| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Wykorzystywanie zwolnień lekarskich przez pracowników

Wykorzystywanie zwolnień lekarskich przez pracowników

nieprawidłowości w korzystaniu ze zwolnieniazawiadomienie o chorobiezasady i tryb wystawiania zwolnień lekarskichkontrola zwolnień lekarskichPracodawca, który ma wątpliwości, czy pracownik faktycznie jest niezdolny do pracy, nie może samodzielnie podważać zaświadczenia o niezdolności do pracy (zwolnienia lekarskiego) wystawionego przez lekarza. Ustalenie rzeczywistej niezdolności pracownika do pracy należy do wyłącznych kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przykład

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim został poinformowany, że pracodawca zamierza zwrócić się do ZUS z prośbą o skontrolowanie zasadności otrzymanego przez niego zwolnienia lekarskiego. W obawie przed ewentualnymi konsekwencjami, pracownik stawił się w zakładzie pracy i mimo trwającego zwolnienia lekarskiego, chciał podjąć pracę. Sądził, że jeśli napisze pracodawcy oświadczenie o tym, że jest zdrowy, uniknie ewentualnych konsekwencji. Pracodawca nie dopuścił go do pracy, tłumacząc, że – nie posiadając wiedzy medycznej – nie może samodzielnie kwestionować wydanego przez lekarza specjalistę zwolnienia lekarskiego. Działanie pracodawcy było prawidłowe, bowiem o zasadności wydania zwolnienia lekarskiego decyduje w przypadku kontroli lekarz orzecznik ZUS.

Choroba a rozwiązanie umowy o pracę

Zwolnienie lekarskie gwarantuje pracownikowi ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę pod warunkiem, że nie minął jeszcze okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (nie chroni przed rozwiązaniem natychmiastowym, bez wypowiedzenia z winy pracownika, tzw. dyscyplinarką – art. 41 k.p.).

WAŻNE!

Jedynie w sytuacji ogłoszenia likwidacji lub upadłości pracodawcy dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego (art. 411 k.p.).

Oznacza to, że likwidacja jednego z działów lub oddziałów pracodawcy, w którym jest zatrudniony pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego, nie daje pracodawcy podstaw do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. W takim przypadku pracodawca musi czekać albo do momentu powrotu pracownika do pracy i wówczas może mu doręczyć wypowiedzenie, albo do momentu upływu okresów uprawniających do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Odmiennie kształtuje się sytuacja, gdy wiążąca pracodawcę z pracownikiem umowa o pracę na czas określony kończy się z upływem czasu, na jaki została zawarta. W takim przypadku nie dochodzi do wypowiedzenia umowy, a jedynie do jej rozwiązania z upływem czasu, na jaki została zawarta. Dalsze obowiązki w zakresie wypłaty zasiłku chorobowego przechodzą na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeśli pracodawca nie zawrze z pracownikiem kolejnej umowy o pracę.

W niektórych przypadkach zwolnienie lekarskie nie chroni pracownika przed wypowiedzeniem. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pracownik, który otrzymał wypowiedzenie tego samego dnia, pójdzie do lekarza w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego, mylnie sądząc, że ze względu na otrzymanie zwolnienia na dzień doręczenia wypowiedzenia będzie ono nieskuteczne. Zwolnienie lekarskie nie chroni także pracownika w sytuacji, gdy mimo jego posiadania przyszedł do pracy i rozpoczął jej świadczenie (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 1997 r., I PKN 366/97, OSNP 1998/17/505 oraz wyrok Sądu Najwyższego z 14 października 1997 r. I PKN 322/97, OSNP 1998/15/451).

Ochrona przewidziana w art. 41 k.p. polega na zakazie złożenia przez zakład pracy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w okresach przewidzianych w tym przepisie. Przesłanki ochronne (np. choroba pracownika) muszą zatem istnieć w dniu złożenia przez zakład pracy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Brak tych przesłanek ochronnych w dacie złożenia przez zakład pracy oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę wyłącza stosowanie art. 41 k.p., choćby nawet w okresie wypowiedzenia powstały przesłanki uzasadniające zakaz wypowiedzenia (np. choroba pracownika) – por. wyrok Sądu Najwyższego z 11 listopada 1986 r. (I PRN 85/86, PiZS 1987/4/60). Również Sąd Najwyższy w wyroku z 26 lutego 2003 r. (I PK 69/02, Pr. Pracy 2003/10/33) stwierdził, że bezskuteczność wypowiedzenia umowy o pracę w sytuacji, kiedy mimo stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim niezdolności do pracy pracownik pozostaje w pracy ze względu na niemożność opuszczenia miejsca pracy, a także gdy chory pracownik stawia się w miejscu pracy w celu załatwienia ważnych spraw dla pracodawcy, nie wynika z art. 41 k.p. wobec braku przesłanki „nieobecności w pracy”. Bezskuteczność wypowiedzenia powinna być wówczas oceniona w kontekście art. 45 § 1 k.p. Pozwoli to wyeliminować przypadki niesprawiedliwego pozbawienia ochrony stosunku pracy takich pracowników, którzy decydują się na wykonywanie swoich obowiązków pracowniczych mimo choroby.

Czytaj także

Autorzy:

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy
INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »