd Okręgowy ustalił, iż wnioskodawczyni nie spełnia wszystkich określonych art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin przesłanek do przyznania prawa do emerytury. Wprawdzie przekazała następcom gospodarstwo rolne oraz ukończyła 55 lat życia, nie legitymuje się jednakże 25 letnim okresem prowadzenia gospodarstwa rolnego bądź pracy na gospodarstwie rolnym i opłacania składki za cały okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia tego gospodarstwa i pracy na nim. W jej przypadku okres ten, trwający do 30 kwietnia 1990 r, jest krótszy aniżeli 25 lat.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »