Kategorie

Udostępnienie danych osobowych pracownika tymczasowego przez agencję pracy tymczasowej

Sebastian Kryczka
Sebastian Kryczka
Jesteśmy agencją pracy tymczasowej. Jeden z naszych klientów – pracodawca użytkownik twierdzi, że pracownik tymczasowy ukradł mu rzeczy, jakie otrzymał do wykonywania pracy. Dostaliśmy od pracodawcy użytkownika pismo, w którym opisał całą sprawę i poprosił, aby przekazać mu dane tego pracownika (adres zamieszkania), ponieważ chce go pozwać za kradzież. Czy w takiej sytuacji możemy udostępnić takie dane pracodawcy użytkownikowi?

Przekazanie pracodawcy użytkownikowi danych osobowych pracownika świadczącego u niego pracę może nastąpić tylko za zgodą tego pracownika tymczasowego.

UZASADNIENIE

Reklama

Pracownik tymczasowy jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę zawartej z agencją pracy tymczasowej. Przedmiotem tej umowy jest świadczenie pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika (art. 2 pkt 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). Na etapie zatrudniania nowego pracownika każdy pracodawca, w tym agencja, ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie przedstawienia informacji obejmujących dane osobowe, o których mowa w art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię i nazwisko pracownika, datę jego urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji) oraz w ustawach szczególnych.

W relacjach między agencją pracy tymczasowej, pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem podstawową kwestią w ramach poruszanego przez Państwa problemu jest ustalenie, kto jest administratorem danych osobowych pracowników tymczasowych. Ponieważ pracownicy tymczasowi zawierają umowy z agencją pracy tymczasowej, to jej jako pracodawcy z mocy prawa będzie przysługiwała rola administratora danych osobowych zatrudnianych pracowników. Z faktu, że pracownicy tymczasowi świadczą pracę u pracodawcy użytkownika i pod jego kierownictwem, wynika, że część uprawnień i obowiązków zarezerwowanych dla właściwego pracodawcy przechodzi na pracodawcę użytkownika. Są to więc uprawnienia z zakresu organizacji pracy, w tym obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników tymczasowych. Zatem pracodawca użytkownik z mocy prawa ma dostęp do pewnych, ale ograniczonych danych osobowych pracownika tymczasowego, m.in. zna jego imię i nazwisko.

WAŻNE!

Pracodawca użytkownik ma dostęp tylko do podstawowych danych osobowych pracowników tymczasowych.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie reguluje kwestii udostępniania danych osobowych pracowników. Agencje zatrudnienia, w tym agencje pracy tymczasowej, są jednak zobowiązane do przetwarzania, w tym udostępniania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przedstawionym przez Państwa przypadku przekazanie danych osobowych pracodawcy użytkownikowi, który z własnej inicjatywy chce pozwać pracownika tymczasowego za kradzież, będzie dopuszczalne, jeżeli ten pracownik wyrazi na to wyraźną zgodę. Udostępniając takie dane bez zgody pracownika, mogą Państwo narazić się na zarzut bezprawnego udostępnienia danych osobowych oraz naruszenia dóbr osobistych, w szczególności prawa do prywatności.


Reklama

Zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych nie może być ani dorozumiana, ani domniemana, nie może być również uzyskana w drodze wymuszenia. Mimo że ustawa o ochronie danych osobowych nie określa formy zgody, warto zadbać, aby do celów dowodowych była wyrażona na piśmie.

Dość ryzykownym rozwiązaniem jest udostępnienie danych osobowych z pominięciem zgody pracownika na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. w przypadku, gdy cel udostępnienia danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony, a przetwarzanie danych nie naruszy praw i wolności osób, których to dotyczy. Próba skorzystania z powyższego rozwiązania powoduje wątpliwości z uwagi na nieprecyzyjność przepisów. Pracodawca użytkownik ma, co prawda, usprawiedliwiony prawnie cel, jakim jest chęć skierowania sprawy do sądu, ale nie można kategorycznie stwierdzić, czy przy tej okazji nie dojdzie do naruszenia praw i wolności pracownika tymczasowego, gdy np. pracodawca użyje danych osobowych pracownika w innym celu. Znacznie bezpieczniejszym i zalecanym rozwiązaniem jest uzyskanie od pracownika zgody na udostępnienie jego danych.

Brak zgody pracownika nie oznacza, że pracodawca użytkownik nie będzie miał możliwości dochodzenia roszczeń. Państwo, jako agencja pracy tymczasowej, są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką wyrządził pracownik tymczasowy podczas wykonywania swoich obowiązków (art. 19 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). Pracodawca użytkownik może zatem wystąpić z roszczeniem przeciwko Państwu, jeżeli np. pracownik tymczasowy faktycznie dokonał kradzieży powierzonego mu mienia.

WAŻNE!

Agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy użytkownikowi przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu przez niego pracy, na zasadach i w granicach dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników.

Dopuszczalne jest zawieranie między agencją a pracodawcą użytkownikiem dodatkowych umów zawierających postanowienia uzupełniające w zakresie wzajemnych praw i obowiązków. Na podstawie takiej umowy agencja pracy tymczasowej może przekazać pracodawcy użytkownikowi kompetencje do przetwarzania danych osobowych pracowników tymczasowych świadczących u niego pracę. Umowa taka powinna określać zakres i cel przetwarzania danych. Przepisy nie regulują jednak bezpośrednio dopuszczalnego zakresu, w jakim pracodawca użytkownik staje się administratorem danych osobowych pracowników tymczasowych i czy agencja pracy tymczasowej może w ramach umowy przekazać wszystkie posiadane dane osobowe pracowników świadczących pracę na rzecz pracodawcy użytkownika.

Podstawa prawna

 • art. 221 Kodeksu pracy,
 • art. 2, art. 7, art. 14, art. 19, art. 25 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.),
 • art. 7 pkt 2, pkt 4, pkt 5, art. 23 ust. 1 pkt 1, pkt 5, art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?