| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Utwór w prawie pracy

Utwór w prawie pracy

Nabycie praw do utworu pracowniczego następuje z chwilą jego przyjęcia przez pracodawcę (także w sposób doro­zumiany). Niewyrażenie zgody przez pracownika na przejście tych praw nie ma w tym przypadku znacze­nia. Jeżeli natomiast pracodawca nie przyjmie dzieła (utworu) pracownika - nie zawiadomi albo zawiado­mi go o nieprzyjęciu dzieła w ciągu 6 miesięcy od wykonania, prawa autorskie do utworu pracownicze­go przysługują pracownikowi.

Utwór

Definicja podstawowa

Dzieło naukowe, literackie, muzyczne, filmowe itp.

Utwór pracowniczy

W prawie pracy

W przypadku gdy w ramach obowiązków pracow­niczych wynikających ze stosunku pracy pracow­nik ma wykonać (lub stale wykonuje) utwór w rozu­mieniu prawa autorskiego, prawa do niego naby­wa pracodawca w zakresie określonym w umowie. Jeżeli nie zostanie to wyłączone w umowie o pracę, pracodawca nabywa prawa autorskie do wszyst­kich utworów pracownika wytworzonych w okresie zatrudnienia. W sytuacji gdy pracownik w ramach stosunku pracy będzie tworzył utwory w rozumieniu prawa autorskiego, taki obowiązek i zasady powin­ny być wpisane w umowie o pracę. Może to regulo­wać także regulamin pracy obowiązujący w zakła­dzie czy zakres czynności pracownika.

Zobacz również: Honorarium z tytułu praw autorskich a składki

Nabycie praw do utworu pracowniczego następuje z chwilą jego przyjęcia przez pracodawcę (także w sposób doro­zumiany). Niewyrażenie zgody przez pracownika na przejście tych praw nie ma w tym przypadku znacze­nia. Jeżeli natomiast pracodawca nie przyjmie dzieła (utworu) pracownika - nie zawiadomi albo zawiado­mi go o nieprzyjęciu dzieła w ciągu 6 miesięcy od wykonania, prawa autorskie do utworu pracownicze­go przysługują pracownikowi. Wyjątek dotyczy pracowniczych utworów nauko­wych stworzonych w ramach instytucji nauko­wych. Wówczas taka instytucja ma pierwszeństwo w opublikowaniu utworu. Pierwszeństwo to wyga­sa, jeśli z twórcą nie zawarto umowy w ciągu 6 mie­sięcy od dostarczenia utworu albo gdy nie zostanie on opublikowany w ciągu 2 lat. Przy pracowniczych programach komputerowych prawa autorskie przy­sługują pracodawcy, jeżeli w umowie nie zastrze­żono inaczej.

W przypadku przysługiwania pracodawcy praw do utworu pracowniczego może on nim swobodnie rozporządzać, m.in. kopiować i kilkakrotnie wyda­wać.

Polecamy serwis: Umowa o dzieło

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Sofath

Prekursor i lider na europejskim rynku pomp ciepła.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »