Kategorie

Czy pracodawca zatrudniający młodocianych ma dodatkowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Stefan Wiewiór
Pracodawca, w celu obniżenia kosztów działalności oraz możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników w przyszłości, zatrudnił pracowników młodocianych. Wykonują oni pracę od godziny 4.00 rano od niedzieli do piątku. Opiekun prawny jednego z pracowników młodocianych nie wyraził zgody na wykonywanie pracy przez podopiecznego w czasie określonym przez pracodawcę. Czy na pracodawcę zatrudniającego pracowników młodocianych nałożone są dodatkowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Opiekun pracownika młodocianego ma rację. Pracodawca nie może zatrudniać pracownika młodocianego w godzinach nocnych, jak również 6 dni w tygodniu. Pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych musi stosować przepisy o ochronie pracy młodocianych, a co za tym idzie – nie może zatrudniać pracowników w porze nocnej, tj. w godzinach od 22.00 do 6.00. Musi również zapewnić odpoczynek dobowy i tygodniowy.

UZASADNIENIE

Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych, musi stosować się do wielu przepisów służących szczególnej ochronie zdrowia tych pracowników.

Podstawowe obowiązki to:

 • obowiązkowe badania lekarskie

Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. Jeżeli lekarz stwierdzi, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca ma obowiązek zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia;

 • informowanie o ryzyku zawodowym

Pracodawca ma obowiązek przekazać informacje o ryzyku zawodowym związanym z pracą wykonywaną przez młodocianego.

WAŻNE!

Informację o zasadach ochrony przed zagrożeniami pracodawca musi również przekazać przedstawicielowi ustawowemu młodocianego (tj. rodzicom bądź opiekunom).

 • krótsze normy czasu pracy

– do 16 lat – 6 godzin na dobę,

– powyżej 16 lat – 8 godzin na dobę;


WSKAZÓWKA!

Do czasu pracy wlicza się okres nauki w szkole. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, przerwa w pracy musi trwać nieprzerwanie 30 minut, przy czym czas przerwy wliczany jest do czasu pracy.

 • zakaz zatrudniania młodocianych w porze nocnej i godzinach nadliczbowych

Młodocianego nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (tj. między godzinami 22.00–6.00);

 • dłuższe okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego

– odpoczynek dobowy – 14 godzin (obejmujący porę nocną),

– 48 godzin odpoczynku tygodniowego (obejmującego niedzielę);

Po 6 miesiącach od rozpoczęcia pierwszej pracy młodociany nabywa prawo do 12 dni roboczych, a po roku pracy – 26 dni roboczych.

WAŻNE!

Po roku pracy młodociany nabywa prawo do urlopu w wymiarze 38 dni (suma 12 + 26 dni). W roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, przysługuje mu prawo do urlopu w wymiarze 20 dni.

 • zakaz zatrudniania młodocianych przy pracach wzbronionych

Celem zakazu zatrudniania młodocianych przy pracach wzbronionych jest ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego oraz uniknięcie ujemnego wpływu na rozwój młodocianego.

Wykaz prac wzbronionych zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów obejmuje prace, przy których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne, szczególnie uciążliwe i zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu. Są to prace:

– stwarzające zagrożenia wypadkowe,

– w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych,

– związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym oraz wymuszoną pozycją ciała.

Pracodawca ma obowiązek zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków ze sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach i ich podstawowymi uprawnieniami oraz obowiązkiem stwarzania pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły zawodowej lub szkoły wyższej warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy.

Pracodawca ma obowiązek nie tylko stworzenia odpowiednich warunków sprzyjających adaptacji, ale również opieki i pomocy w przystosowaniu się do właściwego wykonywania pracy.


Reklama

Przystosowanie do właściwego wykonywania pracy powinno być pojmowane w sposób szeroki, z uwzględnieniem nie tylko tego, co ściśle i bezpośrednio wiąże się z wykonywaniem (technologią) określonych czynności na stanowisku pracy (temu służy realizacja programu tzw. praktycznej nauki zawodu), ale także współpracy z innymi pracownikami oraz zaznajomienia z porządkiem ustalonym w zakładzie pracy i z korzystaniem z jego urządzeń.

Pracodawca musi zapewnić właściwe warunki adaptacji zawodowej. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników młodocianych, niezależnie od rodzaju umowy zawartej z nimi przez pracodawcę.

Ponadto pracodawca ma obowiązek:

 • zawrzeć umowę o pracę na piśmie;
 • terminowo wypłacać wynagrodzenie;
 • sporządzić i zamieścić w regulaminie pracy wykaz prac wzbronionych młodocianym i wykaz prac, przy których zezwala się na zatrudnienie młodocianych w celu odbycia przygotowania zawodowego;
 • wywiesić w widocznym miejscu na terenie komórki organizacyjnej, na terenie której pracę wykonuje młodociany, wykaz prac wzbronionych młodocianym i stanowisk pracy, na których wykonywane są te prace;
 • zapewnić stanowiska szkoleniowe;
 • wyposażyć młodocianego w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej;
 • zapewnić dostęp do pomieszczeń higienicznosanitarnych;
 • wyznaczyć nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu, opiekunów praktyk;
 • zapoznać młodocianego z regulaminami wewnątrzzakładowymi oraz organizacją pracy;
 • sporządzić w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu protokół powypadkowy.

WSKAZÓWKA!

Dzieci, które nie ukończyły 16 lat, można w drodze wyjątku zatrudnić w celu przygotowania zawodowego:

 • po spełnieniu wszystkich przewidzianych prawem wymagań bądź
 • po uprzednim wyrażeniu zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową.

W innych warunkach zatrudnianie dziecka poniżej 16 lat jest niedopuszczalne.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 190–206, 3045 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (DzU nr 200, poz. 2047 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.