Kategorie

Nowe zasady finansowania składek dla osób niepełnosprawnych (Cz. 2)

Piotr Kostrzewa
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrefunduje osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składek.

Inaczej niż miało to miejsce w przypadku dofinansowania, prawo do refundacji składek nie jest ograniczone tylko do tych niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą. Z przedmiotowej refundacji mogą więc skorzystać także przedsiębiorcy, którzy już wcześniej prowadzili działalność gospodarczą. Jest to okoliczność szczególnie doniosła dla przedsiębiorców mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, którzy od 1 stycznia 2008 r. zostali objęci obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Należy zwrócić uwagę na to, że refundacja ze środków PFRON:

• dotyczy składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zatem nie dotyczy składek na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe,

• ograniczona jest do wysokości składki, której podstawę wymiaru stanowi kwota odpowiadająca kwocie 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, a co za tym idzie składki należne od kwoty nadwyżki ponad kwotę 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nie są objęte refundacją.

Istota refundacji

Z samej istoty refundacji jako zwrotu już poniesionych wydatków wynika, że warunkiem uzyskania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON jest ich uprzednie uregulowanie w całości w ZUS. Co więcej opłacenie składek musi nastąpić w terminie wynikającym z art. 47 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.). Nieterminowe uregulowanie przedmiotowych składek pociąga za sobą utratę prawa do ich zrefundowania ze środków PFRON. Należy zauważyć, że nabycie prawa do dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych ze środków budżetu państwa i PFRON nie było przed zmianą przepisów obwarowane tego rodzaju warunkiem.

Ponadto warto pamiętać, że refundacja składek ze środków PFRON nie będzie przysługiwała:

• w takim zakresie, w jakim będą one finansowane ze środków publicznych,

• podmiotowi, który ma zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające ogółem kwotę 100 zł (Prezes PFRON może wydać podlegającą natychmiastowemu wykonaniu decyzję o wstrzymaniu refundacji do czasu uregulowania zaległości).

Tryb refundacji składek

Trybowi ubiegania się przez zainteresowanych o refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych został poświęcony art. 25c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 123, poz. 776 ze zm.), a także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (DzU nr 240, poz. 1754).

Pracodawca ubiegający się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych pracowników i chałupników, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek, zobowiązany jest złożyć w PFRON:

• część I wniosku o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc na formularzu Wn-U,

• miesięczną informację o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych na formularzu INF-U-P,

• informację o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych na formularzu INF-U-Kz.

Natomiast niepełnosprawny przedsiębiorca, niepełnosprawny rolnik lub rolnik opłacający składki na ubezpieczenie społeczne rolników za niepełnosprawnego domownika, ubiegając się o przedmiotową refundację, składa w PFRON wyłącznie: część I wniosku o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc na formularzu Wn-U, miesięczną informację o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych na formularzu INF-U-P.

Niepełnosprawny przedsiębiorca składa formularze w terminie ustalonym w podobny sposób jak w przypadku pracodawców. Zaś niepełnosprawny rolnik lub rolnik opłacający składki na ubezpieczenie społeczne rolników za niepełnosprawnego domownika, formularze te przekazuje w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonano zapłaty składek za dany kwartał. Wyżej wymienione terminy podlegają przywróceniu, na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

WAŻNE!

Formularze mogą być przekazywane przez zainteresowanych do PFRON w formie dokumentu pisemnego lub dokumentu elektronicznego.

Zanim zainteresowany przekaże do PFRON wymagane dokumenty, wcześniej musi przekazać do PFRON swoje dane (np. pełna nazwa wnioskodawcy, numery: PESEL, REGON i NIP). Zakres tych danych i termin ich przekazania zostały określone w § 4 rozporządzenia z 13 grudnia 2007 r. Obowiązku tego nie mają te podmioty, które przekazały wymagane informacje już przed wejściem w życie tego rozporządzenia.

Kwotę refundacji składek PFRON zobowiązany jest przekazać na rachunek bankowy zainteresowanego w terminie 7 dni od dnia uzyskania, kompletnego pod względem rachunkowym i formalnym, wniosku o jej wypłatę.

WAŻNE!

PFRON refunduje składki na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych przez okres roku. Po upływie okresu rocznego podmiot nadal zainteresowany refundacją może wnioskować o jej przedłużenie na kolejny rok.

Podmiot, któremu w danym roku były refundowane składki ze środków PFRON, ma obowiązek, w terminie do 15 lutego następnego roku, dokonać rozliczenia otrzymanej refundacji przy wykorzystaniu formularza INF-U-R.

Zmiany dokumentów ZUS

Przedstawione zmiany musiały pociągnąć za sobą zmiany w zakresie rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych w dokumentach ubezpieczeniowych, które płatnicy składek przekazują do ZUS. I tak wszyscy płatnicy składek w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, składanej za styczeń 2008 r. i następne miesiące, w polu 03 bloku III zobowiązani są wpisać „0” lub pozostawić to pole puste.

Niepełnosprawny przedsiębiorca, który przed 1 stycznia 2008 r. korzystał z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON i w związku z tym zgłosił się do przedmiotowych ubezpieczeń z kodem 05 60 XX lub 05 61 XX, powinien wyrejestrować się z wszystkich ubezpieczeń za pomocą dokumentu ZUS ZWUA z dotychczasowym kodem, podając jako datę wyrejestrowania 1 stycznia 2008 r. Następnie powinien zgłosić się do wszystkich ubezpieczeń za pomocą dokumentu ZUS ZUA z kodem 05 10 XX, 05 70 XX, 05 12 XX albo 05 72 XX.

                                                                                                                                  PIOTR KOSTRZEWA

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

  Płaca minimalna a gospodarka - podcast premiera

  Jaki wpływ na gospodarkę ma płaca minimalna? Czym skutkuje brak godziwego wynagrodzenia? Premier wystartował z autorskim podcastem.

  Składka zdrowotna 9% średniej płacy krajowej

  Składka zdrowotna liczona od średniej płacy krajowej to propozycja Rzecznika MŚP. Czy 9% przeciętnej płacy w gospodarce przy podatku liniowym to dobre rozwiązanie? Ile wyniosłaby w 2022 r.?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.