Kategorie

Uprawnienia urlopowe

Ewa Wronikowska
Pracownicy z wyższym wykształceniem, rozpoczynając pierwszą pracę w życiu, krócej pracują, aby nabyć prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego - tylko 2 lata.

Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od stażu pracy oraz od poziomu wykształcenia pracownika. Zgodnie z Kodeksem pracy do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres nauki.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

• zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

• średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

• średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,

• średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,

• szkoły policealnej - 6 lat,

• szkoły wyższej - 8 lat (art. 155 § 1 k.p.).

Okresy nauki w szkołach ponadpodstawowych nie podlegają sumowaniu. Bierze się pod uwagę wyłącznie liczbę lat odpowiadającą najwyższemu osiągniętemu poziomowi wykształcenia.

Wymiar urlopu w zależności od ogólnego stażu pracy wynosi: 20 dni, jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat, 26 dni, jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat (art. 154 § 1 k.p.).

Ponadto należy zaznaczyć, że okres nauki wlicza się do stażu pracy zawsze, bez względu na okoliczności, np. w jakim okresie od zakończenia nauki - i gdzie pracownik podejmie zatrudnienie.

Pracownik powinien zatem wylegitymować się świadectwem ukończenia szkoły lub dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Ukończenie szkoły wyższej

Reklama

Ukończenie szkoły wyższej oznacza udokumentowane odbycie i zakończenie nauki w szkole wyższej zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z ustawą z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365 ze zm.) - art. 167 ustawy - absolwenci studiów otrzymują dyplomy państwowe ukończenia studiów wyższych, potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii - data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacji - data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

Data ukończenia studiów wskazana w dyplomie ma znaczenie w odniesieniu do uprawnień urlopowych i jest datą graniczną. Po tej dacie zalicza się do stażu pracy w zakresie uprawnień urlopowych wskazane w Kodeksie pracy 8 lat. Nie jest ważny rok, w którym nastąpi ukończenie studiów, czy semestr, lecz faktyczna data ich ukończenia.

Przykład

Student podjął pierwszą pracę w życiu 1 stycznia 2007 r., podczas 5. roku studiów. Egzamin magisterski złożył 15 czerwca 2007 r. W tym przypadku w dacie zatrudnienia nie miał prawa do wliczenia do stażu pracy 8 lat studiów. Prawo do zaliczenia nauki w szkole wyższej uzyskał dopiero 15 czerwca 2007 r.


Czas trwania studiów wyższych

Reklama

Do stażu wlicza się wyłącznie ten okres nauki przewidziany przepisami prawa, którego efektem jest ukończenie szkoły wyższej. Nie ma w tym przypadku znaczenia rzeczywisty czas trwania nauki - studiów, lecz okres przewidziany przepisami prawa dotyczący poszczególnych rodzajów studiów. Nie ma znaczenia, czy studia magisterskie zostały przedłużone np. przez powtarzanie roku, urlopy dziekańskie ponad ustawowo określony limit.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym studia w uczelni są prowadzone jako studia pierwszego, drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie (art. 159 ustawy). Zgodnie z art. 166 wskazanej ustawy studia licencjackie trwają od 6 do 8 semestrów, a studia inżynierskie 7 lub 8 semestrów.

Kodeks pracy nie rozróżnia studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów licencjackich oraz jednolitych magisterskich. W tym zakresie ukończenie którychkolwiek studiów wystarcza, by do stażu pracy zaliczyć 8 lat.

Jednoczesna praca i nauka

Zgodnie z art. 155 § 2 k.p., jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Przykład

W okresie pierwszego zatrudnienia pracownik przez 5 lat studiował. Studia ukończył, co potwierdził dyplomem ukończenia studiów wyższych. Ukończenie studiów powoduje, że do stażu zalicza się 8 lat. Do tej pory zaliczany był okres 4 lat z tytułu ukończenia szkoły ogólnokształcącej. W tym przypadku dla pracownika korzystniejsze jest zaliczenie do stażu pracy okresu rzeczywistego zatrudnienia, zamiast okresu studiów wyższych. Z tytułu ukończenia szkoły ogólnokształcącej zalicza się pracownikowi 4 lat + 5 lat zatrudnienia, co daje razem 9 lat. Natomiast w przypadku zaliczenia do stażu okresu nauki z tytułu ukończenia studiów wyższych zalicza się pracownikowi tylko 8 lat, bowiem nie wlicza się okresu zatrudnienia (jeżeli okresy te dublują się, zalicza się tylko jeden z nich - korzystniejszy).

Urlop uzupełniający

Zdarza się często, że pracownik informuje pracodawcę o ukończeniu studiów. W tym przypadku może mieć zastosowanie instytucja urlopu uzupełniającego. Urlop uzupełniający przysługuje pracownikowi w sytuacji, gdy pracownik wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze.

Do zwiększenia wymiaru urlopu może dojść na skutek:

• upływu okresu pracy powodującego wzrost uprawnień urlopowych (pracownikowi mija 10-letni okres zatrudnienia, zgodnie z art. 154 § 1 k.p.),

• wliczenia do stażu pracy okresu nauki zakończonej w czasie trwania zatrudnienia (art. 155 k.p.).

W odniesieniu do powszechnej regulacji art. 154 § 1 k.p. wymiar urlopu uzupełniającego zawsze będzie wynosił 6 dni roboczych. Pracownik zatem nabędzie prawo do dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego, które ma prawo wykorzystać w ciągu aktualnego roku kalendarzowego.

W przypadku urlopu uzupełniającego nie stosuje się zasady proporcjonalności. Zawsze przysługuje on w wymiarze 6 dni.

W sytuacji gdy pracownik nabył prawo do urlopu w zwiększonym wymiarze, nie wykorzystawszy jeszcze urlopu, do którego uprzednio uzyskał prawo w danym roku kalendarzowym, to wówczas przysługuje mu jeden podwyższony urlop.

Jeżeli jednak fakt ukończenia studiów wyższych nie powoduje podwyższenia stażu pracy do 10 lat, to w zakresie uprawnień urlopowych w danym roku nie powoduje to żadnych zmian. Pracodawca odnotowuje jedynie, że staż pracownika w odniesieniu do uprawnień urlopowych zwiększył się odpowiednio.

dr Ewa Wronikowska

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?