| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 19 lutego 2007 r., sygn. I PK 238/06

Wyrok SN z dnia 19 lutego 2007 r., sygn. I PK 238/06

Przepis art. 415 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) nie jest przepisem odrębnym w rozumieniu art. 68 k.p., a zatem nie stanowi pod­stawy nawiązania stosunku pracy z powołania.  

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 23 marca 2006 r. [...] zmienił wyrok zaskarżony przez Annę S. i Celestyna P. w ten spo­sób, że zasądził od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Ł. na rzecz powodów Anny S. i Celestyna P. kwoty po 28.277,37 zł tytułem odprawy z ustawo­wymi odsetkami od dnia 24 czerwca 2004 r. do dnia zapłaty oraz kwoty po 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz zasądził od Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska w Ł. na rzecz powodów Anny S. i Celestyna P. kwoty po 900 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za drugą instancję.

Sąd Okręgowy stwierdził, że zgodnie z treścią § 4 „Zasad wynagradzania członków zarządu i głównego księgowego WFOŚiGW w Ł.” obowiązujących u po­zwanego od dnia 1 stycznia 2003 r. członkom zarządu oraz głównemu księgowemu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia w przy­padku odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę przez podmiot zatrudniający z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków pracowni­czych. Sąd drugiej instancji uznał, że spór w niniejszej sprawie sprowadza się do rozstrzygnięcia czy prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w powyższym przepisie przysługuje członkowi zarządu z chwilą odwołania ze stanowiska, czy też dopiero wówczas, gdy w wyniku odwołania ze stanowiska doszło do utraty zatrudnienia. Sąd Okręgowy nie podzielił stanowiska Sądu pierwszej instancji, iż odprawa pieniężna przysługuje członkowi zarządu jedynie wówczas, gdy w wyniku odwołania ze stano­wiska doszło do ustania stosunku pracy, uznając, iż jest ono sprzeczne z literalną wykładnią powyższego przepisu regulaminu. Gdyby wolą Rady Nadzorczej strony pozwanej, twórcy omawianego przepisu, było uzależnienie prawa do odprawy w nim przewidzianej nie tylko od odwołania członka zarządu ze stanowiska ale także rozwiązania z nim stosunku pracy, zamiast spójnika „lub” użyłby spójnika „i”. Użycie na­tomiast spójnika „lub” jednoznacznie wskazuje, iż wiąże się ono z rozróżnieniem sy­tuacji prawnej członków zarządu, których powołuje się na stanowisko, a sytuacją głównego księgowego, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Mając powyższe na uwadze Sąd drugiej instancji uznał, iż przedmiotowa odprawa pieniężna jest rekompensatą przewidzianą dla członka zarządu w związku z utratą stanowi­ska, która może nastąpić w każdej chwili, a nie rekompensatą za utratę pracy u da­nego pracodawcy. Przyznanie prawa do odpraw pieniężnych - zdaniem Sądu drugiej instancji - nie narusza także art. 8 k.p. Przepis ten ma charakter klauzuli generalnej i może być stosowany wyłącznie wyjątkowo. To pracodawca uchwalił regulamin umożliwiający dochodzenie odpraw, a one stanowią jedynie rekompensatę za utratę stanowiska. Przyznanie ich nie może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego jak i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, nawet jeżeli po utracie stanowiska kontynuowano zatrudnienie.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »