Kategorie

Uprawnienia pracownicze po przywróceniu do pracy

Anna G. Dębińska
Zachowanie ciągłości okresu zatrudnienia pracownika w sytuacji, gdy została mu bezprawnie wypowiedziana umowa o pracę, a następnie pracownik został przywrócony do pracy lub uzyskał z tego tytułu odszkodowanie, w praktyce budzi wiele wątpliwości.

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia (art. 51 § 1 k.p.).

Wliczenie okresu pozostawania bez pracy

Reklama

Wskazane w cytowanym powyżej przepisie określenie „okres pozostawania bez pracy” dotyczy zakresu czasowego, w którym pracownik nie świadczył pracy na rzecz pracodawcy, który rozwiązał z nim umowę z naruszeniem przepisów prawnych. W istocie w przypadku przywrócenia pracownika do pracy i zasądzenia wynagrodzenia, po takim nieuzasadnionym wypowiedzeniu umowy o pracę, nie można uznać całego czasu pozostawania bez pracy za okres zatrudnienia.

Ustawodawca wskazuje jedynie, że okres ten ulega zaliczeniu do okresu zatrudnienia danego pracownika pod warunkiem podjęcia przez niego pracy lub co najmniej zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy.

Za zastosowaniem takiej wykładni ww. przepisów przemawia również aktualna linia orzecznictwa. Zdaniem Sądu Najwyższego, przez pojęcie „okres pozostawania bez pracy”, o którym mowa w art. 51 § 1 k.p., należy rozumieć okres nieświadczenia pracy u pracodawcy, który dokonał wypowiedzenia niezgodnie z prawem. Przepis ten nie nakazuje uznania okresu pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie, za okres zatrudnienia, lecz jedynie wliczenie tego okresu do okresu zatrudnienia. Okres pozostawania bez pracy może zostać zaliczony do okresu zatrudnienia (stażu pracy) tylko wtedy, gdy pracownik podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. Przepis ten nie wprowadza natomiast fikcji prawnej, że pracownik przywrócony do pracy w okresie pozostawania bez pracy pozostawał w stosunku pracy. Za okres pozostawania bez pracy pracownikowi przywróconemu do pracy orzeczeniem sądu, który podjął pracę u dotychczasowego pracodawcy, nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego (wyrok z 12 kwietnia 2007 r., I PK 261/06).

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Reklama

Treść cytowanego powyżej przepisu mogłaby sugerować, że pracownik, którego na mocy orzeczenia sądu przywrócono do pracy, posiada wszystkie uprawnienia przysługujące mu, gdyby bez przerwy świadczył pracę na rzecz pracodawcy. Tymczasem jest jednak inaczej. Zwolniony pracownik za czas pozostawania bez pracy nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego ani nie może wykorzystać nabytego wcześniej uprawnienia urlopowego. Urlop wypoczynkowy jest prawem majątkowym polegającym na zwolnieniu pracownika od obowiązku wykonywania pracy w celu wypoczynku, przy jednoczesnym zapewnieniu przez ten czas wynagrodzenia (urlopowego).

Zdaniem Sądu Najwyższego, przy nabywaniu prawa do urlopu decydujące znaczenie ma pozostawanie w stosunku pracy, a nie samo świadczenie pracy (uzasadnienie uchwały z 4 kwietnia 1995 r., I PZP 10/95). Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z 28 września 1990 r., przyjmując w uzasadnieniu, że prawo do urlopu wypoczynkowego zależy od pozostawania w stosunku pracy (III PZP 15/90).


Do istoty stosunku pracy należy również to, że urlop przysługuje pracownikowi w wymiarze określonym przepisami prawa pracy i w czasie ustalonym przez pracodawcę. Ze względu na swój cel urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w naturze i w całości, a zamiana urlopu na ekwiwalent pieniężny możliwa jest tylko w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa pracy.

Aktualne orzecznictwo wskazuje również, że w tym okresie pracownikowi nie przysługują również inne świadczenia, które wynikają ze stosunku pracy, m.in. prawo do świadczeń socjalnych lub tzw. trzynastki.

Podstawa wliczenia do okresu zatrudnienia

Jak zostało już wskazane powyżej, pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który zostało mu przyznane wynagrodzenie. Jednocześnie okres pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, która powoduje utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego pozostawania w zatrudnieniu. Jeżeli sąd pracy zasądza na rzecz pracownika odszkodowanie w związku z bezpodstawnym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę, wliczenie czasu, za który sąd przyznał odszkodowanie, do okresu zatrudnienia następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Mimo że w związku z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy (art. 97 § 1 zd. 1 k.p.), pracownik nie może skuteczenie żądać od pracodawcy, aby ten wskazał w świadectwie pracy informację o przyznanym przez sąd pracy odszkodowaniu. Na pracodawcę nie został bowiem nałożony obowiązek wskazywania w świadectwie pracy informacji o fakcie przyznania pracownikowi odszkodowania przez sąd pracy.

W praktyce świadectwo pracy jest dokumentem wystawianym najczęściej w dniu rozwiązania umowy o pracę. Tymczasem wystąpienie przez pracownika z roszczeniem odszkodowaczym z powodu bezprawnego lub niezgodnego z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę następuje po wydaniu świadectwa pracy.

WAŻNE!

Pracownik ma prawo żądać wliczenia okresu pozostawania bez pracy do okresu zatrudnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu pracy, zasądzającego odszkodowanie.

W zależności od treści orzeczenia sądu zaliczenia okresu pozostawania bez pracy do ogólnego czasu pracy dokonuje poprzedni bądź nowy pracodawca. W przypadku wydania przez sąd pracy wyroku nakazującego przywrócenie do pracy zaliczenia okresu pozostawania bez pracy dokonuje pracodawca, który zatrudniał pracownika na dotychczas zajmowanym stanowisku. Natomiast w sytuacji gdy sąd pracy zasądza na rzecz pracownika odszkodowanie, zaliczenie do stażu pracy okresu pozostawania bez pracy dokonuje nowy pracodawca, u którego pracownik podejmie pracę.

Wliczenie przez nowego pracodawcę do pracowniczego stażu okresu pozostawania bez pracy, za który przyznano odszkodowanie, następuje na podstawie świadectwa pracy – uzupełnionego na wniosek pracownika – wydanego przez poprzedniego pracodawcę (§ 5 ust. 3 rozporządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania – DzU nr 60, poz. 282 ze zm.).

Podstawa prawna:

 • art. 51, 56, 97, 152 Kodeksu pracy,
 • orzeczenia Sądu Najwyższego:

– wyrok z 12 kwietnia 2007 r. (I PK 261/06, niepubl.),

– uchwała z 28 września 1990 r. (III PZP 15/90, OSNC 1991/4/45),

– uchwała z 4 kwietnia 1995 r. (I PZP 10/95, OSNP 1995/18/228).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?