reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. I UK 229/06

Wyrok SN z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. I UK 229/06

W przypadku ustalenia prawa do emerytury orzeczeniem organu odwoławczego, zawieszenie jej wypłaty na podstawie art. 103 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) nie może nastąpić przed dniem ustalenia nabycia prawa do emerytury w decyzji organu rentowego.

W przypadku ustalenia prawa do emerytury orzeczeniem organu odwoławczego, zawieszenie jej wypłaty na podstawie art. 103 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) nie może nastąpić przed dniem ustalenia nabycia prawa do emerytury w decyzji organu rentowego.

Przewodniczący SSN Józef Iwulski,

Sędziowie SN: Roman Kuczyński, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 lutego 2007 r. sprawy z odwołania Tadeusza P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w C. o wysokość emerytury, na skutek skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2006 r. [...]

oddalił skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

W wykonaniu wyroku z dnia 20 listopada 2003 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w C. decyzją z dnia 13 stycznia 2004 r. przyznał Tadeuszowi P. prawo do emerytury górniczej poczynając od dnia 1 lipca 2002 r., zawieszając jej wypłatę z powodu kontynuowania przez wnioskodawcę zatrudnienia bez uprzed­niego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Po rozwiązaniu stosunku pracy organ rentowy podjął wypłatę świadczenia poczynając od dnia 1 stycznia 2004 r.

W złożonym odwołaniu wnioskodawca domagał się wypłaty emerytury za okres od 1 lipca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. wraz z odsetkami i przeliczenia jej wysokości według kwoty bazowej obowiązującej w styczniu 2004 r.

Wyrokiem z dnia 8 stycznia 2004 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach oddalił odwołanie, a wniosek w przedmiocie doliczenia do stażu pracy wnioskodawcy okresu od 1 lipca 2003 r. do stycznia 2004 r. przekazał do rozpoznania organowi rentowemu. Sąd Okręgowy wskazał, że data nabycia przez wnioskodawcę prawa do emerytury została ustalona dopiero wyrokiem z dnia 20 lis­topada 2003 r. Organ rentowy prawidłowo zawiesił wypłatę świadczenia do momentu udokumentowania przez wnioskodawcę rozwiązania stosunku pracy z Przedsiębiorstwem Miernictwa Górniczego w Katowicach na podstawie art. 103 ust. 2a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162 poz.1118 ze zm.).

Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2006 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił powyższy wyrok oraz poprzedzającą go decyzję organu rentowego i przyznał wnio­skodawcy prawo do wypłaty emerytury od dnia 1 lipca 2002 r., a w pozostałym za­kresie apelację oddalił. W ocenie Sądu drugiej instancji brak było podstaw do zawie­szenia wypłaty świadczenia emerytalnego w oparciu o art. 103 ust. 2a ustawy o eme­ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury ustalonym w decyzji organu rentowego. Prawo wnio­skodawcy do emerytury górniczej ustalone zostało w decyzji z dnia 13 stycznia 2004 r., wykonującej prawomocny wyrok Sądu z dnia 20 listopada 2003 r. Dopiero po wy­daniu tej decyzji, gdyby ubezpieczony kontynuował nadal zatrudnienie u pracodawcy, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury, istniałaby podstawa do zastosowania art. 103 ust. 2a ustawy. Nie było natomiast podstaw do zastosowania tego przepisu już od dnia 1 lipca 2002 r., to jest od miesiąca, w którym wnioskodawca zgłosił wniosek o emeryturę, w sytuacji, gdy decyzją z dnia 18 września 2002 r. organ rentowy odmówił prawa do żądanego świadczenia, a skorzystanie z możliwości odwołania od wskazanej decyzji odmownej było uprawnie­niem wnioskodawcy, a nie jego obowiązkiem. Wnioskodawca nie miał przy tym żadnej pewności co do ostatecznego wyniku postępowania wszczętego na skutek tego odwołania. W tej sytuacji trudno wymagać od wnioskodawcy rozwiązania stosunku pracy i pozbawienia się środków utrzymania, tym bardziej że zaliczenie poszczegól­nych okresów uprawniających do emerytury górniczej nastręczało trudności inter­pretacyjne. Organ rentowy winien zatem dokonać rozliczenia należnego wniosko­dawcy od dnia 1 lipca 2002 r. świadczenia emerytalnego w związku z osiąganym z tytułu zatrudnienia przychodem stosownie do art. 104-106 ustawy.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Witko

doradca w zakresie testowania oprogramowania i zarządzania jakością

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama