| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2006 r. sygn. II PK 315/05

Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2006 r. sygn. II PK 315/05

1. Istotą regulacji z art. 31 k.p. w zakresie dotyczącym wyznaczenia osoby do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest jej wskazanie na innej zasadzie niż pełnomocnictwo, z czym wiąże się możliwość udzielania przez nią pełnomocnictwa do działania za pracodawcę. 2. Przywrócenie do pracy pracownika zajmującego stanowisko kierownicze może być uznane za niecelowe (art. 45 § 2 k.p.), jeżeli usprawiedliwioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę była negatywna ocena wykonywania przez niego obowiązków, wskutek zaniechania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie kierowanej jednostki oraz brak umiejętności współpracy z przełożonymi i podwładnymi, a zasadność jego roszczeń wynika z uchybień formalnych pracodawcy.

Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2006 r. sygn. II PK 315/05

1. Istotą regulacji z art. 31 k.p. w zakresie dotyczącym wyznaczenia osoby do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest jej wskazanie na innej zasadzie niż pełnomocnictwo, z czym wiąże się możliwość udzielania przez nią pełnomocnictwa do działania za pracodawcę.

2. Przywrócenie do pracy pracownika zajmującego stanowisko kierownicze może być uznane za niecelowe (art. 45 § 2 k.p.), jeżeli usprawiedliwioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę była negatywna ocena wykonywania przez niego obowiązków, wskutek zaniechania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie kierowanej jednostki oraz brak umiejętności współpracy z przełożonymi i podwładnymi, a zasadność jego roszczeń wynika z uchybień formalnych pracodawcy.

Przewodniczący SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Sędziowie: SN Zbigniew Hajn, SA Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 czerwca 2006 r. sprawy z powództwa Małgorzaty K. przeciwko Straży Miejskiej w B. o przywrócenie do pracy, wyrównanie wynagrodzenia, wypłatę wynagrodzenia, ekwiwalent za urlop i odszkodowania, na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej i powódki od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2005 r. [...]

1) oddalił obie skargi kasacyjne,

2) zasądził od Straży Miejskiej w B. na rzecz Małgorzaty K. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu kasacyjnym.

Uzasadnienie

Powódka Małgorzata K. wniosła o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez p.o. Komendanta Straży Miejskiej w B, a nadto o zasądzenie od pozwanej Straży Miejskiej w B. wyrównania wynagrodzenia za okres od stycznia do kwietnia 2003 r. do wysokości wynagrodzenia przysługującego jej na stanowisku Komendanta Straży, ekwiwalentu pieniężnego za 26 dni urlopu wypoczynkowego w kwocie 4.716, 12 zł, odszkodowania w wysokości 5.785, 80 zł za wydanie niewłaściwego świadectwa pracy oraz wynagrodzenia za cały czas niewykonywania pracy na stanowisku p.o. Komendanta Straży, poczynając od 1 maja 2003 r.

Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 26 sierpnia 2004 r. zasądził od pozwanej na rzecz powódki tytułem wyrównania wynagrodzenia za styczeń 2003 r. kwotę 1.440, 91 zł, za luty 2003 r. - kwotę 3.170 zł, za marzec 2003 r. -kwotę 3.169, 97 zł i za kwiecień 2003 r. - kwotę 3.170 zł, wszystkie kwoty z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności do dnia zapłaty, oddalając powództwo w pozostałej części.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »