reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Ulga rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych

Ulga rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej, którą odpisują od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) zawiera szczegółowe uregulowania dotyczące zasad udzielania ulgi osobom z niepełnosprawnością.

Warunkiem skorzystania ze wspomnianych ulg jest posiadanie:

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub
 • decyzji o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej, lub
 • orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa – w rozumieniu wspomnianej ustawy są to osoby, wobec których na podstawie odrębnych przepisów orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności, lub
 • orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidztwa – w rozumieniu ww. ustawy są to osoby, w stosunku do których na podstawie odrębnych przepisów orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby niepełnosprawne mogą odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki poniesione w związku z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

W ust. 7a ustawa zawiera katalog wydatków, jakie mogą być poniesione na cele rehabilitacyjne. Wydatki te mogą być poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • opłacenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
 • utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • leki – w wysokości stanowiącej różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),

 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

– osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

– osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione wyżej,

 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo- -rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

– na turnusie rehabilitacyjnym,

– w zakładach: lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych,

– na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Warunkiem odliczenia większości z tych wydatków jest posiadanie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie. Wyjątek stanowią te wydatki, wobec których ustawodawca zastosował ograniczenie kwotowe odliczenia wydatków.

Należy również pamiętać, że osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi pod warunkiem, że wydatki na te cele nie zostały w całości sfinansowane lub dofinansowane ze środków:

 • zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • PFRON,
 • NFZ,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

bądź nie zostały zwrócone tym osobom w inny sposób.

Jeśli natomiast wydatki te zostały częściowo sfinansowane ze wskazanych powyżej środków bądź zwrócone w innej formie, można odliczyć różnicę między poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną bądź zwróconą w innej formie.

Wydatki wymienione w ust. 7a ustawy mogą zostać odliczone także przez osobę, na której utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna, której wydatki dotyczą.

Na utrzymaniu mogą pozostawać następujące osoby niepełnosprawne:

 • współmałżonek,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierbowie,
 • rodzice,
 • rodzice współmałżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha,
 • zięciowie,
 • synowe.

Aby skorzystać z możliwości odliczenia, dochód osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć kwoty 9120 zł w danym roku podatkowym.

@RY1@i26/2011/033/i26.2011.033.000.0050.101.jpg@RY2@

reklama

Czytaj także

Autor:

doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło:

INFOR
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama