Kategorie

Powierzenie pracownikowi innej pracy

Maciej Chakowski
Zmiana rodzaju pracy pracownika jest często konieczna w warunkach funkcjonowania zakładu pracy. Pracodawca może pracownikowi powierzyć inną pracę zarówno czasowo, jak i na stałe.

Powierzenie pracownikowi innej pracy, a więc zmiana określonego w umowie o pracę rodzaju pracy, może nastąpić przez dokonanie przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego, zawarcie z pracownikiem porozumienia zmieniającego albo z pominięciem tych procedur – na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Wypowiedzenie zmieniające

W przypadku gdyby pracodawca chciał zmienić pracownikowi rodzaj wykonywanej pracy w sposób definitywny, może wypowiedzieć mu dotychczasowe warunki pracy (rodzaj pracy), stosując procedurę wypowiedzenia zmieniającego.

Reklama

Wypowiedzenie zmieniające musi być dokonane na piśmie, a więc podpisane przez pracodawcę lub osobę go reprezentującą w sprawach z zakresu prawa pracy. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Należy wskazać, że wyjątkowo wypowiedzenie warunków pracy może być uznane za nieuzasadnione, jeżeli zaproponowane pracownikowi stanowisko pracy jest nieodpowiednie ze względu na stan jego zdrowia.

Ponadto za nieuzasadnione należy uznać wypowiedzenie, które jest sprzeczne z celem wypowiedzenia zmieniającego. Celem takiego wypowiedzenia jest doprowadzenie do właściwego i racjonalnego wykorzystania kadry pracowniczej, zgodnie z kwalifikacjami i możliwościami tej kadry. Sprzeczne z tym celem jest takie wypowiedzenie, które w istocie zmierza do pozbycia się pracownika bez istotnej przyczyny. Postępowanie pracodawcy, który po trzech dniach od uprawomocnienia się orzeczenia sądu pracy, uznającego wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę za bezskuteczne, wypowiada temu pracownikowi trzy istotne elementy umowy o pracę, należy uznać za szykanowanie pracownika.

Podstawa prawna:

● art. 42 § 2 i 3 k.p.

Orzecznictwo:

● wyrok Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z 30 lipca 1975 r. (I P 557/75, niepubl.),

● wyrok SN z 23 maja 1997 r. (I PKN 187/97, OSNP 1998/9/265).

Porozumienie zmieniające

Pracodawca może też powierzyć pracownikowi inną pracę w sposób definitywny za wyraźną zgodą samego pracownika. Jeżeli strony stosunku pracy uznają, że chcą dokonać zmiany rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, mogą zawrzeć porozumienie zmieniające. Powinno ono zostać zawarte na piśmie przez złożenie zgodnych oświadczeń woli (podpisy) przez pracodawcę i pracownika. W takim przypadku pracownik w zasadzie nie może żądać przed sądem przywrócenia poprzednich warunków pracy, ponieważ sam wyraził zgodę na ich zmianę. Wyjątki od tej zasady dotyczą tzw. wad oświadczeń woli, które wpływają na nieważność zawartego porozumienia zmieniającego.

Wadami oświadczenia woli mogą być:

● brak świadomości i swobody (co oznacza, że osoba oświadczająca swoją wolę nie znajduje się w normalnym stanie psychicznym i fizycznym),

● pozorność (złożenie pozornego oświadczenia woli, które nie ma wywołać skutków prawnych),

● błąd (mylne wyobrażenie lub brak tego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy u osoby oświadczającej swoją wolę),

● groźba (wymuszenie oświadczenia woli stanowi jego wadę, jeśli jest poważne i bezprawne).

Podstawa prawna:

● art. 82–87 k.c. w zw. z art. 300 k.p.


Powierzenie innej pracy na 3 miesiące

Pracodawca może bez zgody pracownika lub wypowiadania mu warunków pracy dokonać tymczasowej zmiany jego rodzaju pracy. Należy wskazać, że wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Tymczasowe powierzenie pracownikowi innej pracy może nastąpić tylko na warunkach wskazanych w Kodeksie pracy:

● inną pracę można powierzyć tylko na maksymalnie 3 miesiące w ramach danego roku kalendarzowego,

● powierzenie innej pracy musi być uzasadnione przez pracodawcę przez wskazanie konkretnej jego potrzeby, która zmusza go do tymczasowej zmiany rodzaju pracy pracownikowi; określenie „uzasadnione potrzeby pracodawcy” oznacza uzasadnione potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko jednostki (komórki) organizacyjnej zakładu pracy, do której pracownik został skierowany,

● powierzenie pracownikowi innej pracy nie może powodować obniżenia wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi,

Reklama

● nowy rodzaj pracy musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika; nie jest możliwe powierzanie pracy znacząco poniżej kwalifikacji pracownika. Pracą odpowiednią do kwalifikacji pracownika jest praca, która ich nie przekracza i przy której te kwalifikacje znajdą choćby częściowe zastosowanie.

Należy podkreślić, że wyżej wskazane warunki muszą być spełnione łącznie, aby można było powierzyć pracownikowi inną pracę z pominięciem procedury wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia zmieniającego. Ważne jest, że powierzenie innej pracy nie wymaga zachowania formy pisemnej przez pracodawcę.

W razie odmowy podjęcia przez pracownika innej pracy oraz rozwiązania z tej przyczyny przez pracodawcę umowy o pracę na podstawie art. 52 k.p. do sądu pracy należy ocena, czy potrzeby pracodawcy uzasadniały skorzystanie z art. 42 § 4 k.p. i czy wobec tego odmowa przez pracownika podjęcia tej pracy mogła uzasadniać jego zwolnienie z pracy na podstawie art. 52 k.p., czyli w trybie natychmiastowym.

Pracodawcy często korzystają z opcji tymczasowego powierzenia pracownikowi innej pracy, w sytuacji gdy:

● pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, ale jego okres wypowiedzenia jeszcze nie upłynął,

● gdy stanowisko, na które z mocy orzeczenia sądu pracownik ma powrócić, jest obsadzone przez inną osobę i potrzeba czasu na dokonanie zmian o charakterze organizacyjno-personalnym.

Należy podkreślić, że powierzenie pracy nie może prowadzić do dyskryminacji pracownika. Taki zarzut może się pojawić szczególnie w sytuacjach, gdy pracodawca nie jest w stanie wykazać obiektywnych, uzasadnionych potrzeb zakładu pracy.

Podstawa prawna:

● art. 42 § 4 k.p.

Orzecznictwo:

● wyrok SN z 26 września 1978 r. (I PRN 54/78, OSNC 1979/3/60),

● wyrok SN z 13 marca 1979 r. (I PRN 18/79, niepubl.),

● wyrok SN z 8 sierpnia 1979 r. (I PR 55/79, OSNC 1980/1–2/30),

● wyrok SN z 5 lutego 1998 r. (I PKN 515/97, OSNP 1999/2/46).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?