| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Urlopy > Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny polega na zwolnieniu pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia a pracodawcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Stosunek pracy trwa jednak nadal i podlega ochronie.

 

Uzgadniając możliwość odwołania pracownika z urlopu, pracodawca powinien mieć także świadomość, że, podobnie jak przy odwołaniu z urlopu wypoczynkowego, będzie ponosił bezpośrednie koszty związane z odwołaniem pracownika. W razie odwołania z urlopu bezpłatnego pracownik zobowiązany jest do stawienia się do pracy w terminie wyznaczonym przez pracodawcę. Odmowa podjęcia pracy należy traktować jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Nadużycie przez pracodawcę prawa do odwołania z urlopu, poczytane przez pracownika za ciężkie naruszenie przez pracodawcę wobec niego podstawowych obowiązków, może uzasadniać rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy na podstawie art. 55 § 11 k.p.

Odwołanie z urlopu nie musi oznaczać jego zakończenia. Po ustaniu okoliczności uzasadniających odwołanie pracownik może korzystać z urlopu bezpłatnego.

Powrót do pracy

Po zakończeniu urlopu bezpłatnego pracodawca jest obowiązany powierzyć pracownikowi wykonywanie obowiązków na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy pod warunkiem, że pracownik zgłosi gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po zakończeniu urlopu albo w terminie określonym przepisem szczególnym. Ze względu na to, że umowa o pracę łącząca pracodawcę i pracownika nie uległa rozwiązaniu tylko miało miejsce czasowe zawieszenie wzajemnych praw i obowiązków stron, warunki tej umowy są takie same jak przed urlopem.

Gdyby pracodawca zwlekał z dopuszczeniem pracownika do pracy po zakończonym urlopie bezpłatnym, może się zdarzyć, że pracownik, oczekując na decyzję pracodawcy w sprawie dopuszczenia do pracy, podejmie inne zatrudnienie na czas określony. W takiej sytuacji pracodawca nie powinien uznawać, że pracownik sam zrezygnował z zatrudnienia. Konieczność bowiem podjęcia przez pracownika innej pracy, podyktowana potrzebą uzyskania niezbędnych środków utrzymania, nie może być tłumaczona przeciwko niemu. W wyroku z 7 sierpnia 2001 r., (I PKN 577/00,OSNP 2003/13/308) Sąd Najwyższy uznał, że podjęcie przez pracownika zgłaszającego gotowość do pracy po zakończeniu urlopu bezpłatnego terminowego zatrudnienia w okresie oczekiwania na stanowisko pracodawcy w przedmiocie dopuszczenia do pracy nie wyklucza istnienia po stronie pracownika woli kontynuowania stosunku pracy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm.),
  • Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.),
  • Ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (DzU z 2003 r. nr 221, poz. 2199 ze zm.),
  • Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.),
  • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (DzU nr 71, poz. 336).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Emilianowicz Kuchta Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »