reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Jak uzyskać mianowanie na urzędnika Służby Cywilnej

Jak uzyskać mianowanie na urzędnika Służby Cywilnej

Tegoroczny egzamin na urzędnika mianowanego odbędzie się już 21 czerwca. Termin składania zgłoszeń upływa 31 maja. Przyjmuje je Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

Aby przystąpić do egzaminu, należy spełnić warunki wymienione w ustawie o Służbie Cywilnej, zarejestrować się na stronie internetowej KSAP, wydrukować wypełnione zgłoszenie, podpisać je, uzyskać na nim potwierdzenie dyrektora generalnego urzędu i wysłać na adres Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego nadania w placówce pocztowej, zatem zgłoszenia wysłane drogą pocztową ostatniego dnia maja też będą poddane weryfikacji.

O mianowanie może ubiegać się osoba, która:

• jest pracownikiem Służby Cywilnej;

• posiada co najmniej trzyletni staż pracy w Służbie Cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w Służbie Cywilnej;

• posiada tytuł magistra lub równorzędny;

• zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej, czyli angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, węgierski, portugalski, szwedzki, fiński, niderlandzki, grecki, duński, estoński, słoweński, litewski, czeski, słowacki, łotewski, irlandzki, bułgarski, rumuński, maltański;

• jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.

Tytułami równorzędnymi do tytułu magistra są: lekarz, lekarz weterynarii i lekarz dentysta. Nie są nimi tytuły inżyniera i licencjata.

Osoba zgłaszająca się do postępowania musi posiadać wymagany staż pracy najpóźniej w dniu 31 maja 2008 r.

Wymagany staż pracy liczony jest od daty złożenia podpisu przez dyrektora generalnego właściwego urzędu. Osoba, która podjęła pracę w urzędzie 28 maja 2005 r., a dyrektor podpisał jej zgłoszenie 20 maja 2008 r., nie będzie miała wymaganego trzyletniego stażu. Ponadto jako stażu nie zalicza się czasu pracy przed 1 lipca 1999 r. Nieważny jest już również przepis przejściowy stanowiący, że w okresie dwóch lat od wejścia w życie ustawy, a więc do 2001 roku, jako staż pracy zalicza się pracę w administracji publicznej.

Przykładowo: urzędnik X, który pracował w urzędzie wojewódzkim do lipca 2000 r, następnie przeszedł do sektora prywatnego, a w styczniu 2007 r. powrócił do pracy w administracji publicznej, nie ma trzyletniego stażu pracy w Służbie Cywilnej.

Znajomość języków obcych należy potwierdzić odpowiednim certyfikatem. Listę tych dokumentów określa załącznik do rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w Służbie Cywilnej.

Na liście tych dokumentów figurują m.in. certyfikaty na poziomie nie niższym niż B2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Rozporządzenie nie wymienia jednak certyfikatów wydanych przez firmę telc GmbH. Przepisy w obecnym brzmieniu dopuszczają do egzaminu tylko osoby, które zdały egzamin TELC, otrzymując certyfikat z firmy WBT GmbH. Taką nazwę firma telc GmbH nosiła do grudnia 2006 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała projekt nowelizacji rozporządzenia, uwzględniający zmiany w nazwie tej firmy dopuszczające dokumenty wydane przez telc GmbH od stycznia 2007 r. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie podpisany.

Znajomość języka potwierdza również m.in.: dyplom ukończenia studiów filologicznych, nauczycielskiego studium języków obcych, dyplom matury międzynarodowej, a także świadectwo ukończenia studiów podyplomowych za granicą lub w Polsce, ale prowadzonych we współpracy z uczelnią zagraniczną i z językiem obcym jako wykładowym.

Osoby, które mieszkały za granicą nawet kilka lat i biegle władają np. językiem francuskim, ale nie posiadają odpowiedniego dokumentu potwierdzającego jego znajomość, nie zostaną dopuszczone do postępowania.

Aby przystąpić do egzaminu, należy zarejestrować się na stronie internetowej http://rekrutacja.ksap.gov.pl/sc/, tj. w Internetowym Systemie Zgłoszeń. Formularz zgłoszenia składa się z dwóch części.

W części A wpisuje się dane osobowe i kontaktowe. W części B dyrektor generalny urzędu potwierdza, że dany kandydat spełnia wymagania ustawowe. W jednym z punktów należy podać daty potwierdzające staż. Pierwsza nie może być wcześniejsza niż 1 lipca 1999 r., a druga późniejsza niż dzień podpisania zgłoszenia przez dyrektora.


W kolejnym punkcie trzeba wskazać dokument potwierdzający znajomość języka obcego. Pracownicy Służby Cywilnej, którzy już się zarejestrowali w systemie, ostrzegają, że po każdym logowaniu trzeba sprawdzać zaznaczony certyfikat językowy. System bowiem nie zapamiętuje tego wybranego przez kandydata i za każdym razem wprowadza pierwszy z listy.

Z chwilą zarejestrowania się - zatem przed wysłaniem zgłoszenia do KSAP - kandydaci mają własne konto w Internetowym Systemie Zgłoszeń, za którego pośrednictwem otrzymują na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wszystkie ważne informacje. Szkoła natomiast ma dostęp do zgłoszeń.

Kandydaci poza elektroniczną rejestracją są zobowiązani do przesłania zgłoszenia pocztą. Wypełnione w Internetowym Systemie Zgłoszeń zgłoszenie trzeba wydrukować, podpisać, potwierdzić u dyrektora generalnego urzędu i wysłać na adres Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Kandydat podpisuje się na części A. Na części B podpis musi złożyć dyrektor generalny właściwego urzędu.

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód opłaty za przystąpienie do postępowania. Jej wysokość w danym roku wynosi 35 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2008 roku opłata ta wynosi 394,10 zł. Należy ją wnieść na konto KSAP podane na jej stronie internetowej.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech sprawdzianów:

• wiedzy - w formie testu wyboru trwającego nie krócej niż 60 minut i zawierającego 100 pytań m.in. z prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansów publicznych, Służby Cywilnej oraz zagadnień społecznych i ekonomicznych. Przykładowe materiały egzaminacyjne pochodzące z lat 2000-2006 dostępne są na stronie internetowej www.dsc.kprm.gov.pl. Jednak ubiegłoroczne podobno były znacznie trudniejsze i tych KSAP nie upublicznia. Za prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt, za brak odpowiedzi lub za odpowiedź nieprawidłową - 0 punktów,

• umiejętności - zakres tematyczny obejmuje sprawdzenie: umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności analizy i wykorzystania informacji, umiejętności planowania i organizacji, umiejętności podejmowania decyzji oraz umiejętności interpersonalnych. Trwa nie dłużej niż 120 minut. Maksymalnie można zdobyć 50 punktów.

• predyspozycji kierowniczych - zakres tematyczny obejmuje sprawdzenie następujących predyspozycji: motywacji, odporności na stres, predyspozycji osobowościowych, zdolności przywódczych. Trwa nie dłużej niż 90 minut. Maksymalnie można zdobyć 50 punktów.

Aby zdać egzamin na urzędnika mianowanego, należy zdobyć ponad 60 proc. punktów z każdego ze sprawdzianów, czyli 61 i więcej punktów ze sprawdzianu wiedzy i 31 punktów i więcej ze sprawdzianu umiejętności oraz predyspozycji kierowniczych. Nie wystarczy mieć więcej niż 60 proc. wszystkich punktów.

Aby uzyskać mianowanie, należy zdać egzamin i zmieścić się w limicie mianowań określonym w ustawie budżetowej. W tym roku wynosi on 1 tys.

Ważne!

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód opłaty za przystąpienie do postępowania. Jej wysokość w danym roku wynosi 35 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym roku jest to 394,10 zł. Opłatę należy wnieść na konto KSAP podane na jej stronie internetowej

DLACZEGO WARTO STARAĆ SIĘ O MIANOWANIE

Urzędnik mianowany:

• ma większą stabilność pracy - zwolnienie może nastąpić tylko w wypadkach wskazanych w ustawie o Służbie Cywilnej,

• oprócz wynagrodzenia dostaje dodatek Służby Cywilnej w wysokości zależnej od posiadania stopnia służbowego.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

Więcej informacji na:

http://www.dsc.kprm.gov.pl/

http://rekrutacja.ksap.gov.pl/sc/


JOLANTA GÓRA

Podstawa prawna

• Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 170, poz. 1218 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w Służbie Cywilnej (Dz.U. nr 13, poz. 82 z późn. zm.).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja69.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama