reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 10 marca 2005 r. sygn. II PK 240/04

Wyrok SN z dnia 10 marca 2005 r. sygn. II PK 240/04

Wypowiedzenie umowy o pracę dokonane po skutecznym cofnięciu przez pracodawcę wcześniejszego wypowiedzenia skonsultowanego z organizacją związkową musi być poprzedzone konsultacją w trybie art. 38 § 1 k.p., nawet wówczas, gdy przyczyna wypowiedzenia pozostaje niezmieniona. Przewodniczący SSN Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca) Sędziowie SN:

Wyrok ten zaskarżył kasacją powód i opierając kasację na obu podstawach wymienionych w art. 3931 k.p.c. wniósł o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Poznaniu do ponownego rozpoznania ewentualnie o jego zmianę i oddalenie apelacji. Przepisem prawa materialnego, który zdaniem skarżącego został naruszony, jest art. 38 § 1 k.p., a naruszenie to polega na uznaniu wypowiedzenia umowy o pracę za zgodne z prawem mimo nieprzeprowadzenia konsultacji związkowej. Kolejnym naruszonym przepisem jest § 12 ust. 1 układu zbiorowego pracy zawierający zakaz wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli są możliwości zatrudnienia pracownika na innym stanowisku po przekwalifikowaniu. W związku z tym nastąpiło naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy o języku polskim przez przyjęcie, że pismo pozwanej z dnia 17 marca 2003 r. stanowi przewidzianą w § 12 ust. 1 układu zbiorowego pracy propozycję szkolenia. W ocenie powoda ze względu na zawarcie w tej propozycji sformułowań obcojęzycznych nie może być mowy o takim rozumieniu pisma. Stanowi to jednocześnie naruszenie art. 233 § 1 k.p.a, przez błędne uznanie za ustalony faktu, że powodowi zaproponowano podjęcie szkolenia.

W uzasadnieniu kasacji powód podniósł, że pozwana złożyła dwa kolejne oświadczenia woli. Przepisy prawa pracy nie przewidują że w razie dokonania kolejnego wypowiedzenia w krótkim czasie po dokonaniu poprzedniego, pozostaje w mocy część lub całość czynności podejmowanych przy wykonywaniu pierwszego z wypowiedzeń. Powołane w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku orzeczenia Sądu Najwyższego nie potwierdzają przyjętej przez Sąd Okręgowy tezy. Z wyroku z dnia 10 marca 1978 r., I PRN 22/78 wynika tylko tyle, że pracodawca nie może dokonać wypowiedzenia do czasu wyczerpania konsultacji związkowej. W kolejnym wyroku z dnia 17 grudnia 1997 r, I PKN 438/97, Sąd Najwyższy stwierdził, że ponowne zwrócenie się do zakładowej organizacji związkowej wymagane jest w przypadku zmiany okoliczności. Sąd Najwyższy powołał się w nim na uchwałę z dnia 19 maja 1978 r., V PZP 6/77, OSNCP 1978 nr 8, poz. 127), stwierdzającą że upływ czasu dzielący zakończenie postępowania przewidzianego w art. 38 k.p. od mającego nastąpić wypowiedzenia pracownikowi przez kierownika zakładu pracy umowy o pracę może uzasadniać konieczność ponownego zawiadomienia rady zakładowej o zamiarze wypowiedzenia (z reguły orientacyjnym terminem do uznania takiego upływu czasu jest termin miesięczny). W dalszej części uzasadnienia kasacji wymienione są inne orzeczenia Sądu Najwyższego - wyrok z dnia 1 grudnia 1978 r., I PR 84/78 (niepublikowany), wyrok z dnia 7 lipca 1981 r, I PRN 30/81, OSNCP 1981 nr 12, poz. 248) -prezentujące pogląd o konieczności ponowienia konsultacji w razie znacznego upływu czasu lub zmiany okoliczności. Jako okoliczność uzasadniającą rozpoznanie kasacji skarżący przedstawił następujące zagadnienie prawne: „czy w każdym przypadku ponownego dokonywania wypowiedzenia, w sytuacji gdy przy uprzednio dokonanym wypowiedzeniu, które utraciło moc obowiązującą wskutek jego cofnięcia, dokonano w sposób właściwy konsultacji określonej w art. 38 k.p., koniecznym jest ponowne przeprowadzenie konsultacji".

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria transportowa ITD-PIP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama