| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Co zyska pracodawca zatrudniając bezrobotnego

Co zyska pracodawca zatrudniając bezrobotnego

Pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy, mogą osiągać spore oszczędności w kosztach pracy. Mogą się bowiem ubiegać m.in. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla takiej osoby oraz o jednorazowy zwrot kosztów wynagrodzenia i opłacone za bezrobotnego składki na ubezpieczenia społeczne.

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego mogą starać się:

  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
  • producenci rolni,
  • niepubliczne przedszkola i szkoły (art. 46 ust. 1–1a ustawy o promocji zatrudnienia...).

Wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jaką może otrzymać podmiot, może wynieść nawet 6-krotne przeciętne wynagrodzenie (obowiązujące w dniu zawarcia umowy dotyczącej przyznania refundacji).

Korzyści (+)

Jeżeli umowa o refundację zostałaby zawarta w okresie od września do listopada br., maksymalna kwota zwrotu kosztów może wynieść nawet 20 980,92 zł.

Przed utworzeniem stanowiska pracy dla takiej osoby podmiot ubiegający się o zwrot kosztów składa wniosek w tej sprawie do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego. Pozytywnie rozpatrzony wniosek jest podstawą do zawarcia umowy o refundację ze starostą.

Należy pamiętać, że warunkiem otrzymania wsparcia w tworzeniu nowych miejsc pracy jest zakaz rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o zwrot kosztów. O pomoc nie może wnioskować pracodawca, który w tym okresie zmniejszy wymiar czasu pracy pracowników i rozwiąże stosunek pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.

Pracodawca, który uzyskał refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, może ubiegać się o także o jednorazowy zwrot kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za taką osobę. Pomoc jest przyznawana na podstawie umowy zawartej ze starostą i nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2012 r. – 4500 zł).

Prawo do refundacji składek przysługuje przedsiębiorcy, który przed zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego zawarł ze starostą pisemną umowę w tym zakresie, zatrudniał skierowaną osobę przez okres co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, a po tym czasie kontynuował jej zatrudnienie (bez znaczenia pozostaje, na jaki okres została zawarta umowa i w jakim wymiarze etatu).

Pracodawca może przystąpić również do innych programów specjalnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy, mających na celu m.in. aktywizację zawodową osób bezrobotnych czy poszukujących pracy i z tego tytułu osiągać pewne korzyści.

Więcej na ten temat przeczytasz w płatnej części serwisu w artykule: Jak pracodawcy mogą zyskać na zatrudnieniu osób bezrobotnych

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »