| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Wykorzystywanie zwolnień lekarskich przez pracowników

Wykorzystywanie zwolnień lekarskich przez pracowników

nieprawidłowości w korzystaniu ze zwolnieniazawiadomienie o chorobiezasady i tryb wystawiania zwolnień lekarskichkontrola zwolnień lekarskichPracodawca, który ma wątpliwości, czy pracownik faktycznie jest niezdolny do pracy, nie może samodzielnie podważać zaświadczenia o niezdolności do pracy (zwolnienia lekarskiego) wystawionego przez lekarza. Ustalenie rzeczywistej niezdolności pracownika do pracy należy do wyłącznych kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracodawca ma również prawo dokonywania kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia od pracy pracowników, którzy zostali zwolnieni od pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych albo o zwalczaniu gruźlicy. Ponadto pracodawca ma również prawo kontrolowania wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich wydanych w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem albo innym członkiem rodziny.

W trakcie tej kontroli, oprócz ustalenia, czy pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z jego celem, pracodawca sprawdza, czy poza pracownikiem nie ma innych członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, a którzy mogliby zapewnić opiekę. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy pracownik sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2.

WAŻNE!

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich powinna być przeprowadzana w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej terminów, tak aby zwiększyć efektywność przeprowadzanych kontroli.

Uprzedzony o kontroli lub spodziewający się kontroli pracownik, który korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego celem, będzie mógł odpowiednio przygotować się do kontroli. Na przykład może przebrać się w szlafrok, wystawić lekarstwa z szafki, położyć się do łóżka, czy schować przedmioty służące do wykonywania pracy. Natomiast częstsze kontrole powinny być przeprowadzane wtedy, gdy występuje zwiększona absencja pracowników z powodu choroby lub sprawowania opieki lub w sytuacji konfliktowej w zakładzie pracy.

Jeżeli w trakcie przeprowadzanej kontroli pracodawca lub osoba przez niego upoważniona stwierdzą, że pracownik jest nieobecny w domu, powinni ponowić kontrolę oraz wyjaśnić, jaka była przyczyna tej nieobecności. Może okazać się, że pracownik udał się w tym czasie np. do apteki lub na wskazane przez lekarza badania lekarskie czy na rehabilitację.

Kto ma prawo kontrolować?

Osoba, która przeprowadza kontrolę, powinna posiadać pisemne upoważnienie od pracodawcy uprawniające ją do przeprowadzenia kontroli. Kontrolę zaś można przeprowadzać w miejscu zamieszkania, czasowego pobytu lub w miejscu zatrudnienia kontrolowanego pracownika.

Jeżeli kontrolujący stwierdzi, że zwolnienie lekarskie było wykorzystywane niezgodnie z przepisami, jest zobowiązany sporządzić na tę okoliczność protokół. W protokole tym należy m.in. podać, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego przez pracownika. Sporządzony i podpisany protokół należy przedłożyć pracownikowi, który ma prawo wnieść do niego uwagi. Prawo wniesienia zastrzeżeń ma również domownik, którego zastała osoba kontrolująca pod nieobecność pracownika (patrz wzory na końcu opracowania).

W razie gdy pracodawca poweźmie wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie od pracy było wykorzystywane niezgodnie z jego celem, organem uprawnionym do ich rozstrzygnięcia jest właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ma prawo zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego leczenie, a w razie sporu wydaje decyzję, od której przysługują pracownikowi środki odwoławcze.

Kontrola zasadności zwolnień lekarskich

Wystawienie pracownikowi zwolnienia lekarskiego na druku ZUS ZLA powinno być poprzedzone przeprowadzeniem bezpośredniego badania stanu zdrowia pracownika, przy czym lekarz wystawiający zwolnienie bierze pod uwagę nie tylko stan zdrowia pracownika, ale także rodzaj wykonywanej pracy i warunki pracy. Oznacza to, że nie sam fakt choroby przesądza o uprawnieniu do otrzymania zwolnienia lekarskiego, lecz faktyczna niezdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku. Nie każda choroba powoduje niezdolność pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Czytaj także

Autorzy:

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »