| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Czy wykonawca umowy o dzieło może otrzymywać wynagrodzenie co miesiąc

Czy wykonawca umowy o dzieło może otrzymywać wynagrodzenie co miesiąc

Chcemy zawrzeć umowę o dzieło na 3 miesiące. W tym czasie wykonawca będzie opracowywał kampanię reklamową jednego z naszych produktów. Czy w treści umowy możemy postanowić, że wynagrodzenie będzie wypłacane co miesiąc?

Mogą Państwo wypłacać wynagrodzenie co miesiąc, jeśli tak umówią się Państwo z wykonawcą dzieła i takie postanowienie znajdzie się w treści zawartej umowy. Szczegóły w uzasadnieniu.

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie (wykonawca) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 Kodeksu cywilnego). Zatem umowa o dzieło jest zawsze odpłatna, w przeciwieństwie do umowy zlecenia, którą można wykonać bez zapłaty, jeśli tak wynika z treści tej umowy. Wykonawcy dzieła zawsze przysługuje wynagrodzenie za umówiony rezultat, a nie za pracę, jaką włożył w powstanie dzieła. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła można określić ryczałtowo (w sposób sztywny). Wówczas przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, nawet gdy w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Gdyby jednak wykonawca był narażony na rażącą stratę, sąd może ten ryczałt podwyższyć lub rozwiązać umowę (art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego).

WAŻNE!

Umowa o dzieło jest zawsze odpłatna.

Zamiast konkretnego wynagrodzenia, w umowie o dzieło można wskazać podstawy do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstawy do jego ustalenia, w razie wątpliwości należy uznać, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Gdy także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, wykonawcy należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła można również określić na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe) opartych na obowiązujących cenach czy stawkach. Wynagrodzenie kosztorysowe może ulec zmianie, jeśli w toku prac nad dziełem organ państwowy dokonał zmiany stawek lub cen (np. przez zmianę stawek podatku VAT), ujętych w kosztorysie albo w trakcie wykonywania dzieła okazało się, że wykonawca musi przeprowadzić dodatkowe prace, które nie były uwzględnione w specyfikacji.

Podobnie jak przy umowie zlecenia, w razie braku odmiennych zapisów w umowie o dzieło przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła (wykonania zlecenia). Oznacza to, że co do zasady zamawiający płaci za gotowe dzieło dopiero po jego ukończeniu i oddaniu przez wykonawcę. Strony mogą jednak postanowić inaczej – według uznania i zasady swobody umów. Strony zawierające umowę mogą bowiem ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 Kodeksu cywilnego). Nie można zatem postanowić o całkowitym braku wynagrodzenia za dzieło, gdyż byłoby to wbrew przepisom Kodeksu cywilnego. Strony mogą jednak swobodnie ukształtować treść umowy w zakresie rozliczenia wynagrodzenia. Umowa może przewidywać wypłatę wynagrodzenia w innym, ustalonym terminie lub rozłożenie wynagrodzenia na mniejsze raty ze wskazaniem częstotliwości rozliczeń i terminów wypłat poszczególnych części (rat). Tym samym można wybrać – jako okres rozliczeniowy – cykl miesięczny.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »