| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Zwolnienia od pracy

Zwolnienia od pracy

Pracownik, zawierając umowę o pracę, zobowiązuje się do pozostawania w dyspozycji pracodawcy w określonym miejscu i czasie. Pracodawca natomiast ma obowiązek zorganizować pracownikowi pracę oraz wypłacić za nią umówione wynagrodzenie. Czas, przez jaki pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w poszczególnych dniach i godzinach, powinien być określony w wewnętrznych aktach prawnych ustalających systemy i rozkłady czasu pracy oraz okres rozliczeniowy czasu pracy obowiązujące u danego pracodawcy. Na ogół jest to regulamin pracy, układ zbiorowy pracy lub obwieszczenie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pracownik nieobecny w ustalonym miejscu i czasie nie poniesie konsekwencji swojej nieobecności.

Nieobecność pracownika w miejscu pracy jest dopuszczalna, gdy zwolniono go z obowiązku świadczenia pracy albo gdy zaistnieją okoliczności uniemożliwiające mu stawianie się do pracy i jej wykonywanie. Chociaż zwolnienie pracownika od pracy jest uzależnione od decyzji pracodawcy, to ma on jednak obowiązek zwolnić pracownika od pracy w przypadkach wskazanych w Kodeksie pracy, aktach wykonawczych do kodeksu lub innych przepisach prawa.

Nieobecność w pracy pracownika może wynikać z sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, np. choroba pracownika lub członka jego rodziny. W takich przypadkach pracownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia pracodawcy o swojej nieobecności i przedstawienia odpowiednich dokumentów usprawiedliwiających.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może spowodować negatywne skutki dla pracownika. Do nich możemy zaliczyć ukaranie pracownika karą porządkową przewidzianą w art. 108 k.p., rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę za wypowiedzeniem lub nawet rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, gdyż stanowi to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281 ze zm.) określono przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy. Są to:

  • choroba pracownika,
  • kwarantanna lub izolacja w związku z podejrzeniem choroby zakaźnej,
  • choroba dziecka lub innego członka rodziny,
  • wezwanie pracownika do osobistego stawiennictwa przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję,
  • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko pracownika,
  • odbywanie podróży w godzinach nocnych poprzedzających dzień pracy, w takim czasie, że do rozpoczęcia godzin pracy pozostało mniej niż 8 godzin w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny; pracownik może nie świadczyć pracy w tym dniu, usprawiedliwiając swoją nieobecność w pracy. Dowodem usprawiedliwiającym taką nieobecność będzie oświadczenie pracownika.

Zwolnienia od pracy określone w rozporządzeniu w sprawie usprawiedliwiania nieobecności nie wyczerpują wszystkich sytuacji, w jakich pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika z pracy. Powinność taka może wynikać również z innych przepisów prawa, takich jak Kodeks pracy, akty wykonawcze do niego oraz z innych ustaw. Obowiązek zwolnienia pracownika od wykonywania pracy może wynikać również z aktów o charakterze wewnątrzzakładowym, np. z regulaminu pracy czy układu zbiorowego pracy. W przepisach tych możliwe jest ustalenie innych sytuacji powodujących obowiązek zwolnienia od pracy oraz zagwarantowanie pracownikom prawa do wynagrodzenia za ten czas.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stachowiak

Marketing Team Leader w firmie HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »