| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. I PK 269/06

Wyrok SN z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. I PK 269/06

1. Porozumienie rozwiązujące stosunek pracy, które zmierza do wyłączenia automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest nieważne ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującą normą art. 231 § 1 k.p. 2. Zgodnie z art. 231 § 1 k.p. pracodawca przejmujący zakład pracy nie może zmienić warunków pracy pracownika na jego niekorzyść z powodu sa­mego przejęcia zakładu pracy, bez względu na to, czy pracownik wyraża zgodę na taką zmianę.  

Sąd Rejonowy ustalił, że Teresa M. była zatrudniona w Samodzielnym Pu­blicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w E. (powoływanym dalej jako „SPZOZ”) w okresie od 4 marca 1985 r. do 13 listopada 2000 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. W zainicjowanym przez SPZOZ porozumieniu strony postanowiły zgodnie o rozwiązaniu łączącej je umowy o pracę z dniem 13 listopada 2000 r., wskazując, że przyczyną zawarcia porozumienia jest zaprzestanie przez SPZOZ prowadzenia usług medycznych oraz rozpoczęcie działalności w tym zakresie przez „P.-M.” Spółkę z o.o. w E. (powoływanej dalej jako „P.M.”), w której z dniem 14 listopada 2000 r. po­wódka podejmie pracę. Zgodnie z tym powódka podpisała 14 listopada 2000 r. umowę o pracę z pozwaną (tj. z „P.M.”). Strony ustaliły czas trwania umowy jako nieokreślony z wynagrodzeniem zasadniczym 700 zł brutto. Jako dzień rozpoczęcia pracy wskazano 14 listopada 2000 r. i w tym dniu powódka rozpoczęła pracę w po­zwanej Spółce, bez dnia przerwy w zatrudnieniu. Pozwana jest Spółką z o.o., powołaną na podstawie uchwały Rady Powiatu E. z 12 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego. Akt notarialny pozwanej Spółki sporządzono 1 sierpnia 2000 r. Zgodnie z nim wszystkie udziały w Spółce nabył powiat. Jako adres spółki wpisano adres SPZOZ w E., a jego ówczesny dyrektor został pierwszym prezesem pozwanej. Następnego dnia Spółka została wpisana do rejestru handlowego. Uchwałą zgromadzenia wspólników pozwanej z 3 sierpnia 2000 r. na podstawie umowy spółki z 1 sierpnia 2000 r. oraz na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) został utworzony zakład opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 8 ust. 3 wymienionej ustawy o nazwie M. Centrum Zdrowia. Zakład ten jest jednostką organizacyjną po­zwanej spółki i nie posiada osobowości prawnej. Decyzją z 5 września 2000 r. w sprawie założenia księgi rejestrowej dla M. Centrum Zdrowia ZOZ w E., organ rejestrujący stwierdził, że dokonał rejestracji do rejestru niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pierwsze umowy o świadczenie usług zdrowotnych z kasą chorych po­zwana podpisała 13 listopada 2000 r. Załącznikami do tych umów była lista perso­nelu Spółki złożona z pracowników, którzy wcześniej podpisali porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy z SPZOZ i przejściu do pozwanej. Aktem notarialnym z 18 stycznia 2001 r. Powiat E., działając na podstawie uchwał Rady Powiatu w E. z 4 grudnia 2000 r. w sprawie powierzenia Gminie - Miastu E. prowadzenia zadań w za­kresie promocji i ochrony zdrowia i w sprawie darowizny udziałów „P.M.” na rzecz Gminy E. oraz uchwał Rady Miasta E. z 5 grudnia 2001 r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę - Miasto E. zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz w sprawie przejęcia nieodpłatnie udziałów „P.M.” od Powiatu E., przekazał w formie darowizny Gminie - Miastu E. wszystkie udziały w „P.M.”. Przedstawiciele Po­wiatu E. darując Gminie - Miastu E. pozwaną Spółkę wskazali, że darują ją na należące do właściwości powiatu cele publiczne w zakresie promocji i ochrony zdrowia o charakterze ponadgminnym. Kwestie delegowania pracowników i świadczenia usług medycznych SPZOZ i pozwana ustaliły w ustnej umowie z października 2000 r., potwierdzonej następnie i uzupełnionej umową pisemną z 8 maja 2001 r. W konkluzji ustaleń faktycznych Sąd Rejonowy stwierdził, że Powiat E., zobowiązany ustawowo do promocji i ochrony zdrowia w zakresie lecznictwa zamkniętego i specjalistyczne­go, postanowił prowadzić tę działalność w innej formie niż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej i w tym celu utworzył spółkę prawa handlowego, którą przekazał w formie darowizny Gminie E. wraz z zadaniami w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Spółka ta nabyła mienie ruchome SPZOZ i pracuje w niej personel, który przeszedł do niej z tej placówki, rozwiązując w tym celu umowy o pracę z SPZOZ na zasadzie porozumienia stron.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »