| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Urlopy > Urlop wypoczynkowy po wychowawczym

Urlop wypoczynkowy po wychowawczym

Powrót do pracy pracownika lub pracownicy po urlopie wychowawczym może spowodować problemy w ustaleniu jego prawa do urlopu wypoczynkowego.

Urlop wychowawczy jest szczególnym rodzajem urlopu pracowniczego, udzielanym w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Ma do niego prawo pracownik (bez względu na płeć) zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Jego wymiar to, co do zasady, maksymalnie 3 lata, przy czym pracownik może go wykorzystać maksymalnie w 4 częściach i nie później niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia (art. 186 § 1 i § 4 k.p.).

Okres urlopu wychowawczego nie powoduje przerwy w zatrudnieniu, tak jak to jest w przypadku urlopu bezpłatnego, udzielanego na podstawie art. 174 i nast. k.p. Okres ten w dniu jego zakończenia wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, obecnie obowiązujące przepisy nie ustalają tu żadnych wyjątków (zob. art. 1865 k.p.). To oznacza, że w przypadku gdy pracownik przed urlopem wychowawczym był uprawniony do mniejszego wymiaru urlopu, po powrocie z urlopu wychowawczego może nabyć prawo do urlopu w wyższym wymiarze.

Przykład

Alina Z. urodziła dziecko w marcu 2006 r. Po urlopie macierzyńskim zdecydowała się na przejście na urlop wychowawczy. Stosowny wniosek złożyła 30 września 2006 r., urlop rozpoczęła 1 października 2006 r. W tym dniu przysługiwał jej urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni, łączny okres zatrudnienia razem z okresem nauki wynosił wówczas dokładnie 9 lat i 2 miesiące.

Urlop wychowawczy, zgodnie z wnioskiem Aliny Z., zakończył się 30 września 2007 r. Z dniem 1 października 2007 r. powróciła do pracy. Od tego dnia jej urlopowy staż pracy wynosi 10 lat i 2 miesiące (urlop wychowawczy trwał 1 rok). Wymiar urlopu, do którego jest uprawniona Alina Z., to 8 dni, ma ona bowiem prawo do 3/12 z 26 dni.

W przypadku pracowników powracających z urlopu wychowawczego mają zastosowanie przepisy kodeksowe, odnoszące się do urlopów proporcjonalnych, udzielanych przez kolejnego pracodawcę pracownikowi, z którym wcześniej rozwiązano stosunek pracy. Dotyczy to jednak wyłącznie pracowników, których urlop wychowawczy trwał dłużej niż 1 miesiąc (art. 1552 § 1 pkt 2 k.p.). Gdyby urlop wychowawczy trwał krócej (np. 3 tygodnie), wówczas jego zakończenie przypadłoby na ten sam miesiąc lub na kolejny miesiąc. W obydwu przypadkach pracownik mógłby więc wykorzystać urlop wypoczynkowy w danym miesiącu, gdyż wykonywał wtedy pracę. Przy udzielaniu urlopów niepełny miesiąc zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca (art. 1552a § 2 k.p.). W tym wypadku nie może być mowy o urlopie proporcjonalnym.

Jeżeli urlop wychowawczy rozpoczął się i zakończył w tym samym roku kalendarzowym, wówczas wymiar urlopowy dla pracownika korzystającego z takiego urlopu ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Przykład

Anna S. w 2007 r. korzystała z urlopu wychowawczego przez 5 miesięcy. Urlop wypoczynkowy będzie jej przysługiwał za pozostałe 8 miesięcy tego roku. Wymiar urlopu dla Anny S. wynosi 26 dni, a zatem w 2007 r. przysługuje jej 18 dni urlopu. Ponieważ jednak Anna S. wykorzystała przed przejściem na urlop wychowawczy 10 dni urlopu wypoczynkowego, za rok 2007 przysługuje jej już tylko 8 dni do wykorzystania.


Jeżeli pracownik powraca z urlopu wychowawczego w innym roku niż rok rozpoczęcia urlopu (np. wykorzystał urlop w pełnym wymiarze - 3 lata bez przerwy), również przysługuje mu w roku powrotu do pracy - urlop proporcjonalny, udzielany zgodnie z art. 1551 § 1 pkt 2 k.p.

Analogicznie więc w roku kalendarzowym, w którym pracownik powraca do pracy po urlopie wychowawczym, przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze:

• proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

• proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Przy ustalaniu wymiaru urlopowego obowiązuje zasada, że kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1552a § 1 w zw. z art. 1553 k.p.).

Przykład

Julia P. 20 lutego 2008 r. złożyła u pracodawcy pismo w sprawie powrotu z urlopu wychowawczego. Po uzgodnieniu stawiła się do pracy 25 lutego. Jej wymiar urlopu w 2008 r. to 26 dni. Przysługujący jej urlop wypoczynkowy za 2008 r. będzie wynosił 11/12 urlopu (gdyż luty będzie zaokrąglony do pełnego miesiąca), tj. 24 dni.

Drugi przypadek może dotyczyć pracowników zatrudnionych na czas określony, którym umowa o pracę kończy się w roku powrotu z urlopu wychowawczego.

Przykład

Małgorzata N. powróciła z urlopu wychowawczego 2 marca 2008 r. Ponieważ była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony, jej stosunek pracy rozwiąże się 30 września 2008 r. Wymiar urlopu Małgorzaty N. to 20 dni. Jeżeli umowa ta nie zostanie przedłużona, w 2008 r. będzie jej przysługiwać u obecnego pracodawcy urlop proporcjonalny w wymiarze 7/12 pełnego urlopu - tj. 12 dni.

Należy pamiętać także o niewykorzystanych urlopach sprzed udzielenia urlopu wychowawczego. Pracodawca zobowiązany jest udzielić w późniejszym terminie każdego urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego z powodu urlopu macierzyńskiego (art. 166 k.p.). Natomiast roszczenia o udzielenie urlopu - tak jak inne roszczenia ze stosunku pracy - przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 § 1 k.p.). Urlop zaległy za dany rok powinien być udzielony najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego i od tego dnia liczy się termin przedawnienia zaległych urlopów (art. 168 k.p.).

Michał Culepa

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK