reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Bezpieczeństwo pracy zleceniobiorców

Bezpieczeństwo pracy zleceniobiorców

Obowiązkiem osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy będzie poddanie się badaniom i szkoleniom bhp w zakresie wskazanym przez zatrudniającego. Podmiot zatrudniający nie ma obowiązku pokrycia kosztów badań i szkoleń oraz egzekwowania ich przed dopuszczeniem do wykonania pracy.

Pracodawcy często powierzają wykonanie określonych zadań osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy, czyli na podstawie umowy-zlecenia, o dzieło czy osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Niejednokrotnie również pojawiają się wątpliwości, czy osoby takie mają obowiązek przechodzenia badań lekarskich i szkoleń z zakresu bhp.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony życia i zdrowia pracowników przy wykorzystaniu w tym celu osiągnięć nauki i techniki.

Pracodawca powinien tak organizować pracę, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, m.in.:

 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie, jak również kontrolować, czy polecenia te zostały wykonane,
 • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, uwzględniając zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 • uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

Tak określone obowiązki pracodawcy odnoszą się również do osób fizycznych świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, czyli do osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia lub o dzieło), a także w stosunku do samozatrudnionych (art. 207 k.p. w zw. z art. 304 k.p.).

Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dotyczy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych lub samozatrudnionych, jeżeli wykonują one pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Osoby te, wykonując pracę u danego pracodawcy na terenie jego zakładu pracy lub w innym wyznaczonym miejscu, mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp na równi z pracownikami.

Przepis art. 3041 k.p. nakłada na te osoby obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp, odsyłając do art. 211 k.p.

Oznacza to, że osoby świadczące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę są zobowiązane do:

 • wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 • dbałości o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • stosowania środków ochrony zbiorowej, a także do używania przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,
 • niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenia współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
 • współdziałania z pracodawcą i przełożonymi podczas wypełniania obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udziału w szkoleniach i instruktażach z zakresu bhp oraz poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

Badania lekarskie i szkolenia

Osoba wykonująca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy ma m.in. obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz niezbędnym szkoleniom z zakresu bhp. Natomiast pracodawca (a raczej podmiot zlecający wykonanie określonego zadania) ma obowiązek wskazania, w jakim zakresie osoba podejmująca zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy powinna przejść profilaktyczne badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Niedzielska

Prawnik ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, trener, mediator ds. pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama