| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Ochrona danych osobowych > Dane o stanie zdrowia kandydata do pracy

Dane o stanie zdrowia kandydata do pracy

Czy pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o pracę podania danych dotyczących jej stanu zdrowia i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie?

Nie, gdyż żaden przepis prawa nie zezwala na przetwarzanie danych o stanie zdrowia na potrzeby rekrutacji.

Podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych kandydatów do pracy stanowią szczególne przepisy prawa, a mianowicie przepisy prawa pracy, w tym ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, w szczególności rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Precyzują one m.in. zakres danych osobowych, które pracodawca może pozyskać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Jak stanowi art. 221 § 1 k.p., pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania jedynie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Szczegółowe kwestie związane z gromadzeniem danych przez pracodawcę reguluje natomiast powołane wyżej rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, wydane na podstawie art. 2981 k.p.

Na podstawie § 1 ust. 1 tego rozporządzenia pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów:

  • wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
  • dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
  • świadectwa ukończenia gimnazjum – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
  • orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
  • innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy (§ 1 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Jeśli zaś chodzi o przetwarzanie przez potencjalnego pracodawcę dodatkowych informacji o kandydacie do pracy na podstawie jego zgody, można wskazać pomocniczo stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażone w wyroku z 1 grudnia 2009 r. (I OSK 249/09), w którym Sąd wskazał m.in., że „(...) brak równowagi w relacji pracodawca pracownik stawia pod znakiem zapytania dobrowolność wyrażenia zgody na pobieranie i przetworzenie danych osobowych (biometrycznych). Z tego względu ustawodawca ograniczył przepisem art. 221 k.p. katalog danych, których pracodawca może żądać od pracownika. Uznanie faktu wyrażenia zgody na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, jako okoliczności legalizującej pobranie od pracownika innych danych niż wskazane w art. 221 k.p., stanowiłoby obejście tego przepisu”.

Ponadto jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki zgody, to powinna posiadać ona cechy przewidziane w definicji z art. 7 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, m.in. zgoda musi być dobrowolna. Wymuszone oświadczenie woli nie może być traktowane jako zgoda w rozumieniu ustawy ani jako warunek legalizujący przetwarzanie danych osobowych.

A zatem, skoro żaden przepis prawa nie uprawnia pracodawcy do przetwarzania danych o stanie zdrowia osób ubiegających się o pracę, tym samym pracodawca nie może wymagać podpisania zgody na przetwarzanie takich danych w zgłoszeniu rekrutacyjnym.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »