| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Nowe zasady finansowania składek dla osób niepełnosprawnych (Cz. 2)

Nowe zasady finansowania składek dla osób niepełnosprawnych (Cz. 2)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrefunduje osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składek.

Inaczej niż miało to miejsce w przypadku dofinansowania, prawo do refundacji składek nie jest ograniczone tylko do tych niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą. Z przedmiotowej refundacji mogą więc skorzystać także przedsiębiorcy, którzy już wcześniej prowadzili działalność gospodarczą. Jest to okoliczność szczególnie doniosła dla przedsiębiorców mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, którzy od 1 stycznia 2008 r. zostali objęci obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Należy zwrócić uwagę na to, że refundacja ze środków PFRON:

• dotyczy składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zatem nie dotyczy składek na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe,

• ograniczona jest do wysokości składki, której podstawę wymiaru stanowi kwota odpowiadająca kwocie 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, a co za tym idzie składki należne od kwoty nadwyżki ponad kwotę 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nie są objęte refundacją.

Istota refundacji

Z samej istoty refundacji jako zwrotu już poniesionych wydatków wynika, że warunkiem uzyskania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON jest ich uprzednie uregulowanie w całości w ZUS. Co więcej opłacenie składek musi nastąpić w terminie wynikającym z art. 47 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.). Nieterminowe uregulowanie przedmiotowych składek pociąga za sobą utratę prawa do ich zrefundowania ze środków PFRON. Należy zauważyć, że nabycie prawa do dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych ze środków budżetu państwa i PFRON nie było przed zmianą przepisów obwarowane tego rodzaju warunkiem.

Ponadto warto pamiętać, że refundacja składek ze środków PFRON nie będzie przysługiwała:

• w takim zakresie, w jakim będą one finansowane ze środków publicznych,

• podmiotowi, który ma zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające ogółem kwotę 100 zł (Prezes PFRON może wydać podlegającą natychmiastowemu wykonaniu decyzję o wstrzymaniu refundacji do czasu uregulowania zaległości).

Tryb refundacji składek

Trybowi ubiegania się przez zainteresowanych o refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych został poświęcony art. 25c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 123, poz. 776 ze zm.), a także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (DzU nr 240, poz. 1754).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »