Kategorie

Jak uzyskać mianowanie na urzędnika Służby Cywilnej

Jolanta Góra
Tegoroczny egzamin na urzędnika mianowanego odbędzie się już 21 czerwca. Termin składania zgłoszeń upływa 31 maja. Przyjmuje je Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
Aby przystąpić do egzaminu, należy spełnić warunki wymienione w ustawie o Służbie Cywilnej, zarejestrować się na stronie internetowej KSAP, wydrukować wypełnione zgłoszenie, podpisać je, uzyskać na nim potwierdzenie dyrektora generalnego urzędu i wysłać na adres Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego nadania w placówce pocztowej, zatem zgłoszenia wysłane drogą pocztową ostatniego dnia maja też będą poddane weryfikacji.

Ustawowe wymagania

O mianowanie może ubiegać się osoba, która:

• jest pracownikiem Służby Cywilnej;

• posiada co najmniej trzyletni staż pracy w Służbie Cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w Służbie Cywilnej;

• posiada tytuł magistra lub równorzędny;

• zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej, czyli angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, węgierski, portugalski, szwedzki, fiński, niderlandzki, grecki, duński, estoński, słoweński, litewski, czeski, słowacki, łotewski, irlandzki, bułgarski, rumuński, maltański;

• jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.

Tytułami równorzędnymi do tytułu magistra są: lekarz, lekarz weterynarii i lekarz dentysta. Nie są nimi tytuły inżyniera i licencjata.

Osoba zgłaszająca się do postępowania musi posiadać wymagany staż pracy najpóźniej w dniu 31 maja 2008 r.

Co najmniej trzy lata pracy

Wymagany staż pracy liczony jest od daty złożenia podpisu przez dyrektora generalnego właściwego urzędu. Osoba, która podjęła pracę w urzędzie 28 maja 2005 r., a dyrektor podpisał jej zgłoszenie 20 maja 2008 r., nie będzie miała wymaganego trzyletniego stażu. Ponadto jako stażu nie zalicza się czasu pracy przed 1 lipca 1999 r. Nieważny jest już również przepis przejściowy stanowiący, że w okresie dwóch lat od wejścia w życie ustawy, a więc do 2001 roku, jako staż pracy zalicza się pracę w administracji publicznej.

Przykładowo: urzędnik X, który pracował w urzędzie wojewódzkim do lipca 2000 r, następnie przeszedł do sektora prywatnego, a w styczniu 2007 r. powrócił do pracy w administracji publicznej, nie ma trzyletniego stażu pracy w Służbie Cywilnej.

Potwierdzenie znajomości języków

Znajomość języków obcych należy potwierdzić odpowiednim certyfikatem. Listę tych dokumentów określa załącznik do rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w Służbie Cywilnej.

Na liście tych dokumentów figurują m.in. certyfikaty na poziomie nie niższym niż B2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Rozporządzenie nie wymienia jednak certyfikatów wydanych przez firmę telc GmbH. Przepisy w obecnym brzmieniu dopuszczają do egzaminu tylko osoby, które zdały egzamin TELC, otrzymując certyfikat z firmy WBT GmbH. Taką nazwę firma telc GmbH nosiła do grudnia 2006 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała projekt nowelizacji rozporządzenia, uwzględniający zmiany w nazwie tej firmy dopuszczające dokumenty wydane przez telc GmbH od stycznia 2007 r. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie podpisany.

Zamiast certyfikatu

Znajomość języka potwierdza również m.in.: dyplom ukończenia studiów filologicznych, nauczycielskiego studium języków obcych, dyplom matury międzynarodowej, a także świadectwo ukończenia studiów podyplomowych za granicą lub w Polsce, ale prowadzonych we współpracy z uczelnią zagraniczną i z językiem obcym jako wykładowym.

Osoby, które mieszkały za granicą nawet kilka lat i biegle władają np. językiem francuskim, ale nie posiadają odpowiedniego dokumentu potwierdzającego jego znajomość, nie zostaną dopuszczone do postępowania.

Obowiązek rejestracji

Aby przystąpić do egzaminu, należy zarejestrować się na stronie internetowej http://rekrutacja.ksap.gov.pl/sc/, tj. w Internetowym Systemie Zgłoszeń. Formularz zgłoszenia składa się z dwóch części.

W części A wpisuje się dane osobowe i kontaktowe. W części B dyrektor generalny urzędu potwierdza, że dany kandydat spełnia wymagania ustawowe. W jednym z punktów należy podać daty potwierdzające staż. Pierwsza nie może być wcześniejsza niż 1 lipca 1999 r., a druga późniejsza niż dzień podpisania zgłoszenia przez dyrektora.


W kolejnym punkcie trzeba wskazać dokument potwierdzający znajomość języka obcego. Pracownicy Służby Cywilnej, którzy już się zarejestrowali w systemie, ostrzegają, że po każdym logowaniu trzeba sprawdzać zaznaczony certyfikat językowy. System bowiem nie zapamiętuje tego wybranego przez kandydata i za każdym razem wprowadza pierwszy z listy.

Z chwilą zarejestrowania się - zatem przed wysłaniem zgłoszenia do KSAP - kandydaci mają własne konto w Internetowym Systemie Zgłoszeń, za którego pośrednictwem otrzymują na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wszystkie ważne informacje. Szkoła natomiast ma dostęp do zgłoszeń.

Kandydaci poza elektroniczną rejestracją są zobowiązani do przesłania zgłoszenia pocztą. Wypełnione w Internetowym Systemie Zgłoszeń zgłoszenie trzeba wydrukować, podpisać, potwierdzić u dyrektora generalnego urzędu i wysłać na adres Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Kandydat podpisuje się na części A. Na części B podpis musi złożyć dyrektor generalny właściwego urzędu.

Konieczna opłata

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód opłaty za przystąpienie do postępowania. Jej wysokość w danym roku wynosi 35 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2008 roku opłata ta wynosi 394,10 zł. Należy ją wnieść na konto KSAP podane na jej stronie internetowej.

Trzyczęściowy egzamin pisemny

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech sprawdzianów:

• wiedzy - w formie testu wyboru trwającego nie krócej niż 60 minut i zawierającego 100 pytań m.in. z prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansów publicznych, Służby Cywilnej oraz zagadnień społecznych i ekonomicznych. Przykładowe materiały egzaminacyjne pochodzące z lat 2000-2006 dostępne są na stronie internetowej www.dsc.kprm.gov.pl. Jednak ubiegłoroczne podobno były znacznie trudniejsze i tych KSAP nie upublicznia. Za prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt, za brak odpowiedzi lub za odpowiedź nieprawidłową - 0 punktów,

• umiejętności - zakres tematyczny obejmuje sprawdzenie: umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności analizy i wykorzystania informacji, umiejętności planowania i organizacji, umiejętności podejmowania decyzji oraz umiejętności interpersonalnych. Trwa nie dłużej niż 120 minut. Maksymalnie można zdobyć 50 punktów.

• predyspozycji kierowniczych - zakres tematyczny obejmuje sprawdzenie następujących predyspozycji: motywacji, odporności na stres, predyspozycji osobowościowych, zdolności przywódczych. Trwa nie dłużej niż 90 minut. Maksymalnie można zdobyć 50 punktów.

Punkty do zdobycia

Aby zdać egzamin na urzędnika mianowanego, należy zdobyć ponad 60 proc. punktów z każdego ze sprawdzianów, czyli 61 i więcej punktów ze sprawdzianu wiedzy i 31 punktów i więcej ze sprawdzianu umiejętności oraz predyspozycji kierowniczych. Nie wystarczy mieć więcej niż 60 proc. wszystkich punktów.

Aby uzyskać mianowanie, należy zdać egzamin i zmieścić się w limicie mianowań określonym w ustawie budżetowej. W tym roku wynosi on 1 tys.

Ważne!

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód opłaty za przystąpienie do postępowania. Jej wysokość w danym roku wynosi 35 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym roku jest to 394,10 zł. Opłatę należy wnieść na konto KSAP podane na jej stronie internetowej

DLACZEGO WARTO STARAĆ SIĘ O MIANOWANIE

Urzędnik mianowany:

• ma większą stabilność pracy - zwolnienie może nastąpić tylko w wypadkach wskazanych w ustawie o Służbie Cywilnej,

• oprócz wynagrodzenia dostaje dodatek Służby Cywilnej w wysokości zależnej od posiadania stopnia służbowego.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

Więcej informacji na:

http://www.dsc.kprm.gov.pl/

http://rekrutacja.ksap.gov.pl/sc/


JOLANTA GÓRA

Podstawa prawna

• Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 170, poz. 1218 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w Służbie Cywilnej (Dz.U. nr 13, poz. 82 z późn. zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Potrącenie zaległości ZUS z emerytury od 2022 r.

  Potrącenie zaległości składkowych z emerytury, renty i zasiłku będzie możliwe od 2022 r. ZUS odliczy składkę zdrowotną, podatek i należności składkowe nieopłacone w terminie. Do jakiej wysokości?

  Niemcy: niezaszczepieni bez rekompensaty za czas kwarantanny

  Niezaszczepieni nie otrzymają rekompensaty za czas kwarantanny. Nowe przepisy w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

  Praca zdalna a work-life balance

  Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid [VIDEO]

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.