| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Urlopy > Uchwała SN z dnia 10 maja 2006 r. sygn. III PZP 3/06

Uchwała SN z dnia 10 maja 2006 r. sygn. III PZP 3/06

Sąd Najwyższy w składzie: SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krystyna Bednarczyk SSN Józef Iwulski Protokolant Edyta Jastrzębska w sprawie z powództwa Marianny R. przeciwko Zespołowi Szkół Nr 3 im. (.) w P. o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i

Sąd Rejonowy w P. oddalił powództwo. Uznał, że zgodnie z art. 65 Karty Nauczyciela powódka nabyła prawo do kolejnego urlopu z dniem 1 stycznia 2005 r., lecz w żadnym razie nie można przyjąć, że w pełnym wymiarze wskazanym w art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela. Taki wniosek wyklucza bowiem treść art. 64 ust. 5 zdanie 1 tej Karty, który przyznaje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania nauczycielowi zatrudnionemu przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której organizacji przewidziano ferie letnie i zimowe. Tak jednak nie było w niniejszej sprawie, gdyż zatrudnienie powódki ustało z dniem 28 stycznia 2005 r. Również zdanie drugie tego artykułu nie ma wobec niej zastosowania ponieważ dotyczy nauczycieli zatrudnionych na czas określony, a nie jak wówczas powódka - na czas nieokreślony. Poza tym skoro w organizacji pracy tego Zespołu Szkół przewidziane są ferie szkolne, do oceny żądania powódki nie może mieć zastosowania art. 64 ust. 5a Karty Nauczyciela. Wobec tego Sąd Rejonowy uznał, iż w Karcie Nauczyciela brak jest jakiejkolwiek regulacji dotyczącej urlopu przysługującego nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony w szkole, w której przewidziano ferie, a który nie był zatrudniony przez cały czas trwania zajęć w danym roku i w związku z tym, na mocy art. 91c ust. 1 tego aktu w takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, a ściślej art. 1551 k.p. Dlatego też wymiar należnego powódce urlopu za 2005 rok ustalony powinien być proporcjonalnie do okresu przepracowanego przez nią w tym roku ponieważ dopiero w razie niewykorzystania tego urlopu w tak określonym wymiarze zaktualizowałoby się po jej stronie roszczenie o ekwiwalent. Przy czym wypłacono powódce ekwiwalent za 2 tygodnie, a więc w rozmiarze większym niż wymiar urlopu przysługującego jej proporcjonalnie do okresu przepracowanego w 2005 roku.

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. rozpoznając apelację powódki od tego wyroku przedstawił rozpatrywane zagadnienie prawne. Zwrócił uwagę na poważne wątpliwości, które pojawiają się w związku z wykładnią art. 64 ust. 5 Karty Nauczyciela. W zdaniu pierwszym tego artykułu jest mowa o zatrudnieniu przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym, zaś w zdaniu drugim - o zatrudnieniu przez okres krótszy niż 10 miesięcy, co mogłoby, zdaniem Sądu, sugerować, że przepis ten odnosi się wyłącznie do umów terminowych, a nie tych zawartych na czas nieokreślony. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, a więc nie na czas określony zupełnie niezrozumiałe byłoby uzależnianie wymiaru urlopu od okresu zatrudnienia, jak to ma miejsce w tym artykule, zwłaszcza, że cały czas jest mowa o okresie zatrudnienia, a nie okresie przepracowanym. Zdanie drugie ustępu 5 wprost odnosi swoją regulację o proporcjonalnym wymiarze urlopu do określonego w umowie (a nie przepracowanego) okresu prowadzenia zajęć. Powyższe zastrzeżenia są, w ocenie Sądu, uzasadnione jeśli weźmie się pod uwagę, że art. 64 w ust. 5a odnoszącym się do wymiaru urlopu nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, a których stosunek pracy został nawiązany lub ustał w trakcie roku kalendarzowego, mowa jest wyłącznie o okresie przepracowanym a nie zatrudnienia, co sugeruje, iż ustawodawca różnicuje te sytuacje. Poza tym, jak stwierdził Sąd, nie wydaje się, aby zasadne było przyjęcie, że zdanie pierwsze tego ustępu odnosi się do umów zawartych na czas nieokreślony, podczas gdy zdanie drugie reguluje wymiar urlopu tylko w przypadku umów zawartych na czas określony.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Emilianowicz Kuchta Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »