| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Co grozi pracodawcy za nieuprawnione przetwarzanie danych wrażliwych pracownika

Co grozi pracodawcy za nieuprawnione przetwarzanie danych wrażliwych pracownika

Bez prawnego uzasadnienia pracodawca nie może pozyskiwać i przetwarzać danych wrażliwych pracownika. W razie nieuprawnionego gromadzenia tych informacji podwładny może żądać od firmy odszkodowania, a pracodawca oprócz obowiązku jego zapłacenia może ponieść także odpowiedzialność karną.

W praktyce, podczas zatrudnienia pracownika, firma może pozyskać i przetwarzać jego dane wrażliwe. Zakres tych informacji wykracza poza informacje, które pracodawca może uzyskiwać w procesie zatrudnienia zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy. Ponadto informacje wrażliwe są szczególnie chronione przez prawo, ponieważ dotyczą bezpośrednio sfer należących do prywatności czy nawet intymności osoby fizycznej.

Zakres danych wrażliwych

Wrażliwymi danymi osobowymi są informacje dotyczące:

  • pochodzenia rasowego lub etnicznego,
  • poglądów politycznych,
  • przekonań religijnych lub filozoficznych (odnosi się to także do postawy ateistycznej lub agnostycznej, kategoria ta nie obejmuje natomiast zasad moralnych),
  • przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej (także fakt nieprzynależności i wystąpienia z organizacji),
  • stanu zdrowia,
  • kodu genetycznego,
  • nałogów (w tym poddania się leczeniu odwykowemu lub przerwania go, uczestniczenia w grupach i organizacjach stawiających sobie za cel walkę z uzależnieniami),
  • życia seksualnego,
  • skazań, orzeczeń o ukaraniu, mandatów karnych oraz innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym (art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

(!)

Zakaz zbierania i przetwarzania danych wrażliwych pracownika dotyczy każdego pracodawcy bez względu na formę prowadzenia działalności (chodzi zarówno o przedsiębiorstwa państwowe, jak i prywatne, spółki prawa handlowego, osoby fizyczne) oraz odnosi się do każdej postaci przetwarzania danych (zautomatyzowanej czy manualnej), w tym także w formie tzw. ankiet personalnych.

W art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych zawarty jest katalog przypadków, gdy zbieranie danych wrażliwych jest dozwolone. Jest to możliwe np. gdy osoba, której dane dotyczą, na piśmie wyrazi na to zgodę. W praktyce pracodawcy często korzystają z tego przepisu. Należy jednak wskazać, że podstawowym warunkiem skuteczności zgody na zbieranie danych wrażliwych jest wyraźna i swobodnie wyrażona zgoda osoby, której one dotyczą. W stosunkach pracy to właśnie wątpliwość co do swobody przy udzieleniu zgody wyłącza zbieranie danych wrażliwych w powołaniu na tę możliwość. Powyższe potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 grudnia 2009 r. (sygn. akt I OSK 249/09). Zdaniem NSA, brak równowagi w relacji pracodawca – pracownik stawia pod znakiem zapytania dobrowolność wyrażenia zgody na pobieranie i przetwarzanie danych osobowych. Uznanie faktu wyrażenia zgody na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy jako okoliczności legalizującej pobranie od pracownika innych danych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, stanowiłoby obejście tego przepisu.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »