reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 19 lutego 2007 r., sygn. I PK 238/06

Wyrok SN z dnia 19 lutego 2007 r., sygn. I PK 238/06

Przepis art. 415 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) nie jest przepisem odrębnym w rozumieniu art. 68 k.p., a zatem nie stanowi pod­stawy nawiązania stosunku pracy z powołania.  

Uchwałą Zarządu Województwa Ł. z dnia 31 lipca 2001 r. Celestyn P. został powołany z dniem 17 sierpnia 2001 r. na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ł. W dniu 13 sierpnia 2001 r. pomiędzy powodem a WFOŚiGW w Ł. zawarta została umowa o pracę mająca bezpośredni związek z wyżej wymienionym powołaniem. W dniu 23 czerwca 2004 r. Celestyn P. został odwołany z dotychczas zajmowanego stanowi­ska. Strony nadal wiązała umowa o pracę. Pracodawca wypowiedział warunki pracy i płacy w zakresie wynagrodzenia i stanowiska. Od dnia 1 stycznia 2005 r. powodowi powierzono stanowisko Kierownika Zespołu Administracyjno-Gospodarczego za wy­nagrodzeniem 5.900 zł oraz premią regulaminową. Zgodnie z § 5 zasad wynagra­dzania członków zarządu i głównego księgowego WFOŚiGW w Ł. członkom zarządu i głównemu księgowemu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 1,5 miesięcznego wynagrodzenia w przypadku odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę przez podmiot zatrudniający z innych przyczyn niż naruszenie podstawo­wych obowiązków pracowniczych.

Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują nowe zasady wynagradzania członków zarządu i głównego księgowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go­spodarki Wodnej w Ł. uchwalone przez Radę Nadzorczą Funduszu 11 grudnia 2002 r. Zgodnie z ich § 4 wysokość odprawy w przypadkach i warunkach takich jak okre­ślone dotychczas w § 5 odpowiadała trzymiesięcznemu wynagrodzeniu. Przepis ten został zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z 25 lutego 2005 r. Obecnie w sytuacji rozwiązania umowy o pracę z członkami zarządu lub głównym księgowym z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych może być im przyznana odprawa w wysokości nie niższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego. Decyzje w sprawie przyznania odprawy i jej wysokości podejmuje Rada Nadzorcza. Hipotetyczna wysokość odprawy dla Anny S. i dla Celestyna P. została ustalona na 28.277,37 zł., zaś dla Jerzego S. 29.765,64 zł.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy uznał, że stosunki pracy ja­kie łączyły strony zostały oparte na powołaniu. Wynika to z art. 415 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) w związku z art. 68 k.p. Umowy o pracę zawarte pomiędzy stronami sporu po akcie powołania były bez znaczenia. Pracodawca chciał „doprecyzować” pozostałe warunki pracy, które wynikały z aktu powołania. Zdaniem Sądu Rejonowego, odprawa pieniężna przysługiwałaby w razie ustania stosunku pracy wskutek odwołania w przy­padku członków zarządu, w przypadku zaś głównego księgowego, gdyby nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę. Za powyższym przemawia także charakter odprawy jako rekompensaty utraty pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Powodowie byli nadal związani umową o pracę ze stroną pozwaną, co zdaniem Sądu pierwszej instancji powodowało to, że przyznanie im prawa do odprawy sprzeczne byłoby z art. 8 k.p., czyli z zasadami współżycia społecznego, jak i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Przeciwna interpretacja prowadziłaby do absurdu, gdyż odprawa przysługiwałaby też w razie odwołania ze stanowiska i powołania na wyższe. Sąd Rejonowy zauważył „na marginesie”, że gdyby przyjąć, że powodowie byli zatrudnieni na podstawie umów o pracę, odprawy nie należałyby się na podstawie § 4 zasad wynagradzania, gdyż nie doszło do rozwiązania umów.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adriana Domeracki

PFR Portal PPK Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama