| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Odpis na zfśs na pracownika, którego orzeczenie o niepełnosprawności straciło ważność

Odpis na zfśs na pracownika, którego orzeczenie o niepełnosprawności straciło ważność

Zatrudniamy kilku niepełnosprawnych pracowników, na których dokonujemy zwiększenia odpisu na zfśs. Jeden z tych pracowników do końca kwietnia miał ważne orzeczenie o niepełnosprawności i nie występował o kolejne. Czy w tej sytuacji będziemy mogli dokonać zwiększenia odpisu na tę osobę?

RADA

Będą Państwo mogli zwiększyć odpis na niepełnosprawnego pracownika, ale w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności jego orzeczenia o niepełnosprawności. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Wysokość odpisu podstawowego na zfśs może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. W 2012 r., tak jak w 2011 r., kwota zwiększenia wynosi 182,32 zł (2917,14 zł x 6,25%) na jednego pracownika, przy czym dokonanie zwiększenia odpisu na fundusz jest dobrowolne. Zwiększenia można dokonać m.in. na pracowników legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przepisy ustawy o zfśs nie regulują jednak, jak postąpić w sytuacji, gdy orzeczenie pracownika traci ważność w trakcie roku, co wskazywałoby na niepełnosprawność zatrudnionego tylko przez część roku. W takiej sytuacji należy przyjąć, że kwotę zwiększenia trzeba obniżyć proporcjonalnie do okresu w roku, kiedy orzeczenie obowiązywało. Odpisy i zwiększenia są bowiem dokonywane i rozliczane w stosunku rocznym. Jeżeli pracodawca naliczył całoroczny odpis i ze zwiększeniami wpłacił do końca maja pierwszą ratę środków, a orzeczenie o niepełnosprawności straciło ważność po zasileniu rachunku zfśs, to dokonując wpłaty drugiej raty (do końca września) pracodawca powinien skorygować kwotę zwiększeń uwzględniając krótszy okres niepełnosprawności pracownika. Ostatecznego rozliczenia należy dokonać na koniec roku.

PRZYKŁAD

Na początku roku pracodawca ustalił, że planowana przeciętna liczba zatrudnionych w jego firmie w 2012 r. wynosi w etatach 28,5, z czego:

● 18 pracowników jest zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w warunkach normalnych,

● 10 pracowników jest zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w warunkach szczególnych,

● 2 osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym są zatrudnione na 1/4 etatu.

Pracodawca obliczył całoroczny odpis wraz ze zwiększeniami na pracowników niepełnosprawnych w wysokości:

● 18 etatów x 1093,93 zł = 19 690,74 zł,

● 10 etatów x 1458,57 zł (odpis wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) = 14 585,70 zł,

● (0,5 etatu x 1093,93 zł) + (2 osoby x 182,32 zł) = 911,61 zł.

Łącznie odpisy wyniosły 35 188,05 zł.

Pracodawca 30 maja wpłacił na rachunek zfśs 75% tej kwoty, tj. 26 391,04 zł. Jeden z niepełnosprawnych pracowników, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ważne do 31 maja, nie ubiegał się o kolejne.

Zanim pracodawca wpłaci drugą ratę we wrześniu, powinien ponownie przeliczyć odpis i jego zwiększenie, tj.:

182,32 zł : 12 m-cy x 7 m-cy = 106,35 zł.

Po przeliczeniu odpisy wyniosły:

● 18 etatów x 1093,93 zł = 19 690,74 zł,

● 10 etatów x 1458,57 zł (odpis wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) = 14 585,70 zł,

● (0,5 etatu x 1093,93 zł) + (1 osoba x 182,32 zł + 1 osoba x 106,35 zł) = 835,64 zł.

Łącznie odpisy wyniosły: 35 112,08 zł.

Ponieważ w maju pracodawca wpłacił 26 391,04 zł, we wrześniu wpłaci pozostałą kwotę, tj. 8721,04 zł (35 112,08 zł – 26 391,04 zł).

Podstawa prawna

  • art. 5 ust. 1–4, art. 5a, art. 6 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592),
  • obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. Nr 15, poz. 156).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »