| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Zawarcie i rozwiązania umowy o pracę - terminy

Zawarcie i rozwiązania umowy o pracę - terminy

Podejmowanie określonych czynności z zakresu prawa pracy musi odbywać się w określonych ramach czasowych.

Terminy w prawie pracy liczone są w różny sposób, w zależności od czynności, jaka ma być podjęta. Choć w myśl art. 300 k.p. w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, to jednak „cywilnoprawny” sposób liczenia terminów należy tu do wyjątków.

Zawarcie umowy o pracę

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę wiąże się z koniecznością podjęcia przez pracodawcę wielu czynności. Wstępne badania lekarskie powinny być przeprowadzone przed zawarciem umowy o pracę, jednak ścisłego terminu przepisy Kodeksu pracy nie określają.

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy (art. 26 k.p.). Obecnie obowiązujące przepisy wprowadzają bardzo rygorystyczne terminy pisemnego potwierdzania zawartej umowy. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 k.p.).

Przykład

Stefan K. 28 kwietnia 2008 r. uzgodnił z dyrektorem generalnym spółki X. warunki pracy i płacy. Stało się to po zakończeniu procedury rekrutacyjnej i wytypowaniu go jako kandydata na pracownika. Zgodnie z ustaleniami Stefan K. miał zgłosić się do pracy 5 maja 2008 r., przy czym umowa miała być zawarta z datą 1 maja 2008 r.

W tej sytuacji w wyniku zgodnych oświadczeń woli stron umowa o pracę została zawarta z dniem 1 maja, natomiast 5 maja po zgłoszeniu się i podjęciu pracy pracodawca powinien wręczyć Stefanowi K. umowę o pracę na piśmie.

Kolejną czynnością terminową związaną z zawarciem umowy o pracę jest przekazanie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia, wskazanych w art. 29 § 3 k.p. oraz o zmianie tych warunków.

Warunki zatrudnienia muszą być przekazane w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o pracę. Termin ten liczy się zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym. A zatem przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia zawarcia umowy (art. 111 § 2 k.c.), a termin kończy się z upływem ostatniego dnia (art. 111 § 1 k.c.). Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (art. 115 k.c.). Należy tu pamiętać, że ustawowymi dniami wolnymi od pracy są święta wskazane w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (DzU nr 4, poz. 28 ze zm.) oraz niedziele. Tym samym sobota może być ostatnim dniem wskazanego terminu, niezależnie od tego, czy jest to dzień wolny od pracy wynikający z 5-dniowego tygodnia pracy czy nie.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kadry dla Każdego

Strona poświęcona aktualnościom kadrowo-płacowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »