Kategorie

Student na praktyce

Wojciech Brzeziński
Styczeń i luty to dla studentów okres sesji egzaminacyjnej i ferii zimowych. Dla pracodawców bardzo często jest to okres, kiedy przyjmują studentów na praktyki zawodowe, w związku z tym ciążą na nich dodatkowe obowiązki, np. zapewnienie bezpiecznych warunków odbywania praktyki.

Niezależnie od podstawy przyjęcia studenta na praktyki – czy to w wyniku skierowania wystawionego przez uczelnię czy też w ramach realizacji wewnątrzzakładowych programów praktyk, pracodawca musi zapewnić studentom bezpieczne i higieniczne warunki.

Pracodawca musi także zapoznać praktykanta ze strukturą organizacyjną i porządkiem pracy w zakładzie, co ma na celu ułatwienie odbywania praktyk. Umożliwi to także płynną współpracę studenta z innymi pracownikami. Jeżeli więc u pracodawcy obowiązuje regulamin pracy (bo zatrudnia co najmniej 20 pracowników), to powinien udostępnić on treść tego regulaminu praktykantowi.

Ponadto pracodawca powinien zadbać o to, aby odebrać od studenta oświadczenie o obowiązku zachowania tajemnicy. Jest to szczególnie istotne, w sytuacji gdy student będzie miał dostęp do informacji poufnych.

Dodatkowo, w zależności od postanowień zawartych w porozumieniu zawartym z uczelnią, pracodawca może być zobowiązany do prowadzenia dziennika praktyk studenta.

Pracodawca wpisuje w nim m.in.:

 • czas pracy praktykanta,
 • tematy zajęć odbywanych w zakładzie pracy,
 • rodzaj umiejętności zawodowych, jakie zdobył w trakcie praktyk.

PRZYKŁAD

Pracodawca postanowił zwiększyć zatrudnienie. W związku z tym, aby wybrać najlepszego kandydata, chce wprowadzić w zakładzie program studenckich praktyk zawodowych.

Najlepszy student–praktykant po ukończeniu praktyki będzie  mógł liczyć na zatrudnienie w firmie. Pracodawca w związku z tym powinien opracować regulamin praktyk, w którym określi m.in. zasady oceny praktykantów, a także przygotować umowę o praktykę spełniającą wymogi ustawy.

Ustawa o praktykach absolwenckich

Reklama

Pracodawca może zorganizować praktyki studenckie bez zawierania umowy z uczelnią. Praktyka w tym przypadku odbywa się na podstawie umowy zawartej bezpośrednio między pracodawcą a studentem. Szczegóły dotyczące zawierania tego rodzaju umów zostały określone w ustawie o praktykach absolwenckich. Ustawa określa obowiązki pracodawcy, a także zasady odbywania praktyki.

Pracodawca, przyjmujący praktykanta, jest zobowiązany m.in. do takiego zorganizowania praktyki, aby student miał zapewnione odpowiednie okresy odpoczynku, odpowiednie niedyskryminujące warunki odbywania praktyki. W związku z tym praktykant nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a łącznie z godzinami nadliczbowymi 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Praktykantowi przysługuje prawo do odpoczynku dobowego w wymiarze co najmniej 11 godzin i odpoczynku tygodniowego odpowiadającego co najmniej 35 godzinom. Praktykant podobnie jak etatowy pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut wliczanej do czasu pracy, jeżeli wymiar czasu pracy będzie wynosił co najmniej 6 godzin.

Pracodawca musi również zapewnić przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie pracy w nocy, zakazu dyskryminacji, zasady równego traktowania czy uprawnień z tytułu naruszenia zasady równego traktowania.


Ustawa o praktykach nie reguluje natomiast spraw związanych z prowadzeniem ewidencji czasu pracy absolwenta podczas praktyk, jak również usprawiedliwiania nieobecności czy spóźnień.

Pracodawca w umowie ze studentem może zastrzec, że praktyka będzie się odbywała odpłatnie lub nieodpłatnie. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Obowiązkiem pracodawcy podobnie jak w przypadku praktyk odbywanych na podstawie porozumienia zawartego z uczelnią jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy niezależnie od tego, czy na terenie zakładu pracy pracują tylko pracownicy czy też inne osoby.

Obowiązki bhp

Reklama

Przyjmując studenta na praktykę, pracodawcy muszą zapewnić takiej osobie bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki. Przepisy w tym względzie nie różnią się od zasad obowiązujących etatowych pracowników. Niemniej jednak pracodawcy, planujący przyjęcie praktykantów, muszą szczególną uwagę zwrócić na rozporządzenie z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studenci, odbywający praktyki przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, powinni przejść wstępne ogólne szkolenie w dziedzinie bhp – tzw. instruktaż ogólny. Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy (§ 9 ww. rozporządzenia). Natomiast obowiązek przeprowadzenia tzw. instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem studenta do wykonywania pracy na określonym stanowisku wynika z § 11 ww. rozporządzenia. Instruktaż ten ma na celu zapoznanie studenta z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, które ma być mu powierzone, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpieczeństwa wykonywania pracy na tym stanowisku. Program zarówno wstępnego szkolenia ogólnego, jak i stanowiskowego stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

PRZYKŁAD

Pracodawca przyjął praktykanta, który poza zajęciami biurowymi będzie również odbywał praktykę w części produkcyjnej zakładu pracy. W związku z tym pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia praktykantowi środków ochrony indywidualnej takich samych jak pozostałym pracownikom wykonującym pracę na danym stanowisku pracy.

Obowiązki bhp względem praktykantów określa także rozporządzenie z 1 grudnia 1998 r. dotyczące pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Stanowi ono, że w przypadku praktykantów, użytkujących monitory ekranowe przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, pracodawca ma obowiązek albo tak zorganizować ich pracę, aby możliwe było przemiennie połączenie obsługi monitora ekranowego z innymi pracami nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała, albo udzielić praktykantom co najmniej 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora.

Pracodawca ma również obowiązek stosować wszystkie przepisy i zasady bhp w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do ochrony ich zdrowia i życia, np. jeśli jest to uzasadnione rodzajem wykonywanej pracy, powinien wyposażyć praktykanta w środki ochrony indywidualnej, odzież czy obuwie robocze (art. 304 § 2 k.p.).

Podstawa prawna:

 • art. 183a–183e, art. 129 § 1, art. 131 § 1, art. 132 § 1, art. 133 § 1, art. 134, art. 1517, art. 304 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r – Kodeksu pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 2),
 • art. 2, 4 ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (DzU nr 127, poz. 1052),
 • § 9, 11 rozporządzenia MGiP z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860, ost. zm. DzU z 2007 r. nr 196, poz. 1420),
 • § 2 rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973).

 

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?