Kategorie

Czy można prowadzić dokumentację kadrową w formie elektronicznej

Beata Naróg
Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia
Pracodawca może prowadzić część dokumentacji kadrowej w wersji elektronicznej. Jest to dopuszczalne m.in. w przypadku ewidencji czasu pracy. Jednak wzór takiej karty pracodawca musi opracować samodzielnie.

Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie akt osobowych, w których musi znaleźć się wiele dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia danego pracownika. Nie ulega zatem wątpliwości, że wszystkie te dokumenty będą musiały mieć formę pisemną.

Nie można ograniczyć się do formy elektronicznej w przypadku umów o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, karty szkolenia bhp, oświadczeń o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich i innych dokumentów, zmiany warunków pracy i płacy, świadectw pracy, na których jest wymagany podpis pracownika. Także inne dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, wymagają zachowania tradycyjnej formy pisemnej, gdyż wpinane są do akt osobowych pracownika.

Nie jest także dopuszczalna samowolna zmiana przez pracodawcę formy tworzenia tych dokumentów z papierowej na elektroniczną.

Dokumenty w formie elektronicznej

Jak już wspomniano powyżej, wszelka dokumentacja wewnętrzna tworzona na potrzeby danego zakładu pracy może zostać zastąpiona wygodniejszą i efektywniejszą formą elektroniczną. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju rejestry, np. rejestr pracowników zatrudnionych lub zwolnionych. W formie elektronicznej mogą być również tworzone tzw. karty obiegowe, funkcjonujące w szczególności w większych przedsiębiorstwach. Kiedyś pracownik zatrudniany lub zwalniany otrzymywał pisemną kartę obiegową i na niej zbierał podpisy w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Karty obiegowe stanowią formę przepływu informacji o pracowniku między komórkami organizacyjnymi. Taka karta może jednak z powodzeniem (przynajmniej częściowo) zostać zastąpiona formą elektroniczną. Znajdzie ona zastosowanie we wszystkich tych przypadkach, w których pracownik nie musi być osobiście w określonej komórce. Oszczędzi to czas nie tylko pracownika, który musi przejść kilka działów, ale także w mojej ocenie usprawni przepływ informacji.

Przykład

Reklama

W firmie obowiązuje karta obiegowa zatrudnienia i zwolnienia. Zatrudniany pracownik musi stawić się w komórce bhp (szkolenie wstępne i ppoż.), magazynie odzieżowym, komórce informatycznej (założenie loginu i hasła do systemu komputerowego, a w razie zwolnienia – jego zablokowanie). Karta obiegowa przyjęcia jest stosowana w formie papierowej, gdyż pracownik musi osobiście przejść wymagane szkolenia, uzyskać login i początkowe hasło, odebrać odzież. Natomiast karta obiegowa zwolnienia jest stosowana w formie elektronicznej i polega na szybkim e-mailowym powiadomieniu wszystkich zainteresowanych komórek o tym, że osoba ta już nie będzie pracować. Takie rozwiązanie powoduje szybszy czas reakcji poszczególnych działów.

Innymi dokumentami, które mogą być tworzone w formie elektronicznej, są wnioski urlopowe i plany urlopów. Przepisy Kodeksu pracy nie regulują kwestii formy, w jakiej powinien być sporządzony plan urlopów lub wniosek urlopowy. A zatem nie ma przeszkód, aby pracodawca wprowadził w tym zakresie formę elektroniczną. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników powinni uregulować tę kwestię w przepisach wewnątrzzakładowych, w regulaminie pracy.


Przykład

Plan urlopów opracowany został jako „druk elektroniczny”. W poszczególnych działach kierownicy komórek organizacyjnych, po rozpatrzeniu wniosków pracowników, nanoszą do systemu propozycje planów urlopów, które później są opiniowane przez przedstawicieli związków zawodowych oraz zatwierdzane przez pracodawcę. Zatwierdzanie odbywa się przez wprowadzenie odpowiednich haseł osób uprawnionych. Wówczas druk oznaczany jest kolorem zielonym, a wszelkie w nim zmiany możliwe są tylko po akceptacji dyrektora lub osoby upoważnionej.

Podsumowując, należy stwierdzić, że we wszystkich przypadkach, w których przepisy prawa pracy nie wymagają formy pisemnej, dopuszczalne jest zastosowanie formy elektronicznej dokumentu.

Ewidencja czasu pracy

Oddzielnego potraktowania wymaga ewidencja czasu pracy. Jest to jeden z obszerniejszych i ważniejszych dokumentów, które co miesiąc powstają w komórce kadrowej. Problem dla pracodawców stwarza przede wszystkim miejsce, jakie zajmuje ewidencja prowadzona w formie papierowej. Niewątpliwie zastąpienie tradycyjnej formy papierowej elektroniczną byłoby dla pracodawcy dużo bardziej ekonomiczne.

Czy zatem można zastąpić formę pisemną formą elektroniczną?

Forma elektroniczna jest dopuszczalna jednak po spełnieniu określonych warunków.

Zgodnie z przepisami prawa ewidencja czasu pracy powinna być założona imiennie dla każdego pracownika. Wzór takiej karty opracowuje samodzielnie pracodawca, posiłkując się przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r., w którym określono, jakie informacje muszą się w ewidencji znaleźć.

W ewidencji należy zatem umieścić informacje o:

 • pracy w poszczególnych dobach, w tym pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,
 • dyżurach,
 • urlopach,
 • zwolnieniach od pracy oraz
 • innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy.

Ewidencjonowanie godzin pracy nie jest obowiązkowe w stosunku do pracowników:

 • objętych systemem zadaniowego czasu pracy,
 • zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz
 • otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.

Brak obowiązku ewidencjonowania godzin pracy nie oznacza, że ewidencji dla tych osób nie trzeba prowadzić. Ewidencję należy dla tych osób założyć, ale zaznaczamy w niej tylko ewentualne absencje.

Reklama

Przepisy prawa nie wskazują, że ewidencja czasu pracy musi być prowadzona w formie pisemnej, dopuszczalne zatem jest jej tworzenie i przechowywanie w formie elektronicznej. Należy jednak pamiętać, że inne dokumenty, stanowiące załącznik do ewidencji muszą już być sporządzone w formie pisemnej, chodzi tu przede wszystkim o wnioski pracowników o udzielenie czasu wolnego w zamian za godziny nadliczbowe.

Ponieważ ewidencja czasu pracy musi być udostępniana do wglądu przez pracodawcę na wniosek pracownika lub w trakcie kontroli inspektorowi pracy, wskazane byłoby, aby istniała możliwość jej wydrukowania odrębnie dla każdego pracownika.

Podstawa prawna:

 • art. 149 Kodeksu pracy,
 • § 8 pkt 1 rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62, poz. 286).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?