reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Umowa - zlecenie zawarta między osobami fizycznymi

Umowa - zlecenie zawarta między osobami fizycznymi

Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zamierzam zawrzeć umowę-zlecenie z osobą o takim samym jak ja statusie (umowa będzie dotyczyła wprowadzenia określonych danych do systemu komputerowego). Czy w takiej sytuacji będę pełnił rolę płatnika składek?

Umowy-zlecenia mogą być zawierane także między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Nie ma w tym zakresie żadnych wyłączeń. Również przepisy ubezpieczeniowe nie stawiają wymogu, aby zleceniodawca był przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą. Płatnikiem składek w rozumieniu ustawy systemowej jest pracodawca – w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą – oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi.

Bycie zleceniodawcą i pełnienie z tego tytułu roli płatnika składek wiąże się z określonymi obowiązkami, wśród których najważniejsze to:

  • zgłoszenie się jako płatnik składek na druku ZUS ZFA, który należy złożyć w ZUS w formie papierowej w terminie 7 dni od daty zatrudnienia zleceniobiorcy,
  • wyrejestrowanie się na formularzu ZUS ZWPA w terminie 7 dni od daty zakończenia trwania umowy-zlecenia,
  • zgłoszenie przyjmującego zlecenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA (lub na druku ZUS ZZA w przypadku podlegania przez zatrudnionego wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu) w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx,
  • wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy-zlecenia,
  • comiesięczne przygotowywanie i składanie/wysyłanie deklaracji ZUS DRA oraz imiennego raportu ZUS RCA (lub RZA, jeśli zleceniobiorca jest objęty tylko ubezpieczeniem zdrowotnym) w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • terminowe opłacanie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Płatnicy rozliczający składki za nie więcej niż 5 osób mogą przekazywać za ubezpieczonych dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe w formie papierowej lub elektronicznej.

Płatnicy składek, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, mogą opłacać należności składkowe w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Za termin dokonania zapłaty składek uważa się:

  • przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty składek na rachunek ZUS w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
  • w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika lub rachunku płatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

Osoby fizyczne, nieprowadzące własnej działalności gospodarczej, zatrudniające wyłącznie w ramach umowy-zlecenia inną osobę fizyczną, nie mają obowiązku naliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jeśli przyjmujący zlecenie z tytułu zawartej umowy podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wówczas od wypłacanego mu wynagrodzenia automatycznie należy obliczać składkę wypadkową. Zleceniobiorca może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 r. (PDF)29.90 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama