| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Czy pracownik może zakwestionować rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Czy pracownik może zakwestionować rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Jedną z form rozwiązania umowy o pracę jest porozumienie stron. Pracodawca musi jednak liczyć się z tym, że porozumienie o rozwiązaniu umowy może zostać zakwestionowane przez pracownika. Od podpisanego porozumienia stron można się bowiem uchylić, jeżeli zostało ono zawarte pod wypływem błędu lub groźby.

WAŻNE!

W razie błędu lub groźby co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli, czyli zawartego porozumienia stron.

W przypadku błędu co do treści czynności prawnej, jeżeli oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych jest możliwe tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć (art. 84 § 1 Kodeksu cywilnego). Ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

Jednocześnie przy uchyleniu się od skutków prawnych zawartego porozumienia stron można powoływać się tylko na błąd istotny, czyli taki, który uzasadnia przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści.

PRZYKŁAD

Pracownica zawarła z pracodawcą porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę. Już po jego podpisaniu dowiedziała się, że jest w ciąży. Wystąpiła więc do pracodawcy z pismem o uchyleniu się od porozumienia stron jako zawartego przez nią pod wpływem błędu. Gdyby bowiem wiedziała o swojej ciąży, to nie podpisałaby porozumienia stron. Pracodawca powinien uznać, że porozumienie stron zostało zawarte pod wpływem błędu i stosunek pracy pracownicy nadal trwa.

Jeżeli druga ze stron wywołała błąd podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej. Jednocześnie podstęp osoby trzeciej jest jednoznaczny z podstępem strony, jeżeli ta o podstępie wiedziała i nie zawiadomiła o nim drugiej strony albo jeżeli czynność prawna była nieodpłatna (art. 86 § 2 Kodeksu cywilnego). Prawo do uchylenia się od skutków oświadczenia woli wygasa w razie błędu (także wywołanego podstępem) z upływem roku od jego wykrycia (art. 88 § 2 Kodeksu cywilnego).

PRZYKŁAD

Pracodawca poinformował pracownika o tym, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy ma zamiar zlikwidować zakład pracy i zwolnić pracowników, w tym jego, i że znacznie korzystniejsze m.in. pod względem finansowym będzie dla niego podpisanie porozumienia rozwiązującego umowę o pracę, niż rozwiązanie umowy na skutek likwidacji firmy. Pracownik wyraził zgodę na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Po upływie pół roku okazało się, że nikt poza pracownikiem nie został zwolniony i że zakład pracy nadal funkcjonuje. Pracownik został wprowadzony w błąd przez pracodawcę. Ma zatem prawo uchylić się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli dotyczącego porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę. Pracownik może uchylić się od skutków złożonego oświadczenia w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że zakład pracy nadal funkcjonuje.

Przepisy dopuszczają również uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, złożonego pod wpływem groźby. Jeżeli ktoś złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe (art. 87 Kodeksu cywilnego).

PRZYKŁAD

Pracodawca wręczył do podpisu pracownikowi pismo rozwiązujące umowę o pracę za porozumieniem stron, informując go, że jeśli pracownik go nie podpisze, zwolni go dyscyplinarnie. Jeżeli pracownik podpisze zaproponowane mu rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, ma prawo uchylić się od skutków oświadczenia woli jako złożonego na skutek groźby.

Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 22 stycznia 2004 r. (I PK 199/03, OSNP 2004/22/384), możliwość uchylenia się przez pracownika od skutków prawnych oświadczenia woli (art. 87 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy), w przypadku przekazania mu przez pracodawcę informacji o zamiarze jednostronnego rozwiązania umowy o pracę, zależy od tego, czy celem pracodawcy było wymuszenie w ten sposób na pracowniku wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »