| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Pojęcie odpowiedzialności porządkowej pracownika jest ściśle związane z jego obowiązkami. Stanowi ona podstawowy instrument pracodawcy służący do egzekwowania odpowiedniego funkcjonowania zakładu pracy.

Kodeks pracy w rozdziale VI wskazuje zarówno grupy przewinień, jak i kary nakładane w związku z nimi.

Kara upomnienia lub nagany może być stosowana wobec pracownika, który nie przestrzega:

 • ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
 • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przepisów przeciwpożarowych,
 • przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy,
 • przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Karę pieniężną można stosować w przypadkach niżej wskazanych, czyli za:

 • nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
 • opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawianie się w pracy w stanie nietrzeźwości,
 • spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Pracodawca może stosować tylko ww. kary, a zastosowanie innych naraża go na sankcje karno-administracyjne (art. 281 pkt 4 k.p.). Kara pieniężna za jedno przewinienie oraz za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od wynagrodzenia pracownika przysługującego mu za jeden dzień pracy. Natomiast wszystkie kary porządkowe nałożone na jednego pracownika nie mogą przekroczyć dziesiątej części jego wynagrodzenia, jakie otrzymałby już po potrąceniu należności określonych w art. 87 § 1 pkt 1–3 k.p.

Co ważne, pracodawca nie może przeznaczać wpływów z kar porządkowych na dowolny cel. Należy wykorzystać te środki zgodnie z art. 108 § 4 k.p. na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Udzielenie kary porządkowej musi nastąpić w terminach wskazanych przez ustawodawcę. Jeśli zachodzą okoliczności uzasadniające jej udzielenie, nie można zrobić tego później niż po upływie 2 tygodni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego lub 3 miesięcy od dnia dopuszczenia się danego naruszenia. Pracodawca nie może nałożyć kary porządkowej przed uprzednim wysłuchaniem pracownika. Natomiast jeśli pracownika nie można wysłuchać z powodu jego nieobecności w zakładzie pracy, bieg 2-tygodniowego terminu przewidzianego na zastosowanie kary nie rozpoczyna się, a już rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

Przy stosowaniu kary pracodawca musi wziąć pod uwagę w szczególności:

 • rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
 • stopień winy pracownika oraz
 • jego dotychczasowy stosunek do pracy.

Kolejnym krokiem pracodawcy po wysłuchaniu pracownika oraz podjęciu decyzji o nałożeniu kary jest zawiadomienie go na piśmie o szczegółach ukarania. Należy wskazać przede wszystkim, jakiego rodzaju przewinienia dopuścił się pracownik i datę zdarzenia. Pracownika należy również poinformować o prawie zgłoszenia sprzeciwu od decyzji i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »