| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jak udowodnić nietrzeźwość pracownika lub pracodawcy

Jak udowodnić nietrzeźwość pracownika lub pracodawcy

Do udokumentowania nietrzeźwości bądź odurzenia pracownika lub pracodawcy nie zawsze potrzebne jest badanie krwi czy wydychanego powietrza przez użycie probierza trzeźwości. Wystarczające mogą okazać się zeznania świadków.

@RY1@i26/2010/004/i26.2010.004.000.0014.101.jpg@RY2@

Rozmowa z Anną Jastrun, radcą prawnym z kancelarii Clifford Chance.

● Czy niewykonanie polecenia służbowego wydanego przez nietrzeźwego pracodawcę może prowadzić do odpowiedzialności dyscyplinarnej pracownika?

– Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli pracodawca wydaje polecenie, które nie wychodzi poza zakres obowiązków pracownika i jest zgodne z prawem, to pracownik powinien dane polecenie wykonać, nawet jeżeli pracodawca znajduje się w stanie nietrzeźwości.

Z praktycznego punktu widzenia trudno udowodnić stan nietrzeźwości pracodawcy w momencie wydawania pracownikowi polecenia, którego ten nie wykonał tylko dlatego, że przypuszczał, że pracodawca był nietrzeźwy. Jeżeli pracownik jest w stanie udowodnić przed sądem stan nietrzeźwości pracodawcy (np. nagranie wideo lub głosowe), może stanowić to linię obrony pracownika przeciwko dyscyplinarnemu zwolnieniu go z pracy za to, że odmówił wykonania polecenia sprzecznego z prawem lub umową.

● W jaki sposób można udowodnić stan nietrzeźwości pracownika lub pracodawcy przebywającego na terenie zakładu pracy? Kto ponosi koszty badania?

– Przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy w stanie nietrzeźwym uzasadnia jego odsunięcie od pracy, a w miarę potrzeby – także z terenu zakładu pracy. Do celów postępowania w sprawach ze stosunku pracy nie jest konieczne ustalenie ściśle określonego stężenia alkoholu we krwi pracownika. A zatem do udokumentowania nietrzeźwości lub odurzenia pracownika nie zawsze potrzebne jest użycie probierza trzeźwości (popularnie zwanego alkomatem lub alkotestem) czy badanie krwi. Wystarczające mogą okazać się zeznania świadków. Co istotne, odmowa poddania się badaniu działa jednak zawsze na niekorzyść danej osoby, nie jest to równoznaczne z przyznaniem się do winy, ale nie polepsza sytuacji pracownika.

Jeżeli pracownik kwestionuje twierdzenia pracodawcy i decyzję o niedopuszczeniu go do pracy, powinien sam zażądać zbadania siebie na obecność alkoholu czy narkotyków. Na żądanie pracownika pracodawca zobowiązany jest zapewnić przeprowadzenie badań. Odbywa się to przez zbadanie wydychanego powietrza, krwi lub moczu. Badanie wydychanego powietrza może przeprowadzić osoba upoważniona przez kierownika zakładu pracy, natomiast badanie krwi i moczu tylko uprawnione laboratoria lub pracownie analityczne. Z badania sporządza się protokół. Badanie wydychanego powietrza (jak każde inne badanie) można wykonać jedynie za zgodą pracownika.

Obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszczenie nietrzeźwego pracownika do pracy, a jeżeli jego praca mogłaby narazić na utratę życia lub zdrowia inną osobę, pracodawca ma prawo wezwać policję, która może wyegzekwować poddanie się badaniu. Pracodawca może również wydać polecenie, aby pracownik na komisariacie poddał się badaniu krwi na obecność alkoholu.

Koszty związane z każdym badaniem trzeźwości przeprowadzonym na żądanie pracownika ponosi zakład pracy, gdy podejrzenia zakładu pracy były nieuzasadnione. W razie zaś dodatniego wyniku kosztami obciąża się pracownika.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »