reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Pomoc publiczna dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych

Pomoc publiczna dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych

Pomoc de minimis jest formą pomocy publicznej. Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może ją przeznaczyć m.in. na dofinansowanie stanowisk pracy niepełnosprawnych pracowników bądź zwrot niektórych świadczeń ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Pomoc de minimis to szczególny rodzaj pomocy publicznej, której łączna wartość nie może przekroczyć wysokości 200 tys. euro w ciągu 3 lat budżetowych (w sektorze transportu wartość pomocy nie może przekroczyć 100 tys. euro). Za lata budżetowe przyjmuję się lata podatkowe, czyli bierze się pod uwagę wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy w danym roku podatkowym oraz w 2 poprzedzających latach podatkowych. Ze względu na niedużą wartość takiej pomocy nie jest ona uznawana za pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – czyli dawnego art. 87 TWE – i nie podlega także notyfikacji Komisji Europejskiej.

Ogólne zasady udzielania pomocy de minimis określa rozporządzenie Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (DzU UE L 379 z 28 grudnia 2006 r., s. 5–10).

Formy pomocy publicznej dla osób niepełnosprawnych w polskim prawie zostały zawarte w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2010 r. nr 214. poz. 1407 ze zm.), zwanej dalej ustawą o rehabilitacji. Zaliczamy do niej także pomoc de minimis.

Wyróżniamy kilka kategorii pomocy de minimis:

  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e ustawy o rehabilitacji),
  • przysługujące pracodawcom prowadzącym zakład pracy chronionej dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (art. 32 ust. 1 ustawy o rehabilitacji),
  • zwrot niektórych wydatków ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (art. 33 ustawy o rehabilitacji).

Zakres informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis przedstawianych przez podmiot ubiegający się tę pomoc (zwany wnioskodawcą) oraz wzór formularza informacji zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (DzU nr 53, poz. 311).

Wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące:

  • wnioskodawcy, m.in. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, identyfikator gminy, w której wnioskodawca mieszka albo ma siedzibę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), formę prawną, wielkość, datę utworzenia,
  • sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis,
  • pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być przeznaczona pomoc de minimis (§ 2 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Powyższe informacje przekazuje się przez oddanie formularza z informacjami przedstawianymi przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, oraz przez przekazanie sprawozdań finansowych.

Natomiast formę, treść, termin i sposób wydawania zaświadczenia stwierdzającego, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie określa rozporządzenie Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (DzU nr 53, poz. 354).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło:

POPON
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Jaworski

Specjalista do spraw IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama